AA
A
zapisz się do newslettera: 

Trybunał Sprawiedliwości UE

 

Litygacja strategiczna przed TSUE – poradnik HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała poradnik na temat prowadzenia litygacji strategicznej w obszarze ochrony praw człowieka przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

01.02.2019
pobierz
 

Nie tylko Strasburg – materiały szkoleniowe część III

Dialog sądów polskich i TSUE. Teoria i praktyka pytań prejudycjalnych ze szczególnym uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych.

31.12.2018
pobierz
 

Czy organizacja kościelna może kształtować wymagania wobec pracowników w zależności od ich wyznania?

Wyrok TSUE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie IR przeciwko JQ (C-68/17)

22.10.2018
pobierz
 

„Do Luksemburga zamiast do Strasburga?” – Raport na temat roli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport „Do Luksemburga zamiast do Strasburga?” autorstwa dr. Piotra Kładocznego, Marcina Szweda i Katarzyny Wiśniewskiej, w którym omówiono unijny system ochrony praw jednostki. W publikacji zaprezentowano wiele wyroków TSUE z ostatnich lat, które dotyczą spraw istotnych dla wolności i praw człowieka, w tym wolności wyznania, prawa do ochrony życia rodzinnego, ochrony godności, prawa […]

08.10.2018
pobierz
 

Czy sama wysokość kary grożącej za popełnienie przestępstwa może być traktowana jako podstawa odmowy udzielenia cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej w oparciu o przesłankę popełnienia poważnego przestępstwa?

Wyrok TSUE z 13 września 2018 r., C-369/17, Shajin Ahmed przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.

17.09.2018
pobierz
 

Czy prawo UE definiuje pojęcie osoby z niepełnosprawnością?

Wyrok z 1 grudnia 2016 r. w sprawie Mohamed Daouidi przeciwko Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (C 395/15).

10.09.2018
pobierz
 

Kiedy wyznanie może być dopuszczalnym kryterium przy rekrutacji?

Wyrok TSUE z dnia 17 kwietnia 2018 r. Vera Egenberger przeciwko Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV (C-414/16)

03.09.2018
pobierz
 

Kiedy dopuszczalne jest ponowne ukaranie za ten sam czyn?

20 marca 2018 r. TSUE wydał trzy wyroki dotyczące zakazu podwójnej karalności: C-524/15, C-537/16 oraz C-596/16.

20.08.2018
pobierz
 

Czy z prawa UE może wynikać obowiązek odmowy stosowania przez sąd karny korzystnych dla oskarżonego zasad przedawnienia?

Wyrok TSUE z dnia 8 września 2015 r. (C-105/14; tzw. „wyrok Taricco I”) Wyrok TSUE z dnia 5 grudnia 2017 r. (C-42/17; tzw. „wyrok Taricco II”)

06.08.2018
pobierz
 

Czy ograniczenia uboju rytualnego naruszają wolność wyznania?

Wyrok TSUE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW i in. Przeciwko Vlaams Gewest, przy udziale: Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW (C-426/16)

30.07.2018
pobierz
 

Rzetelność postępowania sądowego a wydanie podejrzanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Wyrok TSUE z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie Minister for Justice and Equality przeciwko LM (C‑216/18 PPU)

23.07.2018
pobierz
 

Czy ograniczenia w nabywaniu gruntów rolnych mogą naruszać prawo unijne?

Wyrok TSUE z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie „SEGRO” Kft. przeciwko Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C‑52/16) oraz Günther Horváth przeciwko Vas Megyei Kormányhivatal (C‑113/16)

09.07.2018
pobierz
 

Jak powinna wyglądać procedura udostępniania stronom materiałów postępowania oraz czy obrońca może reprezentować dwóch oskarżonych, gdy ich interesy są sprzeczne?

Wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie postępowania karnego przeciwko Nikolayowi Kolevowi, Milkowi Hristovowi, Stefanowi Kostadinovowi (C-612/15)

25.06.2018
pobierz
 

Czy partnerzy w małżeństwach osób tej samej płci korzystają ze swobody przemieszczania się?

Wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Relu Adrian Coman i in. przeciwko Inspectoratul General pentru Imigrări i in. C-673/16

18.06.2018
pobierz
 

Europejski Nakaz Aresztowania w kontekście nieletnich sprawców czynów zabronionych

Wyrok TSUE z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Dawidowi Piotrowskiemu (C‑367/16)

04.06.2018
pobierz
 

Czy życzenia kontrahentów pracodawcy mogą stanowić decydujący wymóg zawodowy, który będzie uzasadniał nierówne traktowanie pracowników?

Wyrok TSUE z 14 marca 2017 r. w sprawie Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH) przeciwko Micropole SA (C-188/15)

25.05.2018
pobierz
 

Czy przekazanie dwóch poszukiwanych osób do Rumunii i Węgier nie spowoduje narażenia ich na nieludzkie lub poniżające traktowanie?

Wyrok TSUE z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Pál Aranyosi i Robert Căldăraru przeciwko Generalstaatsanwaltschaft Bremen (C-404/15).

21.05.2018
pobierz
 

Czy państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantowania środka odwoławczego do sądu w przypadku odmowy wydania cudzoziemcowi wizy Schengen?

Wyrok TSUE z 13 grudnia 2017 r. w sprawie Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych (C‑403/16)

14.05.2018
pobierz
 

Czy pracodawca może zakazać noszenia w miejscu pracy symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych?

Wyrok TSUE z 14 marca 2017 r. w sprawie Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Secure Solutions NV (C-157/15)

07.05.2018
pobierz
 

Możliwość żądania zwrotu nadpłaty podatku po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Wyrok TSUE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Caterpillar Financial Services sp. z o.o. przy udziale: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (C‑500/16)

23.04.2018
pobierz
 

Czy dopuszczalne jest weryfikowanie orientacji seksualnej osoby ubiegającej się o status uchodźcy?

Wyrok TSUE z 25 stycznia 2018 r. w sprawie F przeciwko Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (C-473/16)

16.04.2018
pobierz
 

Jakim wymogom powinny odpowiadać sądy, aby mogły być uznane za niezawisłe w rozumieniu prawa UE?

Wyrok TSUE z 27 lutego 2018 r. w sprawie Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Contas (C-64/14)

16.04.2018
pobierz
 

Materiały szkoleniowe: Postępowanie w sprawie odesłań prejudycjalnych przed TSUE

Materiały ze szkolenia dla sędziów przygotowane przez Krzysztofa Pleśniaka i Katarzynę Szychowską.

15.12.2017
pobierz
 

Materiały szkoleniowe: Zadawanie pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwo TSUE w obszarze ochrony praw człowieka

Materiały ze szkolenia dla sędziów przygotowane przez dr Agnieszkę Frąckowiak-Adamską.

17.11.2017
pobierz
HFPC we współpracy z kancelarią Clifford Chance rozpoczęła w 2017 r. projekt pt. "Nie tylko Strasburg? Alternatywne międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka". Na tej stronie prezentujemy materiały opracowane w ramach cyklu: omówienia orzeczeń TSUE oraz materiały szkoleniowe dla sędziów.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.