Dla prasy
 
 
 • Konwencja RE o zwalczaniu przemocy domowej zgodna z Konstytucją RP
   
   http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/12/przemoc_wobec_kobiet_slajder.jpg http://www.hfhr.pl/konwencja-re-o-zwalczaniu-przemocy-domowej-zgodna-z-konstytucja-rp-opinia-hfpc/
 • Praktyki semestralne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
    http://www.hfhr.pl/praktyki-semestralne-w-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka-2/
 • Wyróżnienie dla HFPC
   
    http://www.hfhr.pl/wyroznienie-dla-hfpc/


O zatrudnianiu więźniów do budowy autostrad – ciąg dalszy

W styczniu tego roku HFPC wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z artykułem, w którym poruszono temat “wypożyczania” skazanych do budowy jednego z węzłów Autostrady A2.

[2-03-2015]

Igrzyska Olimpijskie w Baku: odpowiedź PKOL na list Fundacji

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się 6 lutego 2014 r. do Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z Pierwszymi Igrzyskami Olimpijskimi jakie odbędą się w Baku w czerwcu 2015 r.

[27-02-2015]

Czy warunki i formy zdawania egzaminów są dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami?

HFPC skierowała wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) w sprawie realizowania przepisów dotyczących dostosowywania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Do HFPC wpłynęła skarga na  niewłaściwe stosowanie przepisów w tej kwestii. Zgodnie z prawem osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć zagwarantowany dostęp do systemu edukacji, […]

[27-02-2015]

Sąd uwzględnił zażalenie na umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym

Sąd Okręgowy w Warszawie 25 lutego b.r. uchylił postanowienie o zastosowaniu wobec nieletniego tymczasowego środka leczniczego w postaci umieszczeniu go w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu i zniósł w tym zakresie postępowanie. Sąd nakazał jednocześnie zwolnienie nieletniego z placówki.

[26-02-2015]

Apel HFPC do RPO w sprawie działań na rzecz ratyfikacji konwencji praw człowieka

W ubiegłym roku RPO wydało publikację t. „Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka”, która prezentowała stan ratyfikacji przez Polskę najważniejszych konwencji z zakresu ochrony praw człowieka. Publikacja wykazała, że Polska nie przystąpiła do połowy umów międzynarodowych chroniących prawa człowieka. Wśród nich były głównie porozumienia dotyczące praw socjalnych, niedyskryminacji i praw imigrantów.

[26-02-2015]
[ więcej aktualności ]

Znajdziesz nas również w serwisach: