AA
A
zapisz się do newslettera: 

Twitter

Aktualności

Czwarta edycja kursu e-learningowego o prawach człowieka HFPC

Ponownie uruchamiamy nasz kurs e-learningowy „Prawa człowieka”. Nabór jest otwarty, materiały zostaną udostępnione wszystkim osobom, które zarejestrują się na platformie e-learningowej do 29 września 2017 r. Startujemy 2 października.

18.09.2017więcej
Wsparcie prawne HFPC dla osoby cierpiącej na przewlekły ból

HFPC zajmuje się sprawą osoby cierpiącej na przewlekły ból, której odmówiono refundacji leku zawierającego susz z konopi. Pacjentka cierpi na schorzenie objawiające się silnymi bólami nóg, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i zmusza ją do poruszania się o kulach. W sprawie została skierowana skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Zdrowia. Na prośbę HFPC pomocy […]

15.09.2017więcej
Wyroki ETPC w sprawach dotyczących dostępu do legalnej aborcji nadal niewykonane

HFPC skierowała do Komitetu Ministrów Rady Europy wystąpienie dotyczące niewykonania w pełni wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących dostępu do legalnej aborcji. W stanowisku podkreślono, że brakuje mechanizmów, które zagwarantują kobietom realną możliwość dostępu do zgodnego z prawem przerwania ciąży.

14.09.2017więcej
Jerzy Sosnowski wygrał w sądzie z Polskim Radiem. Zwolnienie było nieuzasadnione

W środę 13 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie zwolnienia Jerzego Sosnowskiego, wieloletniego dziennikarza radiowej „Trójki” i ówczesnego przewodniczącego Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia.

14.09.2017więcej
Wystąpienie Danuty Przywary podczas Human Dimension Implementation Meeting 2017

12 września podczas porannej sesji plenarnej Human Dimension Implementantion Meeting prezes HFPC Danuta Przywara wygłosiła przemówienie wprowadzające do dyskusji na temat wolności stowarzyszania się, wolności zgromadzeń i roli organizacji społecznych w działaniu na rzecz praw człowieka.

13.09.2017więcej
Zakaz wstępu dziennikarzy do parlamentu – opinia przyjaciela sądu dla ETPC

HFPC wspólnie z czterema organizacjami społecznymi skierowała opinię przyjaciela sądu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sześciu dziennikarzy, wobec których w 2016 r. wydano zakaz wstępu do węgierskiego parlamentu (Mándli i inni p. Węgrom).

12.09.2017więcej
Choroba psychiczna a pozbawienie wolności. Interwencja HFPC w sprawie tymczasowo aresztowanego cierpiącego na schizofrenię

HFPC interweniuje w sprawie tymczasowo aresztowanego młodego mężczyzny cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. Stan jego zdrowia psychicznego miał ulec znacznemu pogorszeniu w warunkach izolacji, w której przebywa od 4 miesięcy.

11.09.2017więcej
Fundusze Europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce – raport

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej przygotowały raport pt. „Fundusze Europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce”.

11.09.2017więcej
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – państwa członkowskie nie mogą zamykać drogi sądowej w sprawie odmowy wydania wizy

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą obywatela Maroka, któremu Konsul RP w Rabacie odmówił wydania wizy Schengen.

08.09.2017więcej
Atak o podłożu rasistowskim w Lubawie – interwencja HFPC

HFPC zwróciła się do Prokuratora Okręgowego w Elblągu  w sprawie incydentów i ataków na tle rasistowskim, do których miało dochodzić w Lubawie.

07.09.2017więcej
Opinia HFPC do projektu reformy postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych

HFPC skierowała do Senatu opinię prawną dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zmianę przepisów regulujących zasady wznawiania postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych, co od lat postuluje HFPC.

07.09.2017więcej
Prawo do pożegnania z osobą umierającą – wyrok sądu II instancji

Rodzina zmarłego więźnia wytoczyła proces zakładowi karnemu, ponieważ uniemożliwił im pożegnanie z umierającym krewnym. W toku postępowania powodowie domagali się od zakładu karnego przeprosin oraz zadośćuczynienia.

06.09.2017więcej
Kto skorzysta na zmianach w działaniu funduszu wspierającego ofiary przemocy? Wystąpienie HFPC i SIP

HFPC oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przesłały do Ministra Sprawiedliwości wystąpienie, w którym wyrażają zaniepokojenie projektowanymi zmianami w działaniu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

05.09.2017więcej
HFPC na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

8 i 9 września w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata i biorą w niej udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. 

04.09.2017więcej
Misja wyjaśniająca Międzynarodowej Platformy Solidarności Społecznej do Armenii

W związku z doniesieniami o utrudnianiu przez ormiańskie władze pracy adwokatów w głośnych sprawach politycznych, międzynarodowa Platforma Solidarności Społecznej zdecydowała o wysłaniu do Armenii misji wyjaśniającej, której przewodzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

01.09.2017więcej
Brutalność funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dyrektor zawiadamia prokuraturę o sprawie pobicia osadzonego

HFPC otrzymała odpowiedź od dyrektora okręgowego Służby Więziennej w sprawie pobicia osadzonego przez funkcjonariusza SW w jednej z placówek penitencjarnych. Wynika z niej, że do prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a wobec strażnika, który miał dopuścić się pobicia, wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

30.08.2017więcej
Jakiej reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebujemy?

HFPC skierowała do Prezydenta RP analizę zawierającą postulaty zmian w ramach prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Opracowanie opiera się o wieloletni udział HFPC w monitorowaniu zmian prawa w zakresie wymiaru sprawiedliwości, jak również o problemy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości zgłaszane przez osoby indywidualne, które zwracają się do Fundacji.

29.08.2017więcej
Śmierć 19-latka w izbie zatrzymań – odpowiedź prokuratury

HFPC podjęła interwencję w sprawie śmierci 19-letniego Piotra, który po pobiciu zmarł w szpitalu.

29.08.2017więcej
Oznaczenia przyczyny niepełnosprawności do zmiany – uwagi HFPC

HFPC zwróciła się do Przewodniczącej Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy z apelem o uwzględnienie w opracowywanym projekcie reformy konieczności dokonania zmian w zasadach oznaczania przyczyny niepełnosprawności na orzeczeniach o niepełnosprawności.

24.08.2017więcej
Stanowisko i list otwarty ws. inwigilacji przedstawicieli opozycji i organizacji społecznych

Komitet Helsiński w Polsce oraz Zarząd i Rada HFPC w wydanym stanowisku wyrazili najwyższe zaniepokojenie informacjami, które podała 21 sierpnia „Gazeta Wyborcza“, o inwigilacji członków opozycji parlamentarnej i działaczy społecznych.

22.08.2017więcej
ETPC zakomunikował polskiemu rządowi skargi dotyczące odmowy wjazdu uchodźcom w Terespolu

Sprawy te dotyczą obywateli Rosji, narodowości czeczeńskiej, którzy wielokrotnie chcieli złożyć wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym w Terespolu. Cudzoziemcy podczas kontroli granicznej powoływali się na zagrożenie prześladowaniami w Czeczenii. Straż Graniczna uniemożliwiała im jednak złożenie wniosków i odsyłała ich na Białoruś.

18.08.2017więcej
Nabór zgłoszeń na drugą edycję projektu dla dokumentalistów i obrońców praw człowieka FUTURE DOCS otwarty

Zapraszamy dokumentalistów i obrońców praw człowieka do nadsyłania zgłoszeń na kolejną edycję projektu FUTURE DOCS: 2017-2018. Tym razem w centrum uwagi znajdą się kraje nordyckie, bałtyckie i Europa Środkowa.

11.08.2017więcej
Idziesz na demonstrację, obchody uroczystości lub chcesz zorganizować zgromadzenie? Poznaj swoje prawa!

HFPC przygotowała praktyczny przewodnik po Prawie o zgromadzeniach, w którym znajdują się podstawowe informacje o rodzajach zgromadzeń, różnicach w możliwości ich organizowania i terminach zgłaszania, a także zasadach uczestniczenia w zgromadzeniu i uprawnieniach policji wobec uczestników.

10.08.2017więcej
Konkurs dla uczestników z Białorusi – wizyta studyjna w Genewie / конкурс заявок для участников из Беларуси

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza aktywistów i obrońców praw człowieka z Białorusi do wzięcia udziału w konkursie, którego laureaci wezmą udział w wizycie studyjnej w Genewie podczas 94. sesji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ.

10.08.2017więcej
Brutalność funkcjonariuszy Służby Więziennej. Interwencja HFPC w sprawie pobicia osadzonego

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwrócili się anonimowi funkcjonariusze Służby Więziennej z prośbą o interwencję w sprawie brutalnego zachowania jednego ze strażników w ich macierzystej jednostce.

09.08.2017więcej
Polska zamyka granice przed uchodźcami – potwierdzają to statystyki

W 2016 r. zdecydowanie spadła liczba składanych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce – wynika ze statystyk Straży Granicznej. Jak powiedział „Rzeczpospolitej” rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców, to efekt polityki rządu zmierzającej do uszczelnienia polskich granic i bardziej rygorystycznego kontrolowania legalności pobytu cudzoziemców w krajach Europy Zachodniej.

08.08.2017więcej
Rada Europy wydała przewodnik nt. wolności słowa autorstwa prawniczki HFPC

Rada Europy wydała przewodnik dla prawników zatytułowany „Ochrona prawa do swobody wypowiedzi w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, którego autorką jest Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka i dyrektorka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC.

07.08.2017więcej
Prawo do pożegnania osoby zmarłej a tymczasowe aresztowanie

HFPC podjęła interwencję w sprawie pana X – tymczasowo aresztowanego, który chciał wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych swojego ojca.

07.08.2017więcej
Dostęp dzieci do pomocy obrońcy – spotkanie NRA i HFPC

Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka spotkali się 1 sierpnia, aby omówić wnioski płynące z raportu dotyczącego dostępu dzieci do pomocy obrońcy.

05.08.2017więcej
Ruszył proces sprawie transparentu „Polka Nie-podległa”

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia rozpoczął się proces trójki działaczy partii Zielonych, którzy zostali obwinieni o znieważenie Znaku Polski Walczącej. Do znieważenia miało dojść w związku z transparentem, na którym na końcu kotwicy domalowane zostały symbole płci.

03.08.2017więcej
Zwolniony dyscyplinarnie dziennikarz „Trójki” wraca do radia

W listopadzie 2016 r. red. Paweł Sołtys został zwolniony dyscyplinarnie z Programu 3 Polskiego Radia. Dziennikarz złożył odwołanie do sądu. W czerwcu, na pierwszej rozprawie, strony zawarły ugodę, na mocy której m.in. dziennikarz w tym tygodniu wróci do swoich obowiązków w rozgłośni. To pierwszy przypadek powrotu do pracy dziennikarza dyscyplinarnie zwolnionego z mediów publicznych po […]

01.08.2017więcej
Odmowa przyjęcia przez okulistę osoby poruszającej się z psem asystującym to naruszenie praw pacjenta

Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie uznał, że odwołanie wizyty przez okulistę osobie niewidomej z tego powodu, że porusza się z psem asystującym jest naruszeniem praw pacjenta.

31.07.2017więcej
Atak na dziennikarza relacjonującego wydarzenia w Puszczy Białowieskiej

„Wzywamy organy ścigania do przeprowadzenia skutecznego śledztwa mającego na celu dokładne wyjaśnienie tej sprawy oraz pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców ataku, z uwzględnieniem gwarancji służących ochronie bezpieczeństwa dziennikarzy” – czytamy w wydanym dziś przez HFPC stanowisku dotyczącym ataku na dziennikarza relacjonującego wydarzenia w Puszczy Białowieskiej.

31.07.2017więcej
Tymczasowo aresztowani również mają prawo do leczenia chorób psychicznych – kolejna interwencja HFPC

HFPC podjęła interwencję w sprawie pana Daniela, który obecnie jest tymczasowo aresztowany.

31.07.2017więcej
Działania Policji wobec przedstawicieli opozycji i organizacji pozarządowych

HFPC wydała dziś stanowisko w związku z informacjami prasowymi na temat na temat działalności Policji wobec przedstawicieli organizacji pozarządowych i partii opozycyjnych w trakcie ostatnich protestów społecznych.

27.07.2017więcej
Kościół a ochrona danych osobowych adoptowanych dzieci – kolejne działania HFPC

HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Generalnej Inspektor Ochrony Danych Osobowych z apelem o zapewnienie ochrony danych osobowych adoptowanych dzieci przetwarzanych w księgach parafialnych. W marcu tego roku podobny apel Fundacja wystosowała do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego.

25.07.2017więcej
Komendant Główny Policji odpowiada na list HFPC w sprawie akcji policjantów przebranych za fotoreporterów

HFPC otrzymała odpowiedź od Komendanta Głównego Policji na list dotyczący posługiwania się przez policjantów kamizelkami charakterystycznymi dla przedstawicieli mediów w czasie meczu piłki nożnej między Ruchem Chorzów a Górnikiem Łęczna.

24.07.2017więcej
Międzynarodowy apel organizacji pozarządowych do Prezydenta RP

Ponad 50 organizacji pozarządowych z całego świata apeluje do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie trzech ustaw dotyczących funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce.

22.07.2017więcej
Straż Graniczna po raz kolejny ignoruje zarządzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

HFPC złożyła wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wydanie tzw. zarządzenia tymczasowego (interim measures) w sprawie trzech syryjskich uchodźców. Cudzoziemcy od tygodnia bezskutecznie ubiegają się o możliwość złożenia wniosku o udzielenie im ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym w Terespolu. Jako osoby pochodzące z ogarniętej konfliktem zbrojnym Syrii posiadają poważne podstawy do tego, żeby taką […]

21.07.2017więcej
HFPC o ustawie o Sądzie Najwyższym

Zdaniem HFPC wejście w życie ustawy o Sądzie Najwyższym doprowadzi do likwidacji Sądu Najwyższego, a następnie powołania nowego organu o tej samej nazwie, którego skład ustali w przeważającej mierze władza wykonawcza. Ustawa zaburzy funkcjonowanie i sprawność działania najwyższej instancji sądowej w Polsce, przed którą są zawisłe setki spraw. 

20.07.2017więcej
Atak na Sąd Najwyższy

Złożony 12 lipca w nocy projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym narusza zasadę trójpodziału władz i zasadę praworządności. Przyjęcie tego projektu będzie oznaczało niekonstytucyjną zmianę ustroju państwa.

20.07.2017więcej
HFPC zaniepokojona planami MEN ograniczenia działań antydyskryminacyjnych w szkołach

HFPC wyraziła zaniepokojenie planami usunięcia zobowiązania do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych z przepisów określających wymagania wobec placówek oświatowych.

20.07.2017więcej
Proces w sprawie mężczyzny omyłkowo uznanego za zmarłego

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie cywilne z powództwa mężczyzny, który wskutek wydania błędnego aktu zgonu został uznany za zmarłego. Sprawa prowadzona jest w ramach Programu Spraw Precedensowych HFPC, a powoda reprezentuje pro bono adw. Andrzej Tomaszek.

20.07.2017więcej
Życzenia z okazji 90. urodzin Ludmiły Aleksiejewej

Ludmiła Michajłowna Aleksiejewa, rosyjska dysydentka i obrończyni praw człowieka, obchodzi dziś 90. urodziny.

20.07.2017więcej
Apel o weto Prezydenta

HFPC zwróciła się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw o KRS i sądach powszechnych. Zdaniem HFPC te ustawy w połączeniu z procedowanym przez Sejm projektem ustawy o Sądzie Najwyższym w znaczący sposób obniżają konstytucyjny poziom ochrony praw jednostki.

19.07.2017więcej
Sukces HFPC: Bezpaństwowa Viktoriia pochodząca z Ukrainy otrzymała obywatelstwo polskie

Prezydent RP nadał obywatelstwo polskie 26-letniej Viktorii, która przez kilka lat była osobą bezpaństwową. Viktoriia przyjechała do Polski kilkanaście lat temu i utraciła obywatelstwo Ukrainy w procesie starania się o obywatelstwo polskie, którego wtedy ostatecznie nie otrzymała. Wskutek złych regulacji prawnych i biurokracji Viktoriia stała się osobą bezpaństwową – bez dokumentów (paszportu, dowodu tożsamości), ubezpieczenia, […]

19.07.2017więcej
Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – opinia HFPC

Na ostatniej przed wakacjami sesji, Sejm rozpatrzy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ta nowa instytucja ma zająć się m.in. wdrażaniem projektów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dystrybucją środków dla organizacji pozarządowych.

18.07.2017więcej
Utrudnianie pracy dziennikarzowi TVP Info – stanowisko HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka z niepokojeniem odnotowała zachowania niektórych uczestników demonstracji (kontrmanifestacji do obchodów tzw. „miesięcznicy smoleńskiej”) z 10 lipca 2017 r. utrudniające relacjonowanie tego wydarzenia przez red. Michała Rachonia, dziennikarza TVP Info. 

13.07.2017więcej
Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

„Zaproponowany przez posłów rządzącej większości projekt ustawy o Sądzie Najwyższym stanowi próbę niekonstytucyjnej zmiany ustroju państwa i naruszenie zasady trójpodziału władzy” – napisali członkowie Zarządu i Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Komitetu Helsińskiego w Polsce w wydanym dziś stanowisku.

13.07.2017więcej
Projektowane zmiany w KRS naruszają Konstytucję – opinia HFPC

Sejm przyjął 12 lipca ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. To kolejny krok w stronę ograniczenia niezależności sądownictwa. W swojej opinii prawnej Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że projektowane zmiany naruszają Konstytucję, która przewiduje, że Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

12.07.2017więcej
Ofiara tortur zwolniona z ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców po 10 miesiącach pobytu

Sąd Rejonowy podczas dzisiejszego posiedzenia odmówił uwzględnienia wniosku Straży Granicznej o przedłużenie pobytu w ośrodku strzeżonym klientki HFPC, będącej ofiarą brutalnej przemocy w kraju swojego pochodzenia.

12.07.2017więcej
Ćwierć miliona złotych zadośćuczynienia dla nastoletniej ofiary gwałtu

Uczennica gimnazjum została zgwałcona przez trzech uczniów tej samej szkoły. Sąd okręgowy rozpoznał sprawę i zasądził na jej rzecz 250 tys. zł od sprawców tytułem zadośćuczynienia.

11.07.2017więcej
Senat pracuje nad przepisami dotyczącymi wznawiania postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych

Senacka Komisja Praworządności, Praw Człowieka i Petycji przyjęła propozycję wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą w zakresie zmiany zasad wznawiania postępowań dyscyplinarnych w Policji i innych służbach mundurowych.

10.07.2017więcej
Kurs e-learningowy o prawach człowieka – podsumowanie pierwszego roku

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zrealizowała trzy kursy e-learningowe „Prawa człowieka” w roku szkolnym 2016/2017. Wzięły w nich udział łącznie 452 osoby.

07.07.2017więcej
Interwencja HFPC w sprawie pobicia o podłożu rasistowskim

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Prokuratury Okręgowej w Opolu z prośbą o zwrócenie uwagi na sprawę pobicia kobiety, która przebywała w towarzystwie Hindusów. Podczas rozmowy z cudzoziemcami ze strony trzech nieznanych mężczyzn miały paść w ich kierunku obraźliwe komentarze na tle rasistowskim. Ostatecznie kobieta miała zostać zwyzywana, a następnie uderzona w twarz, przewrócona i […]

05.07.2017więcej
UE powinna zająć się problemem odsyłania uchodźców na Białoruś – stanowisko HFPC, Amnesty International i Human Rights Watch

Polska, wbrew decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, odmawia na granicy wjazdu osobom poszukującym ochrony międzynarodowej.

05.07.2017więcej
Odmowa świadczenia usług na rzecz osób ubogich – wystąpienie HFPC do Prezesa UOKiK

HFPC przesłała do Prezesa UOKiK pismo z wnioskiem o zwrócenie uwagi na problem wykluczającego traktowania osób zagrożonych ubóstwem lub znajdujących się w kryzysie bezdomności przez pracowników lokali gastronomicznych i usługowych. Fundacja poprosiła o sprawdzenie, czy przypadki odmowy obsługiwania takich osób nie stanowią praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

03.07.2017więcej
Odszkodowania za błędy skarbówki – opinia przyjaciela sądu dla ETPC

HFPC skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu, w której przedstawiła analizę systemu podatkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem instytucji odszkodowania od Skarbu Państwa za wadliwą decyzję podatkową.

03.07.2017więcej
15 lat w domu pomocy społecznej wbrew swej woli i wyrokom sądów

Dzięki interwencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka częściowo ubezwłasnowolniony mężczyzna mógł opuścić dom pomocy społecznej po piętnastu latach pobytu.

30.06.2017więcej
Uchodźca skarży Polskę do ETPC po 31 bezskutecznych próbach złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym w Terespolu

Uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

29.06.2017więcej
Tytuł doktora honoris causa dla prof. Wiktora Osiatyńskiego

Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie przyznał 23 czerwca 2017 r. prof. Wiktorowi Osiatyńskiemu tytuł doktora honoris causa w dziedzinie filozofii. Wyróżnienie wydano w uznaniu za wybitne osiągnięcia akademickie, wkład naukowy i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa otwartego.  

26.06.2017więcej
Czy można upublicznić zdjęcia policjantki, która łamie prawo? Oceni to Sąd Najwyższy

HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych i zasad jego publikacji w prasie.

26.06.2017więcej
Podwójne standardy w rekrutacji na polskie uczelnie dla osób z dyplomem matury międzynarodowej

HFPC otrzymała odpowiedź od Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie utrudnień w rekrutacji na uczelnie absolwentów polskich szkół posiadających maturę międzynarodową (IB). KRASP w swoim stanowisku uznała, że przepisy ustawy o systemie oświaty w tym zakresie mają charakter dyskryminujący.

23.06.2017więcej
Podsumowanie pierwszego semestru lekcji o prawach człowieka HFPC. Od września ruszą kolejne zajęcia

Za nami 4 miesiące prowadzenia lekcji o prawach człowieka. Dotychczas w zajęciach wzięło udział ponad 1300 uczniów. Odwiedziliśmy szkoły i biblioteki w Warszawie, Łodzi, Raciborzu, Siemianowicach Śląskich, Zbąszyniu, Krzykosach, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Legionowie i Starachowicach. Po przerwie wakacyjnej będziemy nadal realizować program lekcji.

23.06.2017więcej
Czy badania naukowe w UE są etyczne?

Po 3 latach realizacji projektu SATORI, który miał na celu wypracowanie standardów etycznych w zakresie prowadzenia badań naukowych i innowacji, organizacje biorące udział w przedsięwzięciu – w tym HFPC – publikują efekty swoich analiz.

22.06.2017więcej
HFPC interweniuje w sprawie śmierci obywatela Austrii w komisariacie

HFPC podjęła interwencję w sprawie śmierci obywatela Austrii w I Komisariacie Policji w Częstochowie.

21.06.2017więcej
Trybunał rozpatrzył wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obecna procedura wyboru sędziów będących członkami KRS narusza Konstytucję. Wniosek do Trybunału skierował w kwietniu 2017 r. Prokurator Generalny. Równolegle w Sejmie znajduje się rządowy projekt zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

20.06.2017więcej
Propozycja zaostrzenia przepisów wobec uchodźców wciąż aktualna – kolejne stanowisko HFPC do projektu nowelizacji ustawy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało odpowiedź na uwagi HFPC zgłoszone do projektu zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Niestety, większość z zastrzeżeń zgłoszonych przez Fundację nie została uwzględniona w projekcie nowelizacji.

20.06.2017więcej
Czy Polsce potrzebna jest wizyta prezydenta Azerbejdżanu – najgorszego reżimu w Europie?

W imieniu Amnesty International Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiej Zielonej Sieci oraz europejskiej sieci CEE Bankwatch Network zapraszamy na briefing prasowy związany ze zbliżającą się wizytą prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Aliyeva w Warszawie pt. „Czy Polsce potrzebna jest wizyta prezydenta Azerbejdżanu – najgorszego reżimu w Europie?”.

19.06.2017więcej
Kolejny atak na organizację zajmującą się prawami osób LGBT

W ostatnim czasie doszło do kolejnego ataku na siedzibę organizacji pozarządowej zajmującej się prawami osób LGBT+. Tym razem włamano się do siedziby poznańskiego Stowarzyszenia Grupa Stonewall.

19.06.2017więcej
Odmowa wpuszczenia do autobusu motywowana rasistowskimi uprzedzeniami? – interwencja HFPC

HFPC skierowała pismo do Prokuratora Okręgowego w Warszawie z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawę odmowy wpuszczenia do autobusu obywatela Togo. Z relacji prasowych wynika, że zachowania kierowcy pojazdu mogły być motywowane uprzedzeniami rasowymi.

13.06.2017więcej
Stanowisko MSZ w sprawie decyzji ETPC o niezawracaniu uchodźcy na Białoruś jest bezpodstawne – komunikat HFPC i SIP

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we wspólnym stanowisku odniosły się do informacji podanej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącej sytuacji na przejściu granicznym w Terespolu.

12.06.2017więcej
Adwokaci na granicy: Rząd polski nie wykonał decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Izba Adwokacka w Warszawie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wydały wspólny komunikat w sprawie zawrócenia na granicy w Terespolu uchodźcy, pomimo nakazu wstrzymania tej procedury wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

09.06.2017więcej
Skarga do WSA w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Pani Maria Kowalska* nie otrzymała świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, ponieważ pobiera emeryturę – o połowę od niego niższą – a przepisy wykluczają ich jednoczesne wypłacanie.  Pełnomocnicy pro bono z Kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki, którzy na prośbę HFPC reprezentują panią Marię Kowalską w postępowaniu, zaskarżyli negatywną decyzję do Wojewódzkiego Sądu […]

09.06.2017więcej
Niezależność władzy sądowniczej maleje

Sejm podczas najbliższego posiedzenia zajmie się nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych. Projekt obniża wiek emerytalny sędziów, pozwala Ministrowi Sprawiedliwości na odwołanie wszystkich prezesów sądów z zajmowanych stanowisk, a następnie arbitralne powołanie nowych prezesów bez potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z sędziami danego sądu. Łącznie z poprzednimi zmianami w sądach, ustawodawca niebezpiecznie przybliża sądy do władzy […]

07.06.2017więcej
Sąd Najwyższy: Prezydent nie może ułaskawić osoby przed jej prawomocnym skazaniem

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały z 31 maja 2017 r., w której stanął na stanowisku, że Prezydent RP nie posiada kompetencji do ułaskawienia osoby, która nie została prawomocnie skazana, a udzielenie takiego „aktu łaski” nie wywołuje żadnych skutków procesowych. Podobne stanowisko zaprezentowała HFPC w opiniach z 23 listopada 2015 r. i 16 maja 2017 r.

07.06.2017więcej
Oświadczenie koalicji organizacji prowadzących Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Na dzień 6 czerwca 2017 r. na godz. 18.00 zaplanowano posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego Komisja ma wydać opinię o kandydacie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego mec. Andrzeju Zielonackim. Od momentu zgłoszenia kandydata w dniu 30 maja 2017 r. (druk sejmowy nr 1584) do dnia planowanego zaopiniowania kandydata upłynęło zaledwie siedem dni.

06.06.2017więcej
Dziennikarz czy policjant? Reakcja HFPC po akcji policji na meczu piłkarskim

HFPC skierowała list do Komendanta Głównego Policji w sprawie niedawnych wydarzeń na meczu piłki nożnej między Ruchem Chorzów a Górnikiem Łęczna, podczas którego część policjantów była ubrana w kamizelki charakterystyczne dla przedstawicieli mediów relacjonujących wydarzenie.

06.06.2017więcej
Przemoc wobec kobiet w internecie – projekt badawczy HFPC

HFPC we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie prowadzi badanie dotyczące problemu przemocy wobec kobiet w internecie, którego celem jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat tego zjawiska w Polsce.

05.06.2017więcej
WSA uwzględnił skargę na decyzję o odmowie wjazdu do Polski uchodźczyni z Czeczenii

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie klientki HFPC – uchodźczyni z Czeczenii – która na granicy w Terespolu próbowała złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Straż Graniczna go jednak nie przyjęła i wydała decyzję o odmowie wjazdu do Polski wyłącznie na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza. W ustnych motywach wyroku sąd stwierdził, […]

02.06.2017więcej
„Mój prawnik, moje prawa” – raport o dostępie dzieci do pomocy obrońcy

HFPC opublikowała raport przygotowany w ramach europejskiego projektu „Mój prawnik, moje prawa”, którego celem była analiza dostępu dzieci do pomocy obrońcy w ramach postępowania w sprawach nieletnich i postępowania karnego.

01.06.2017więcej
Sądy ponownie uchylają zakaz organizacji „kontrmiesięcznicy smoleńskiej”

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zarządzenie wojewody o zakazie organizacji zgromadzenia uproszczonego 10 czerwca 2017 r., a Sąd Apelacyjny utrzymał to postanowienie w mocy. To już kolejny taki przypadek po tym, jak w ubiegłym miesiącu sądy uchyliły zakazy organizacji dwóch innych zgromadzeń uproszczonych.

31.05.2017więcej
Gdzie sięgają granice swobody wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości na temat sędziów?

Z tym pytaniem mierzy się Sąd Okręgowy w Warszawie orzekający w procesie o ochronę dóbr osobistych z powództwa sędzi Sądu Rejonowego Justyny Koski-Janusz przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości (sygn. I C 1115/16).

31.05.2017więcej
Prawa osób pozbawionych wolności. Podstawowe problemy prawne i praktyczne – perspektywa HFPC

Od 11 do 22 maja w Polsce wizytował Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

30.05.2017więcej
Drukarz vs. LGBT Business Forum – sąd utrzymuje wyrok skazujący

Sąd Okręgowy w Łodzi 26 maja 2017 r. utrzymał w mocy wyrok skazujący drukarza, który odmówił wydruku roll-upu dla organizacji LGBT ze względów światopoglądowych. Sąd I instancji uznał drukarza za winnego popełnienia wykroczenia i odstąpił od wymierzenia kary. HFPC obserwowała proces.

29.05.2017więcej
Ułaskawienie przed prawomocnym skazaniem pod lupą Sądu Najwyższego. Opinia HFPC

HFPC skierowała do Sądu Najwyższego opinię w sprawie dopuszczalności ułaskawienia osoby przed jej prawomocnym skazaniem przez Prezydenta RP. W najbliższą środę zagadnienie to rozpatrzy skład siedmiu sędziów SN.

29.05.2017więcej
Groźba sankcji unijnych dla Węgier – poważne ostrzeżenie dla Polski

17 maja Komisja Europejska zdecydowała o podjęciu kolejnych kroków w ramach procedury w sprawie naruszenia przepisów UE przez Węgry, powołując się na wprowadzone w tym kraju rozwiązania w prawie azylowym. Jest to czytelna wiadomość dla polskiego rządu, że proponowane obecnie zmiany ustawy dotyczącej udzielania ochrony międzynarodowej mogą, w przypadku ich przyjęcia, prowadzić do nałożenia sankcji przez […]

26.05.2017więcej
Brutalność Policji

Monitorowanie przypadków przekraczania uprawnień ze strony funkcjonariuszy Policji jest stałym elementem działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W tym kontekście stosowanie przemocy pozostaje wciąż jednym z problemów, co pokazuje praktyka Fundacji i zgłaszane do nas sprawy.

22.05.2017więcej
HFPC poszukuje specjalisty IT

Helsińska Fundacja Praw Człowieka szuka specjalisty IT, który będzie wspierał jej działania. Oferujemy umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzinowym.

22.05.2017więcej
Internetowe archiwa mediów – źródło wiedzy o przeszłości czy zagrożenie dla prywatności?

Rewolucja cyfrowa odmieniła archiwa prasowe, tworząc alternatywę dla papierowych zbiorów o ograniczonej dostępności, które kurzyły się na bibliotecznych regałach, w postaci znaczniej łatwiej i szerzej dostępnych zasobów w internecie.

12.05.2017więcej
Sąd Okręgowy w Katowicach: wiek nie może być jedyną przesłanką decydowania o zadośćuczynieniu

Sąd Okręgowy w Katowicach podwyższył kwotę zadośćuczynienia osobie starszej poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Tym samym sąd zmienił wyrok sądu I instancji, w którym wiek poszkodowanego został uznany za okoliczność przemawiającą za przyznaniem niższego zadośćuczynienia.

11.05.2017więcej
Oświadczenie HFPC w związku z atakiem na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii

Po kolejnym ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii HFPC apeluje do przedstawicieli rządu o zdecydowane potępienie wszystkich przejawów nienawiści motywowanej uprzedzaniami. Jednocześnie Fundacja wyraża nadzieję, że postępowanie prowadzone przez organy wymiaru sprawiedliwości pozwoli wyjaśnić wszelkie okoliczności incydentu wymierzonego w Kampanię Przeciw Homofobii.

11.05.2017więcej
HFPC o edukacji w zakresie praw człowieka według projektów nowych podstaw programowych

HFPC przedstawiła Annie Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, opinię w sprawie projektów podstaw programowych w zakresie edukacji o prawach człowieka i edukacji obywatelskiej.

11.05.2017więcej
Spór Polskiego Radia z red. Tomaszem Zimochem – początek procesu

9 maja rozpoczęły się dwa procesy związane z odejściem red. Tomasza Zimocha z Polskiego Radia. HFPC zajmuje się sprawą w ramach programu prawnego Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce.

11.05.2017więcej
Sąd Okręgowy uchylił zarządzenie wojewody o zakazie organizacji zgromadzenia

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił dziś zarządzenie wojewody o zakazie organizacji zgromadzenia wydane na podstawie znowelizowanej ustawy o zgromadzeniach. W postępowaniu w tej sprawie uczestniczyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, którą na rozprawie reprezentowali prawnicy: Marcin Szwed i Adam Ploszka.

10.05.2017więcej
Powszechny Przegląd Okresowy Praw Człowieka ONZ nt. Polski

Kryzys konstytucyjny, ochrona niezależności wymiaru sprawiedliwości, zagwarantowanie wolności mediów i wypowiedzi, a także ochrona osób LGBT przed przemocą i dyskryminacją oraz lepsze wsparcie dla ofiar przemocy domowej – to najczęstsze tematy, które poruszały państwa członkowskie ONZ na sesji Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka na temat Polski 9 maja.

10.05.2017więcej
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy powinno przyjrzeć się roli wymiaru sprawiedliwości w procesach obrońców praw człowieka

25 kwietnia HFPC wraz z Holenderskim Komitetem Helsińskim i Human Rights Houses Foundation zorganizowali w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy spotkanie dotyczące procesów sądowych obrońców praw człowieka w państwach postradzieckich.

09.05.2017więcej
MEN chce zrezygnować z nauczania indywidualnego w szkołach – wystąpienie HFPC

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zmian dotyczących indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. HFPC zwróciła się do Minister Anny Zalewskiej o wycofanie powyższej zmiany przepisów, gdyż te rozwiązania są niezgodne m.in. z obowiązującymi standardami edukacji włączającej.

08.05.2017więcej
Skarga do ETPC w sprawie osoby pozbawionej wolności chorej na schizofrenię

HFPC przygotowała skargę w imieniu pana Daniela Boczarskiego* do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. warunków odbywania kary pozbawienia wolności. W lutym HFPC wystąpiła do dyrektora zakładu karnego w imieniu pana Daniela z prośbą o ustosunkowanie się do podnoszonych przez niego zarzutów.

05.05.2017więcej
Dziennikarka „Białe Błota info” uniewinniona od zarzutu zniesławienia

W piątek 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uniewinnił Marzannę Kreję, redaktor naczelną czasopisma „Białe Błota info” od zarzutu zniesławienia jednego z radnych gminy Białe Błota (sygn. akt IV K 913/16).

04.05.2017więcej
Kwartalnik o Prawach Człowieka w nowej odsłonie!

Serdecznie zachęcamy do lektury wydawanego przez HFPC Kwartalnika o Prawach Człowieka w nowej szacie graficznej.

02.05.2017więcej
Pożegnanie Prof. Wiktora Osiatyńskiego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Wiktora Osiatyńskiego, konstytucjonalisty, wspaniałego wykładowcy, niezłomnego obrońcy praw człowieka i przede wszystkim naszego drogiego przyjaciela.

29.04.2017więcej
Pozew o zadośćuczynienie z tytułu omyłkowego oskarżenia i cofnięcia prawa jazdy

Pan Maciej otrzymał decyzję o cofnięciu mu uprawnień do prowadzenia samochodu, ponieważ podczas kontroli drogowej okazało się, że wsiadł nietrzeźwy za kierownicę. Tylko, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca.

28.04.2017więcej
HFPC pyta MEN o nową podstawę programową dla przedszkoli i prawa dzieci z niepełnosprawnościami

HFPC zwróciła się do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej dla przedszkoli, która nie podaje wprost informacji o dostosowaniu toku nauczania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

27.04.2017więcej
Niższe zadośćuczynienie dla osoby starszej ze względu na wiek – rozprawa apelacyjna

Sąd Rejonowy w Sosnowcu przyznał niższe zadośćuczynienie osobie starszej za skutki wypadku samochodowego, gdyż są one mniej długotrwałe i dotkliwe dla takiej osoby niż dla osoby młodej.

24.04.2017więcej
Praktyki wakacyjne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów prawa do odbycia miesięcznych, nieodpłatnych, wakacyjnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka lub w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 maja.

24.04.2017więcej
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami Strasburga

HFPC skierowała do Senatu petycję o podjęcie prac nad zmianą zasad przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich.

20.04.2017więcej
Stanowisko HFPC w sprawie zobowiązania do powrotu Ameera Alkhawlany’ego

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców dopuścił HFPC do udziału w postępowaniu w sprawie o zobowiązanie do powrotu Ameera Tawfeeka Hassana Alkhawlany’ego. Mimo że cudzoziemiec został wydalony do Iraku, to jednak postępowanie odwoławcze w tej sprawie nadal się toczy.

18.04.2017więcej
Kolejne broszury informacyjne dla cudzoziemców

„Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych” to najnowsza broszura HFPC przygotowana dla mieszkających w Polsce cudzoziemców.

18.04.2017więcej
Senacka komisja zbada problem postępowań dyscyplinarnych policjantów

HFPC wystosowała petycję do Marszałka Senatu RP, w której zaapelowała o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów regulujących zasady wznawiania postępowań dyscyplinarnych funkcjonariuszy służb mundurowych.

14.04.2017więcej
Kwaterowanie cudzoziemców w kontenerach zgodnie z projektem rozporządzenia MSWiA. Oświadczenie HFPC

W nawiązaniu do wczorajszych wypowiedzi członków rządu, dementujących doniesienia o planach kwaterowania cudzoziemców w kontenerach, pragniemy z jednej strony wyrazić zadowolenie z takich deklaracji, z drugiej zaś wskazać, że wypowiedziom polityków przeczy treść projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów […]

13.04.2017więcej
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie bezprawnego umieszczenia uchodźców w strzeżonym ośrodku

Sąd Najwyższy opublikował wyrok w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne umieszczenie rodziny uchodźców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

13.04.2017więcej
W maju Powszechny Przegląd Okresowy Praw Człowieka ONZ nt. Polski

Na sesji Rady Praw Człowieka 9 maja 2017 r. odbędzie się Powszechny Przegląd Okresowy Praw Człowieka ONZ (UPR) na temat Polski. To standardowa procedura, która organizowana jest cyklicznie, a jej celem jest ocenienie, w jaki sposób państwo członkowskie ONZ przestrzega praw człowieka.

13.04.2017więcej
Walka o resztki demokracji na Węgrzech

Węgierski premier, Victor Orbán, chce uciszyć krajowe organizacje pozarządowe na rzecz promocji demokracji i praw człowieka oraz dziennikarzy śledczych. Zwolennicy demokracji i wolności obywatelskich mogą go jednak powstrzymać, podpisując petycję międzynarodowej platformy Liberties, skupiającej organizacje pozarządowe z całej Europy.

12.04.2017więcej
HFPC interweniuje w dwóch sprawach dotyczących umieszczenia w DPS

HFPC wstąpiła do dwóch postępowań dotyczących przymusowego umieszczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w domach pomocy społecznej.

11.04.2017więcej
Jesteś świadkiem, podejrzanym lub pokrzywdzonym? Poznaj swoje prawa!

Wzory pouczeń napisane przystępnym językiem dla: pokrzywdzonych, świadków, obwinionych, podejrzanych, zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych.

10.04.2017więcej
Gaz łzawiący zastosowany w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Oświadczenie HFPC

6 kwietnia cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej przekazali Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka informację o podjętym proteście głodowym przeciwko wydaleniu czeczeńskiej rodziny (matki z dwójką dzieci) oraz o tym, że w nocy z 5 na 6 kwietnia Straż Graniczna zastosowała wobec umieszczonych tam cudzoziemców gaz łzawiący i inne środki przymusu bezpośredniego.

07.04.2017więcej
Kontenery dla uchodźców – kolejny krok wstecz w ochronie praw cudzoziemców

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, HFPC przedstawiła swoje uwagi  do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.

06.04.2017więcej
Ameer Alkhawlany został wydalony pomimo niezapewnienia mu prawa do obrony

Wedle informacji przekazanej przez pełnomocnika pana Ameera Alkhawlany, został on dziś wydalony do Iraku.

06.04.2017więcej
Zmiany w sposobie powoływania asesorów sądowych zagrożeniem dla trójpodziału władzy? Opinia HFPC

HFPC wystąpiła do Marszałka Sejmu z opinią prawną dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa. Zakłada on m.in. zmiany w sposobie powoływania asesorów sądowych, czyli sędziów sprawujących urząd przez okres próbny, tuż po zdaniu egzaminu zawodowego.

06.04.2017więcej
HFPC w obronie Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie

HFPC skierowała do węgierskiego Ministra Zasobów Ludzkich Zoltana Baloga apel w sprawie rezygnacji z przyjmowania kontrowersyjnych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, które w efekcie doprowadzą do zamknięcia Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU), jednej z najbardziej prestiżowych uczelni kształcących w zakresie prawa, praw człowieka  i nauk społecznych.

04.04.2017więcej
Wyrok ws. odmowy wydruku materiałów promocyjncyh dla organizacji LGBT

Odmowa wydruku roll upu dla organizacji LGBT ze względów światopoglądowych była nieuzasadniona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał za winnego drukarza, który odmówił wykonania zlecenia. HFPC obserwowała proces.

03.04.2017więcej
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy apeluje do Marszałka Sejmu w sprawie zmian przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa

Nils Muiznieks, Komisarz ds. Praw Człowieka, w liście do Marszałka Sejmu RP wyraził głębokie zaniepokojenie zmianami, które są planowane w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i mają być omawiane na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

03.04.2017więcej
20 lat Konstytucji

2 kwietnia 2017 r. mija 20 lat od przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP.

02.04.2017więcej
Paul Cameron kontra działacze LGBT. Wyrok sądu

31 marca Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w sprawie z powództwa Paula Camerona przeciwko Stowarzyszeniu „Pracownia Różnorodności”, działającemu na rzecz osób LGBT (sygn. akt V ACa 786/15). SA utrzymał w mocy co do zasady wyrok sądu pierwszej instancji stwierdzający, że organizacja dopuściła się bezprawnego naruszenia dóbr osobistych P. Camerona, jedynie nieznacznie zmieniając wyrok na […]

31.03.2017więcej
Opinia HFPC w sprawie postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej Panu Ameerowi Alkhawlany

HFPC jako organizacja społeczna bierze udział w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej panu Ameerowi Alkhawlany, obywatelowi Iraku, który jest doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim. HFPC przygotowała swoją opinię w tej sprawie i skierowała ją do Rady do Spraw Uchodźców rozpatrującej odwołanie od decyzji o odmowie nadania mu statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej.

29.03.2017więcej
Skarga do ETPC ws. wyłączenia z programu leczenia bardzo rzadkiej choroby

HFPC przygotowała skargę w imieniu państwa S. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. wyłączenia ich syna z finansowanego przez NFZ programu leczenia ultrarzadkiej choroby.

28.03.2017więcej
III edycja kursu e-learningowego HFPC „Prawa człowieka”

Po raz trzeci zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kursie e-learningowym „Prawa człowieka”. Nabór jest otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia 2017r.

24.03.2017więcej
HFPC interweniuje ws. antysemickiego incydentu

HFPC skierowała interwencję do Prokuratora Okręgowego w Warszawie w sprawie incydentu do którego miało dojść w Warszawie nad Wisłą pierwszego dnia wiosny (21 marca 2017r.).

24.03.2017więcej
Międzynarodowy apel organizacji pozarządowych przeciwko fali zatrzymań i zastraszania na Białorusi

48 organizacji pozarządowych z 24 krajów, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka, podpisało się pod listem do Aleksandra Łukaszenki, aby zaprotestować przeciwko trwającej od początku marca fali represji na Białorusi – zatrzymaniom dziennikarzy i uczestników demonstracji przeciwko prezydenckiemu dekretowi nr 3, który nakłada specjalny podatek na osoby niepracujące i poszukujące pracy.

23.03.2017więcej
Rozpoczął się proces prawniczki zwolnionej dyscyplinarnie z PWPW

W środę 15 marca 2017 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbyła się rozprawa z powództwa byłej pracowniczki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ewa Morawska-Sochacka została dyscyplinarnie zwolniona ze spółki po tym, gdy w piśmie do przewodniczącego rady nadzorczej wskazała na możliwe negatywne skutki planowanych zmian organizacyjnych w firmie.

23.03.2017więcej
„Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji” – publikacja

Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji „Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji” podsumowującej projekt o tej samej nazwie realizowany od kwietnia do grudnia 2016 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka dzięki wsparciu Polskiej Rady Biznesu.

23.03.2017więcej
Organizacje społeczne przeciwko drastycznemu ograniczaniu swobód obywatelskich

Stanowisko po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16  marca 2017 r. ws. Prawa o zgromadzeniach

21.03.2017więcej
HFPC apeluje o ujednolicenie przez Kościół katolicki przepisów dotyczących ochrony danych osobowych adoptowanych dzieci

HFPC zwróciła się do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego z apelem o ujednolicenie wewnątrzkościelnych przepisów odnoszących się do zasad przetwarzania danych osobowych adoptowanych dzieci.

20.03.2017więcej
Na granicy. Adwokaci z warszawskiej ORA, HFPC i SIP pomagają w Terespolu ubiegającym się o ochronę międzynarodową

W piątek 17 marca 2017 r. grupa 14 adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na polsko-białoruskim przejściu granicznym Brześć-Terespol będzie udzielać pomocy osobom, które ubiegają się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) w Polsce. Wydarzenie realizowane jest przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wspólnie z HFPC i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, które od lat monitorują sytuację […]

17.03.2017więcej
Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach jednak zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł w składzie 11 sędziów, że przepisy wprowadzające uprzywilejowanie zgromadzeń cyklicznych są zgodne z Konstytucją. Wyrok zapadł większością głosów, z udziałem trzech osób, które zostały wybrane na stanowisko sędziowskie w grudniu 2015 r. bez ważnej podstawy prawnej.

16.03.2017więcej
Wyrok ws. pobicia w tramwaju profesora UW za mówienie po niemiecku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli skazał na 10 miesięcy pozbawienia wolności sprawcę pobicia profesora Uniwersytetu Warszawskiego w tramwaju  za prowadzenie rozmowy po niemiecku.  W ocenie sądu zachowanie sprawcy nie stanowiło przestępstwa motywowanego nienawiścią na tle różnic narodowościowych.

14.03.2017więcej
Czy tymczasowe aresztowanie może trwać prawie 8 lat? Opinia HFPC

HFPC przedstawiła Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie opinię w sprawie przewlekłego tymczasowego aresztowania, zawierającą standardy stosowania tego środka w świetle orzecznictwa ETPC w Strasburgu. W naszej ocenie, niemal ośmioletnie tymczasowe aresztowanie stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

13.03.2017więcej
Wyrok w Strasburgu to nie koniec! Raport HFPC o wykonywaniu wyroków w sprawach polskich

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport dotyczący wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

13.03.2017więcej
Dziennikarka oskarżona o naruszenie miru domowego w przychodni weterynaryjnej uniewinniona

Sąd Rejonowy w Nysie w 7 marca 2017 r. uniewinnił dziennikarkę „Nowin Nyskich”, Dominikę Wolak, oskarżoną o naruszenie miru domowego, ponieważ odmówiła opuszczenia przychodni weterynaryjnej. Wyrok jest nieprawomocny.

07.03.2017więcej
Sukces w sprawie o ubezwłasnowolnienie – prokurator cofa wniosek

Prokurator cofnął wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite pana M., mężczyzny z zespołem Downa. HFPC wstąpiła do postępowania i przedstawiła opinię prawną, w której wskazała wady stosowania ubezwłasnowolnienia. W sprawie uczestniczyła również Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia z Torunia, która wspiera pana M. w życiu codziennym.

06.03.2017więcej
Kolejna odsłona kampanii przeciwko wymiarowi sprawiedliwości – oświadczenie HFPC

„Helsińska Fundacja Praw Człowieka protestuje przeciwko nasilającym się atakom ze strony przedstawicieli władzy wykonawczej oraz ustawodawczej na sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego“ – czytamy w wydanym stanowisku.

02.03.2017więcej
Problem z oznaczeniem przyczyny niepełnosprawności – Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy?

HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie dotyczącej ujawnienia na orzeczeniu o niepełnosprawności symbolu jej przyczyny. Zdaniem Fundacji rozporządzenie, na podstawie którego wymagane jest podanie takiej informacji, jest niezgodne z Konstytucją.

02.03.2017więcej
Wystąpienie Danuty Przywary na sesji Rady Praw Człowieka ONZ

„Jesteśmy świadkami czasów, w których osoby sprawujące władzę wykonawczą zbyt często wierzą, że to pozostała część społeczeństwa powinna być im posłuszna, czasów, w których sędzia może być nazywany „tak zwanym sędzią”, a wyrok sądu konstytucyjnego może być określony jako „prywatna opinia sędziów” – mówiła Danuta Przywara, prezes zarządu HFPC w trakcie trwającej właśnie Rady Praw […]

01.03.2017więcej
Opinia HFPC o projekcie nowelizacji prawa prasowego zmieniającego regulację autoryzacji

HFPC przedstawiła uwagi w sprawie projektu nowelizacji prawa prasowego, przewidującego zmianę regulacji instytucji autoryzacji wypowiedzi prasowej (art. 14 ust 2 i 49 prawa prasowego). Zdaniem HFPC, biorąc pod uwagę obecne przepisy, zaproponowane zmiany  idą w pozytywnym kierunku, lecz wciąż nie gwarantują w pełni standardów swobody wypowiedzi.

28.02.2017więcej
Oświadczenie koalicji organizacji prowadzących Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów TK

„Uważamy, że przyjęty sposób procedowania nie pozwolił ani posłom Sejmu RP, ani opinii publicznej na poznanie kandydata, zapoznanie się z jego dorobkiem oraz zweryfikowanie ewentualnych wątpliwości” – czytamy w oświadczeniu koalicji organizacji prowadzących Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów TK.

27.02.2017więcej
HFPC i SGL apelują do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu o włączenie problemu gazet samorządowych do planu prac Komisji

HFPC wspólnie ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych zwróciła się do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Elżbiety Kruk, z prośbą o objęcie pracami komisji problemu wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego.

21.02.2017więcej
Pozbawieni wolności mają prawo do leczenia chorób psychicznych: interwencja HFPC

HFPC podjęła interwencję w sprawie pana Daniela Boczarskiego*, który odbywa karę 9 miesięcy pozbawienia wolności. Od lat zmaga się on ze schizofrenią paranoidalną. Teraz jednak efekty jego leczenia mogą zostać zaprzepaszczone, ponieważ warunki odbywania kary mogą wpłynąć na zaostrzenie się choroby. 

20.02.2017więcej
Skarga ofiary przemocy domowej do Komitetu ONZ

HFPC złożyła zawiadomienie do Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w sprawie dotyczącej stosowania przemocy domowej wobec kobiety oraz niezapewnienia jej ochrony przez państwo. „Sprawa ma charakter precedensowy, ponieważ dotychczas Komitet nigdy nie orzekał w sprawie dotyczącej Polski” – wskazuje Marcin Szwed, prawnik HFPC.

17.02.2017więcej
Apel do Komisji Europejskiej o uruchomienie art. 7 TUE względem Polski

Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie zdecydowanych kroków w związku z naruszeniem przez Polskę zasady praworządności. Do apelu dołączyły się też polskie organizacje, w tym HFPC.

16.02.2017więcej
HFPC krytykuje przyznanie immunitetu członkom Komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

HFPC przedstawiła senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opinię w sprawie uchwalonej w ubiegły piątek przez Sejm ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

16.02.2017więcej
HFPC apeluje do Prezesa Radia Merkury

Po fali zwolnień w poznańskim Radiu Merkury, a ostatnio także odsunięciu jednego z dziennikarzy od anteny za dociekliwość podczas prowadzenia wywiadu z jednym z polityków PiS-u, HFPC napisała list do Prezesa Radia Merkury, zwracając uwagę na standardy prawne dotyczące sposobu realizowania misji publicznej oraz poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych.

16.02.2017więcej
Konduktor broniący praw pracowniczych walczy w sądzie o przywrócenie do pracy

Konduktor, który został zwolniony z pracy za przynależność związkową, będzie domagał się odszkodowania za dyskryminację oraz przywrócenia do służby. Wcześniej Krzysztof Bradliński wystąpił z pozwem o zapłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. W postępowaniu o przywrócenie do pracy oraz zapłatę odszkodowania Krzysztofa Bradlińskiego na prośbę HFPC reprezentują pro bono prawnicy […]

16.02.2017więcej
Krok wstecz w udzielaniu ochrony cudzoziemcom – uwagi HFPC do projektu nowelizacji ustawy

HFPC skierowała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uwagi do projektu zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

15.02.2017więcej
Skargi kasacyjne w sprawie odmowy powołania sędziów

HFPC złożyła dwie skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących odmowy powołania przez Prezydenta trzech sędziów na stanowiska w sądach powszechnych. W swoich skargach kasacyjnych HFPC zarzuca WSA naruszenie przepisów prowadzące do nieważności postępowania.  W postępowaniu przed NSA Fundację reprezentują pro bono adw. dr Marcin Ciemiński oraz adw. Paweł Pogorzelski z kancelarii Clifford Chance.

13.02.2017więcej
Wmówione morderstwo. Skarga do ETPC w sprawie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

HFPC wniosła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę w sprawie P.M., mężczyzny z niepełnosprawnością intelektualną skazanego na dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo. Sprawa może mieć charakter precedensowy, ponieważ rzuca światło na problem dostosowania procedury karnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

09.02.2017więcej
Article 19 i HFHR publikują wspólny raport o mediach publicznych w Polsce

Article 19 oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowały raport analizujący ostatnie zmiany wokół mediów publicznych w Polsce.

08.02.2017więcej
Odpowiedź KRRiT na skargę HFPC złożoną w sprawie „Wiadomości” TVP

Zdaniem KRRiT w materiałach „Wiadomości” poświęconych organizacjom pozarządowym „zabrakło informacji odnoszących się do rzeczywistych zadań realizowanych przez te organizacje i ich społecznej roli, a także kosztów ich funkcjonowania w związku z realizacją statutowych obowiązków oraz zaangażowania się osób w nich działających”, jak również zwrócenia uwagi na „potrzeby społeczne i zadania stawiane tego rodzaju organizacjom”.

06.02.2017więcej
Praktyki w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

HFPC oferuje możliwość odbycia praktyk w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów.

03.02.2017więcej
HFPC apeluje o usunięcie wizerunków demonstrantów ze stron internetowych policji

HFPC w liście do Komendanta Stołecznego Policji wystąpiła z prośbą o usunięcie ze strony internetowej Komendy Stołecznej Policji wizerunków osób, które brały udział w zgromadzeniach przed Sejmem 16 i 17 grudnia 2016 r. W odpowiedzi policja podkreśliła, że publikacja nastąpiła na polecenie prokuratury.

02.02.2017więcej
Hanna Machińska nie będzie dłużej dyrektorką Biura Rady Europy w Warszawie

HFPC z wielkim żalem przyjęło decyzję Ministerstwa Spraw Zagranicznych o odwołaniu doc. dr Hanny Machińskiej ze stanowiska dyrektora Biura Rady Europy w Warszawie, którym kierowała od chwili jego utworzenia w 1991 r., po akcesji Polski do Rady Europy.

01.02.2017więcej
Obrońcy praw człowieka z Kazachstanu skazani na pięć lat pozbawienia wolności

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Holenderski Komitet Helsiński prowadzili wspólnie monitoring postępowania wobec dwóch działaczy organizacji pozarządowych z Kazachstanu: Maksa Bokayeva oraz Talgata Ayanova.

01.02.2017więcej
Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?

W wydanym dziś wspólnym oświadczeniu Komitetu Helsińskiego w Polsce, Rady oraz Zarządu HFPC podkreślono, że wraz z dopuszczeniem do orzekania w TK sędziów wybranych bez ważnej podstawy prawnej i wybór z naruszeniem prawa nowego prezesa TK powoduje, że w „systemie ochrony praw człowieka powstanie poważna luka”.

31.01.2017więcej
Uchodźcy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił 30 stycznia projekt zmian ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony.  HFPC krytycznie odniosła się do tych propozycji.

31.01.2017więcej
HFPC apeluje do Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie depenalizacji zniesławienia

HFPC zwróciła się do Komitetu Ministrów Rady Europy o podjęcie na najbliższym swoim spotkaniu dyskusji na temat wykonywania przez Polskę wyroków ETPC dotyczących zniesławienia.

30.01.2017więcej
Wciąż niejasne zasady pracy mediów w Sejmie – stanowisko HFPC

HFPC z  niepokojem obserwuje podawane przez media informacje na temat faktycznych utrudnień, z jakimi w ostatnich tygodniach spotykają się niektórzy dziennikarze relacjonujący wydarzenia w parlamencie. Szczególne zastrzeżenia wzbudza ograniczenie pracy mediów w Sejmie oparte na niejasnych podstawach i mające arbitralny charakter.

27.01.2017więcej
Ingerencja w działalność zawodową i prześladowanie niezależnych prawników na Krymie

26 stycznia 2017 r. w Bakczysaraj, mieście na Krymie, służba bezpieczeństwa aresztowała Emila Kurbedinowa – jednego z niewielu niezależnych prawników na Krymie, który broni więźniów politycznych. Platforma Solidarności Międzynarodowej, do której należy HFPC, wydała stanowisko w związku z tym incydentem.

27.01.2017więcej
Ważny wyrok NSA w sprawie przewlekłości postępowań administracyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na standardy ochrony praw człowieka ugruntowane w orzecznictwie ETPC, wydał wyrok w sprawie dotyczącej przewlekłości postępowania, które ciągnie się od ponad 10 lat. HFPC przedstawiła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu.

26.01.2017więcej
Kolejna sprawa dot. rejestracji bloga jako tytułu prasowego. Administrator „Jawnego Przedborza” prawomocnie uniewinniony

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim podtrzymał wyrok uniewinniający pierwszej instancji w sprawie odpowiedzialności Pawła Zięby, administratora bloga „Jawny Przedbórz, za brak rejestracji strony w rejestrze dzienników i czasopism. HFPC składała opinię przyjaciela sądu w tej sprawie.

26.01.2017więcej
HFPC zatrudni prawnika/prawniczkę

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje prawnika/prawniczki do programów międzynarodowych poświęconych obrońcom praw człowieka z krajów byłego ZSRR. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest najstarszą i największą organizacją działającą na rzecz praw człowieka w Polsce.

26.01.2017więcej
Europa Środkowo-Wschodnia nie dla uchodźców – raport

HFPC wspólnie z organizacjami pozarządowymi z Bułgarii, Czech, Węgier i Słowenii przygotowała raport „Pushed Back at the Door: Denial of Access to Asylum in Eastern EU Member States” oparty na obserwacjach dostępu do procedury objęcia ochroną międzynarodową na przejściach i w punktach granicznych w państwach członkowskich UE Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu ostatniego roku.

26.01.2017więcej
Wyrok Sądu Konstytucyjnego Rosji – nadrzędność rosyjskiego prawa nad Europejską Konwencją Praw Człowieka

Wydany 19 stycznia 2017 r. wyrok Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej stwierdza, że Rosja nie musi (nie może) wykonywać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 31 lipca 2014 r. w sprawie Jukosu (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos przeciwko Rosji, skarga nr 14902/04).

22.01.2017więcej
Apel HFPC do instytucji międzynarodowych ws. braku reakcji władz Polski na incydenty rasistowskie

HFPC zwróciła się do organizacji międzynarodowych z apelem o interwencję w sprawie powtarzających się aktów przemocy przeciwko m.in. mieszkającym w Polsce cudzoziemcom i członkom mniejszości narodowych i etnicznych, w obliczu bierności polskich władz wobec tych wydarzeń.

20.01.2017więcej
Lekcje o prawach człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza szkoły, biblioteki oraz inne instytucje pracujące z młodzieżą w wieku 16-20 lat do włączenia się w program: „Lekcje o prawach człowieka”.

20.01.2017więcej
Sprzeciw HFPC wobec publikacji wizerunków uczestników zgromadzeń przed Sejmem na stronie policji

„HFPC sprzeciwia się publikacji na stronie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie wizerunków osób biorących udział w zgromadzeniu pod Sejmem w dniach 16–17 grudnia 2016 r.” – czytamy w wydanym stanowisku Fundacji.

19.01.2017więcej
List otwarty ws. artykułu kwestionującego prawa osób z niepełnosprawnościami do zdobywania wykształcenia wyższego

HFPC skierowała list otwarty do dr hab. Piotra Nowaka, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, który zakwestionował prawo osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i zaburzeniami rozwojowymi do zdobywania wyższego wykształcenia w artykule prasowym.

19.01.2017więcej
Skarga kasacyjna HFPC w sprawie ubezwłasnowolnienia całkowitego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Pani B. przedstawiły Sądowi Najwyższemu skargi kasacyjne, w których kwestionują praktykę stosowania instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego.

17.01.2017więcej
Dwa wyroki ETPCz w sprawach Andrzej Zybertowicz przeciwko Polsce: jeden do jednego

Dwa wyroki wydane 17 stycznia 2017 r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach Andrzej Zybertowicz przeciwko Polsce dotyczyły głośnych kilka lat temu pozwów wniesionych przez Adama Michnika przeciwko Andrzejowi Zybertowiczowi, socjologowi, a obecnie doradcy prezydenta Andrzeja Dudy.

17.01.2017więcej
Projekt „Mój prawnik, moje prawa”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystąpiła do europejskiego projektu „Mój prawnik, moje prawa”, którego celem jest analiza dostępu dzieci do pomocy obrońcy w ramach postępowania w sprawach nieletnich i postępowania karnego, w których badane są ich własne czyny.

16.01.2017więcej
Rząd przyznał się do niedostatecznego uwzględnienia w postępowaniu krajowym racji osoby z niepełnosprawnością intelektualną

ETPC wydał decyzję w sprawie M.P. przeciwko Polsce (nr skargi 20416/13), w ramach której uznał jednostronną deklarację polskiego rządu o naruszeniu w stosunku do skarżącego postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Skarżący w postępowaniu przed ETPC reprezentowany był przez dr Monikę Zimę-Parjaszewską, prawniczkę oraz prezeskę Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

12.01.2017więcej
Stanowisko HFPC w sprawie ograniczeń relacjonowania rozpraw odbywających się przed Trybunałem Konstytucyjnym

HFPC wyraziła głębokie zaniepokojenie w związku z ograniczeniem możliwości relacjonowania przez media rozpraw odbywających się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

11.01.2017więcej
Opinia HFPC o organizacji pracy mediów w Sejmie

HFPC przygotowała uwagi w sprawie organizacji pracy mediów w Sejmie. Opinia ma na celu przedstawienie standardów międzynarodowych istotnych przy regulowaniu zasad relacjonowania prac parlamentów przez media i sformułowanie generalnych rekomendacji w tym zakresie.

11.01.2017więcej
Rusza Europejska sieć na rzecz wykonywania wyroków

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Judgment Watch i Open Society Institute, razem z akademikami i działaczami na rzecz praw człowieka założyło Europejską sieć na rzecz wykonywania wyroków (European Implementation Network).

09.01.2017więcej
WSA odrzuca skargi niepowołanych sędziów. HFPC złoży skargę kasacyjną

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił 29 grudnia 2016 r. skargi złożone przez sędziów niepowołanych na stanowiska przez Prezydenta RP. Helsińska Fundacja Praw Człowieka planuje zaskarżyć to orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

05.01.2017więcej
Zasady relacjonowania procesów sądowych przez media – informator dla dziennikarzy

W kontekście sprawy dotyczącej ujawnienia przez TVP Info wrażliwych informacji z przebiegu postępowania sądowego ws. zabójstwa Ewy Tylman, HFPC pragnie przypomnieć o podstawowych zasadach obowiązujących dziennikarzy w związku z relacjonowaniem procesów sądowych.

05.01.2017więcej
Posiedzenie w sprawie wyłonienia kandydatów na prezesa TK nielegalne?

20 grudnia 2016 r. sędzia pełniąca obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zwołała obrady Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK. HFPC wystąpiła o udostępnienie protokołów tych obrad. Z przekazanych nam dokumentów wynika, że obrady Zgromadzenia Ogólnego mogły odbyć się z naruszeniem przepisów ustawy.

05.01.2017więcej
Pomoc prawna dla uchodźców i nieudokumentowanych migrantów będących ofiarami tortur – nowy projekt HFPC

HFPC rozpoczyna realizację nowego projektu „Pomoc prawna dla uchodźców i nieudokumentowanych migrantów będących ofiarami tortur” (Legal assistance to asylum-seekers and undocumented migrants being victims of torture). Jego celem jest pomoc cudzoziemcom, którzy doświadczyli tortur, w uzyskaniu ochrony międzynarodowej w Polsce.

04.01.2017więcej
Zasady publikowania wizerunku funkcjonariuszy publicznych – skarga do Sądu Najwyższego

HFPC wsparła dziennikarzy lokalnych w złożeniu skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy prawa do ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych i zasad jego publikacji w prasie. Na prośbę HFPC skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego przygotował pro bono adw. Grzegorz Leśniewski z Olesiński i Wspólnicy sp. k.

03.01.2017więcej
Umorzenie zaległości podatkowych. Praktyczny przewodnik

Czym jest zaległość podatkowa i kiedy powstaje? Czym jest umorzenie i jakich podatków dotyczy? Kto ma możliwość skorzystania z dobrodziejstwa umorzenia? Jak wygląda procedura ubiegania się o nie?

02.01.2017więcej
Leczenie bólu w Polsce – czy proponowane zmiany będą skuteczne?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie leczenia bólu w Polsce. HFPC pyta, w jaki sposób Ministerstwo planuje zagwarantować skuteczność proponowanych zmian legislacyjnych w tym zakresie, w szczególności czy przewidziane jest zwiększenie wydatków na działalność poradni leczenia bólu lub utworzenie nowych placówek tego typu. HFPC z zadowoleniem przyjęła zapowiedź nowelizacji ustawy […]

28.12.2016więcej
Wyrok w sprawie katechetki w ciąży zwolnionej z pracy

Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że w polskim systemie prawnym nie ma miejsca na pozbawianie ochrony nauczycielek katechezy w okresie ciąży. Zdaniem sądu przepisy Kodeksu pracy przewidujące ochronę kobiet w ciąży przed wypowiedzeniem mają zastosowanie nie tylko wobec nauczycielek, lecz również katechetek zatrudnionych zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela.

27.12.2016więcej
Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku życzymy Państwu, by prawa człowieka były szanowane nie tylko od święta. Zespół Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  

23.12.2016więcej
Organizacje pozarządowe apelują o informacje na temat stanu prac nad ustawą o sygnalistach

HFPC wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Forum Związków Zawodowych wystosowały do Ministra Sprawiedliwości pismo z prośbą o informację na temat stanu prac nad ustawą o ochronie sygnalistów.

22.12.2016więcej
Procedura kontroli praworządności w Polsce – kolejny krok Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przyjęła wczoraj drugie, uzupełniające zalecenia w ramach procedury kontroli praworządności względem Polski. Zdaniem Komisji Europejskiej w Polsce ciągle istnieje systemowe zagrożenie praworządności, które należy pilnie wyeliminować.

22.12.2016więcej
Interwencja HFPC w sprawie przedłużającego się tymczasowego aresztowania

HFPC poinformowana przez obrońcę pana S., zajęła się problemem jego przedłużającego się tymczasowego aresztowania. Fundacja badała przede wszystkim zasadność stosowania najdotkliwszego środka zapobiegawczego przez okres dłuższy niż dwa lata, ale także wpływ decyzji władzy wykonawczej na sytuację pozbawionego wolności oskarżonego.

22.12.2016więcej
Trybunał Konstytucyjny – monitoring zmian ustawodawczych

Obecnie w Polsce trwa kryzys konstytucyjny.

22.12.2016więcej
Opinia HFPC w sprawie projektu ustawy o Komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

HFPC przygotowała opinię prawną dotyczącą rządowego projektu ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Jak wskazano w dokumencie przesłanym do sejmowej Komisji Ustawodawczej, projektowana ustawa nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z celów zakładanych przez ustawodawcę.

21.12.2016więcej
Kto pierwszy ten lepszy, czyli skarga na przewlekłość efektywna tylko dla jednej strony postępowania?

HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie możliwości wniesienia tzw. „kasacji nadzwyczajnej” od postanowienia sądu oddalającego skargę na przewlekłość postępowania złożoną przez klienta Fundacji, pana T.

20.12.2016więcej
„Kolejny pakiet ustaw o TK tylko spotęguje spór prawny” – stanowisko HFPC

Sejm uchwalił w ostatnich dniach trzy ustawy regulujące pracę Trybunału Konstytucyjnego*. Tym samym w ciągu ostatniego roku uchwalono 6 ustaw dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

19.12.2016więcej
Uniewinnionemu policjantowi przysługuje prawo do ochrony reputacji w ramach postępowania dyscyplinarnego – skarga do Trybunału w Strasburgu

HFPC złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie uniewinnionego policjanta, który nie mógł wznowić postępowania dyscyplinarnego skutkującego jego wydaleniem ze służby. W skardze wskazano, że taka sytuacja prowadzi do naruszenia Konwencji, a w szczególności prawa do ochrony reputacji  i dobrego imienia, które wynika z prawa do ochrony życia prywatnego.

19.12.2016więcej
Oświadczenie w sprawie utrudniania mediom relacjonowania demonstracji

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC z niepokojeniem odnotowało agresywne zachowanie demonstrantów wobec reportera TVP Info przy braku reakcji policji. Do zdarzenia doszło 17 grudnia 2016 r., gdy grupa osób demonstrujących pod Sejmem RP próbowała przeszkodzić w pracy ekipie TVP Info, wznosząc wobec niej obraźliwe okrzyki, zagłuszając transmisję i wykonując wobec reportera wulgarne gesty.

19.12.2016więcej
Apel HFPC do Marszałków Sejmu i Senatu w sprawie prac dziennikarzy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do Marszałków Sejmu i Senatu o zapewnienie przedstawicielom mediów możliwości pełnego i efektywnego relacjonowania wydarzeń w parlamencie.

18.12.2016więcej
Wygrana w Strasburgu, czyli satysfakcja, lecz jednak…

Prezentujemy komentarz prof. Ireneusza C. Kamińskiego w sprawie decyzji ETPC w sprawie Wygoda przeciwko Polsce.

16.12.2016więcej
Apel 194 organizacji do Prezydenta RP

„Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o zawetowanie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach jako niezgodnej z Konstytucją RP i ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi, którzy przepisów zobowiązaliśmy się przestrzegać” – napisały w apelu do Prezydenta RP organizacje pozarządowe sprzeciwiające się wprowadzeniu zmian w prawie o zgromadzeniach.

15.12.2016więcej
Opinia HFPC o projekcie ustawy dezubekizacyjnej

„W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Sejm powinien zaprzestać dalszych prac nad nieproporcjonalnym ograniczeniem praw emerytalnych funkcjonariuszy, którzy przez wiele lat służyli na rzecz porządku i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej” czytamy w opinii HFPC dotyczącej projektu ustawy o tzw. dezubekizacji.

14.12.2016więcej
Opinia HFPC do ustawy mającej poprawić otoczenie prawne przedsiębiorców

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła uwagi do procedowanej w Senacie ustawy z 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (nr druku sejmowego 994).

13.12.2016więcej
Szkolenia dla policji z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, Katarzyna Wiśniewska i Piotr Kubaszewski – prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – przeprowadzili szkolenia dla kadry oraz słuchaczy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

10.12.2016więcej
Już 9 grudnia rozpocznie się 16. MFF WATCH DOCS!

W piątek 9 grudnia w kinie Muranów rozpocznie się 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Jest to jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka. W programie trwającego 7 dni festiwalu znalazło się 60 filmów z całego świata. Festiwal potrwa do czwartku 15 grudnia.

05.12.2016więcej
Opinia HFPC w sprawie zasad refundacji leków na choroby bardzo rzadkie

HFPC złożyła opinię prawną do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków. Fundacja podkreśla, że proponowana regulacja może w sposób nieproporcjonalny ograniczać konstytucyjne prawa do ochrony życia i zdrowia.

05.12.2016więcej
Opinia HFPC do zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów

HFPC przedstawiła uwagi do rządowego projektu zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

02.12.2016więcej
Nowelizacja ustawy prawo o zgromadzeniach godzi w istotę wolności pokojowych zgromadzeń – stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce

Komitet Helsiński w Polsce wydał stanowisko w sprawie zmian w przepisach ustawy Prawo o zgromadzeniach. „Obecna nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach godzi w istotę wolności pokojowych zgromadzeń. Tworzy bowiem hierarchię, na czele której stawia zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej” – czytamy w stanowisku.

02.12.2016więcej
Klinika Niewinność – nowa edycja

Wraz z początkiem roku akademickiego Helsińska Fundacja Praw Człowieka postanowiła utworzyć we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Klinikę Prawa „Niewinność” poświęconą tematyce pomyłek sądowych i niesłusznych skazań. Opiekunem naukowym nowej kliniki został dr Piotr Kładoczny. Koordynatorką projektu ze strony HFPC jest zaś Maria Ejchart – Dubois. 

01.12.2016więcej
Wsparcie HFPC dla dziennikarzy radiowej Dwójki i Trójki

W związku z działaniami władz Polskiego Radia wobec członków Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła decyzję o udzieleniu wsparcia dziennikarzom. Na prośbę HFPC kancelaria Wardyński i Wspólnicy podjęła się pomocy prawnej pro bono na rzecz Związku.

30.11.2016więcej
Wolność zgromadzeń to wolność obywatelska, a nie państwowa

W Sejmie prowadzone są obecnie prace legislacyjne nad nowelizacją prawa o zgromadzeniach. Jeśli projekt wejdzie w życie, to znacząco ograniczy możliwość kontrmanifestacji i manifestacji spontanicznych.

30.11.2016więcej
Spotkanie ze specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. obrońców praw człowieka

Przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych spotkali się 28 listopada z Michelem Forstem, Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. sytuacji obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyszła z inicjatywą zorganizowania wspólnej rozmowy.

30.11.2016więcej
Ustawa o osobach stwarzających zagrożenie jest zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znacząca większość przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób jest zgodna z Konstytucją. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane przez Prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dwa sądy powszechne, które skierowały do Trybunału pytania prawne.

24.11.2016więcej
Wyrok skazujący za spalenie kukły symbolizującej Żyda

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście wydał 21 listopada wyrok w sprawie spalenia kukły symbolizującej Żyda podczas demonstracji odbywającej się na wrocławskim rynku w listopadzie 2015 r. Zgromadzenie zostało wówczas zorganizowane przez ONR i Młodzież Wszechpolską jako sprzeciw wobec przyjmowania przez Polskę uchodźców.

22.11.2016więcej
Poprawka Senatu uniemożliwi wprowadzenie „nadsędziego” prokuratora

Prokurator nie będzie miał prawa uchylania wyroków sądu pierwszej instancji – taką poprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych zgłosił Senat podczas obrad 15 listopada 2016 r. Wcześniej planowano umieścić taki przepis w rządowym projekcie nowelizacji o skardze na przewlekłość postępowania.

21.11.2016więcej
Zwolniony katecheta dostanie odszkodowanie

Zwolnienie z pracy Piotra Janowicza, nauczyciela katechezy, który uczył również historii, było bezprawne – tak orzekł Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Sąd uznał, że dyrekcja szkoły instrumentalnie wykorzystała szczególny i uproszczony tryb zwalniania katechetów, by ominąć ochronę związkową i rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem. Na prośbę HFPC Piotra Janowicza reprezentowali pro […]

18.11.2016więcej
Opinia HFPC o projekcie nowelizacji ustawy o IPN

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o IPN. Nowy projekt zakłada m.in. karanie za przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie oraz wprowadza odpowiedzialność cywilnoprawną za naruszenie dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. HFPC, która przedstawiła swoją opinię na temat tego projektu, uważa, że nowe przepisy mogą doprowadzić do nieuzasadnionej ingerencji w swobodę […]

17.11.2016więcej
Psy asystujące a PIT

Nie wszyscy właściciele psów asystujących mogą dokonać odliczenia kwoty wydatków poniesionych na psa asystującego od podstawy opodatkowania. Uwarunkowane jest to posiadanym przez osoby niepełnosprawne rodzajem oraz stopniem niepełnosprawności. HFPC wystąpiła do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o objęcie wszystkich właścicieli psów asystujących możliwością odliczenia kwoty wydatków poniesionych na psa asystującego, niezależnie od […]

16.11.2016więcej
Pierwsza odpowiedź KRRiT na skargę HFPC złożoną w sprawie „Wiadomości” TVP

HFPC otrzymała informację, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła się do prezesa TVP SA o przekazanie materiałów wyemitowanych przez „Wiadomości” TVP pod koniec października 2016 r., na które HFPC złożyła skargę. Zażalenie dotyczyło nierzetelnych treści dotyczących różnych fundacji, stowarzyszeń i pracowników organizacji pozarządowych.

15.11.2016więcej
HFPC o obowiązkach państwa w sferze ochrony zdrowia

HFPC skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu w sprawie Zwierz przeciwko Polsce (nr skargi 69950/14). Skarżąca zarzucała naruszenie prawa do życia (art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności), przez błędy w organizacji szpitali publicznych i zaniedbania ze strony lekarzy, które spowodowały śmierć jej męża.

10.11.2016więcej
TK orzeknie o konstytucyjności przepisów umożliwiających izolację niektórych więźniów nawet po odbyciu kary

15 listopada Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z Konstytucją ustawy dopuszczającej izolację najbardziej niebezpiecznych przestępców nawet po odbyciu przez nich całej kary pozbawienia wolności. HFPC od samego początku monitorowała prace nad ustawą i przygotowała w tej sprawie opinię przyjaciela sądu dla TK.

09.11.2016więcej
Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka dla Polski

Komitet Praw Człowieka ONZ w swoich rekomendacjach na temat Polski wyraził zaniepokojenie związane z m.in. niezależnością Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, ochroną wolności słowa w mediach publicznych, przestrzeganiem przepisów ustawy o planowaniu rodziny i warunkach przerywania ciąży, brakiem efektywnej ochrony przed dyskryminacją oraz nowymi ustawami: antyterrorystyczną i nowelizacją ustawy o Policji.

07.11.2016więcej
Skarga do KRRiT na „Wiadomości TVP”

HFPC zwróciła się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ze skargą na szereg materiałów „Wiadomości TVP”, mających na celu dyskredytację organizacji pozarządowych w oczach opinii publicznej. Materiały ukazały się w kilku wydaniach serwisu informacyjnego w okresie od 24 do 31 października 2016 r.

04.11.2016więcej
Opinia HFPC w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła opinię do rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jednym z celów projektu ma być wykonanie wyroków: ETPC w sprawie Kędzior przeciwko Polsce oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 31/15. W obu orzeczeniach stwierdzono, że przepisy zezwalające na umieszczanie osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej na wniosek ich […]

03.11.2016więcej
Zostań wolontariuszem 16. MFF WATCH DOCS!

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby pomóc przy organizacji 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie (9-15 grudnia).

02.11.2016więcej
Czy blogi podlegają obowiązkowi rejestracji tak samo jak prasa? Wyrok SR w Radomsku

27 października Sąd Rejonowy w Radomsku uniewinnił Pawła Ziębę, administratora strony „Jawny Przedbórz”, od zarzutu wydawania czasopisma bez rejestracji. Sąd uznał, że blog nie jest dziennikiem ani czasopismem i dlatego nie podlega obowiązkowi rejestracji. HFPC składała opinię przyjaciela sądu w tej sprawie.

02.11.2016więcej
Stanowisko Komitetu Helsińskiego ws. wstrzymania dystrybucji publikacji o demokracji

„Wycofanie z dystrybucji przez Wydawnictwo Sejmowe trzech naukowych książek dotyczących demokracji – jest aktem cenzury” – czytamy stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce.

02.11.2016więcej
Szkolenie dla adwokatów i radców prawnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza adwokatów i radców prawnych do udziału w pilotażowym szkoleniu pt. „Udział dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w postępowaniach – standardy prawne i praktyczne umiejętności”. Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 listopada w godz. 9.00 – 16.30.

28.10.2016więcej
Odpowiedź Kancelarii Sejmu na wystąpienie HFPC dot. relacjonowania pracy Sejmu

„Kancelaria Sejmu nie przewiduje wprowadzenia zmian dotyczących pracy dziennikarzy w Sejmie, które byłyby sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ani standardami demokratycznego państwa prawa albo stanowiłyby przejaw utrudniania lub tłumienia krytyki prasowej”- czytamy w odpowiedzi Szefa Kancelarii Sejmu na wystąpienie HFPC do Marszałka Sejmu.

27.10.2016więcej
Nadsędzia prokurator

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o skardze na przewlekłość postępowania. Projekt nowelizacji przyznaje prokuratorowi oskarżycielowi publicznemu możliwość wnioskowania do sądu o przekazanie sprawy prokuraturze celem uzupełnienie postępowania przygotowawczego.

27.10.2016więcej
„Droga donikąd” – relacja z przejścia granicznego Brześć-Terespol

Z relacji cudzoziemców i obrońców praw człowieka pracujących na przejściu granicznym Brześć-Terespol wynika, że w ostatnim czasie wielu cudzoziemców przebywających na białorusko-polskiej granicy chciało ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Jednak funkcjonariusze Straży Granicznej ignorują te deklaracje i odmawiają cudzoziemcom prawa wjazdu na terytorium Polski.

27.10.2016więcej
Nowelizacja kk poprawi ochronę dzieci. Tylko dzieci

Sejm pracuje nad zmianami kodeksu karnego. Głównym celem nowelizacji ma być poprawienie ochrony prawnej dzieci. Kierunek zmian jest słuszny, jednak podwyższając standard ochrony dzieci projektodawcy pomijają inne grupy zagrożone dyskryminacją np. osoby starsze czy z niepełnosprawnością.

26.10.2016więcej
Przedmiot ochrony tajemnicy postępowania przygotowawczego – wyrok sądu pierwszej instancji

Sąd pierwszej instancji uniewinnił panią R. oskarżoną o to, że publicznie rozpowszechniła wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały one ujawnione w postępowaniu sądowym. W toku postępowania przed sądem pierwszej instancji HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu.

26.10.2016więcej
ETPC rozpatrzy skargę dotyczącą śmierci więźnia w polskim zakładzie karnym

ETPC zakomunikował polskiemu rządowi skargę dotyczącą śmierci więźnia w zakładzie karnym. `

25.10.2016więcej
Szkolenia dla funkcjonariuszy publicznych na temat prawa migracyjnego i uchodźczego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z przedstawicielstwem Fundacją Heinricha Boella w Warszawie realizują projekt szkoleniowy skierowany do osób pracujących w instytucjach publicznych, które mają kontakt z cudzoziemcami. 

25.10.2016więcej
Dzieci z niepełnosprawnościami będą dowożone przez miasto do niepublicznej placówki

Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego zdecydował ostatecznie, że gmina pokryje koszt transportu dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na początku roku szkolnego sprawa wzbudziła kontrowersje, ponieważ gmina uznała, że nie jest jej obowiązkiem zapewnienie transportu uczniów.

24.10.2016więcej
Posiedzenie Komitetu Praw Człowieka

Na sesji w Genewie Komitet Praw Człowieka przy ONZ rozpatrywał sprawozdanie polskiego rządu z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Podobnej analizie, cyklicznie poddawane są wszystkie państwa-strony Paktu. Członkowie Komitetu Praw Człowieka dopytywali polską delegację o kwestie związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, dostępnością aborcji oraz zwalczaniu rasizmu i ksenofobii.

21.10.2016więcej
Organizacje z całego świata apelują do polskiego rządu o wdrożenie zaleceń KE

Ponad 90 organizacji pozarządowych z całego świata podpisało się pod apelem do polskiego Prezydenta i Premier Rady Ministrów, wzywając ich do wdrożenia zaleceń dotyczących ochrony praworządności przedstawionych przez Komisję Europejską na początku lipca tego roku. Organizacje podkreślają, że wdrożenie tych rekomendacji „ to pierwsze kroki w kierunku przywrócenia w Polsce pełnej ochrony zasady praworządności”.

19.10.2016więcej
Wystąpienie HFPC do RPO w sprawie postępowań dyscyplinarnych funkcjonariuszy służb mundurowych

HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przepisów uniemożliwiających wznawianie postępowań dyscyplinarnych policjantów i funkcjonariuszy niektórych służb mundurowych po upływie określonego terminu od dnia wydania orzeczenia dyscyplinarnego.

18.10.2016więcej
Ustawa o statusie sędziów TK – opinia HFPC

HFPC przygotowała opinię dotyczącą projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykowano w niej sens uchwalania kolejnej ustawy dotyczącej TK oraz część jej zapisów.

17.10.2016więcej
Sprawa pozbawienia wolności cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do Polski w Terespolu przed ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi kolejne sprawy umieszczenia cudzoziemców w strzeżonym ośrodku (połączone sprawy A. B. przeciwko Polsce nr 15845/15 oraz T.K. i S.B. przeciwko Polsce, skarga nr 56300/15).

17.10.2016więcej
Sąd nakazał prokuraturze wszcząć śledztwo ws. braku publikacji wyroku TK

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uchylił decyzję prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Zażalenie w tej sprawie złożyła HFPC.

13.10.2016więcej
Wydalenie Irakijczyka bez prawa do obrony narusza prawa człowieka

Straż Graniczna, na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wydała decyzję o zobowiązaniu do powrotu obywatela Iraku Ameera Tawfeeka Hassana Alkhawlany’ego, doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12.10.2016więcej
HFPC apeluje do Marszałka Sejmu w sprawie utrudnień w pracy mediów w Sejmie

HFPC wystąpiła do Marszałka Sejmu w związku z wydaniem zakazu wstępu do budynku Sejmu fotoreportera „Super Expressu” Pawła Dąbrowskiego oraz wprowadzenia planowanych ograniczeń dotyczących stref dostępnych w tych gmachu dla dziennikarzy posiadających stałą akredytację. Zdaniem HFPC zagraża to „swobodzie relacjonowania przez media zagadnień związanych z pracami parlamentu”.

12.10.2016więcej
Zażalenie HFPC na odmowę wszczęcia postępowania ws. braku publikacji wyroku TK

Jutro, 13 października, o godzinie 12.00 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia rozpozna zażalenie HFPC na postanowienie prokuratury w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Posiedzenie pod sygnaturą II Kp 1256/16 odbędzie się w sali 239.

12.10.2016więcej
Umorzona sprawa nienawistnych wpisów w sieci, choć policja miała IP autora

Aktywistka walcząca z mową nienawiści sama stała się jej ofiarą w sieci. Mimo że policji udało się ustalić IP komputera, z którego wysłano nienawistne treści, postępowanie zostało umorzone, ponieważ z komputera korzystała cała rodzina i nie wiadomo, kto ostatecznie był autorem wpisów.

10.10.2016więcej
Prawo do pożegnania z osobą umierającą jest dobrem osobistym podlegającym ochronie prawnej

Sąd I instancji wydał wyrok w sprawie, w której rodzina zmarłego więźnia domagała się od zakładu karnego przeprosin oraz zadośćuczynienia z uwagi na to, że zakład nie umożliwił jej pożegnania z osobą umierającą, która przebywała w szpitalu więziennym. Sąd nakazał zakładowi karnemu wystosować oficjalne przeprosiny, a także zasądził od Skarbu Państwa zadośćuczynienia dla członków rodziny […]

10.10.2016więcej
MF odmawia doprecyzowania przepisu o opłacie za posiadanie psa

Ministerstwo Finansów udzieliło negatywnej odpowiedzi na petycję HFPC w sprawie doprecyzowania przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalniającego od opłaty za posiadanie psa osoby powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe.

10.10.2016więcej
10 lat bez Anny Politkowskiej

7 października mija 10 lat od morderstwa Anny Politkowskiej, niezależnej dziennikarki rosyjskiej.

07.10.2016więcej
Zapytanie ofertowe HFPC dotyczące druku publikacji

HFPC zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia „Druk broszur informacyjnych dla cudzoziemców”, z 07.10.2016 r. w ramach projektu pt. „Dać radę w Polsce II”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

07.10.2016więcej
Praktyki w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

HFPC oferuje możliwość odbycia praktyk w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów. W ramach praktyk wybrani kandydaci zostaną przeszkoleni z podstaw polskiego prawa migracyjnego, a następnie uzyskają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w prowadzeniu spraw cudzoziemców przebywających w Polsce.

06.10.2016więcej
MRPiPS: nie ma potrzeby regulowania sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego u osób bezdomnych

HFPC otrzymała odpowiedź na petycję w sprawie zasad przeprowadzania wywiadu środowiskowego u osób bezdomnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej nie odniosło się jednak do podnoszonego w wystąpieniu HFPC problemu niejednolitej interpretacji pojęcia „miejsca pobytu”.

04.10.2016więcej
Krytyczna opinia HFPC dotycząca projektu ustawy antyaborcyjnej

HFPC przedstawiła 7 lipca 2016 r. opinię w sprawie obywatelskiego projektu ustawy przygotowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. HFPC odniosła się do proponowanych zmian w ustawie o planowaniu rodziny oraz Kodeksie karnym uwzględniając międzynarodowe standardy oraz rekomendacje organów stojących na straży praw człowieka.

03.10.2016więcej
Wykłady z cyklu „Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji” wracają po wakacjach

HFPC serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu dziewięciu spotkań współorganizowanych z Polską Radą Biznesu.

02.10.2016więcej
Życie na linii rozgraniczenia: otwarte spotkanie z uczestnikami misji obserwacyjnej w Donbasie

HFPC zaprasza na spotkanie z uczestnikami międzynarodowej misji obserwacyjnej w Donbasie, które odbędzie się 4 października o godz. 19.00 w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie (ul. Gałczyńskiego 12).

30.09.2016więcej
Raport: Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016

Trwający od 2015 r. kryzys konstytucyjny stwarza poważne zagrożenie dla ochrony praw człowieka, zasady praworządności oraz trójpodziału władzy – wynika z opublikowanego dziś przez HFPC raportu pt. „Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016”.

29.09.2016więcej
Kurs e-learningowy HFPC – zaproszenie

Demokrację mamy w Polsce od ponad ćwierć wieku. Często wydaje się nam, że nasze prawa i wolności to oczywisty element naszej rzeczywistości. Tylko czy naprawdę wiemy, jakie mamy prawa i jak ich bronić w sytuacji zagrożenia? Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie e-learningowym „Prawa człowieka”.

26.09.2016więcej
Kampania #onidlanas

Od tygodnia trwa kampania internetowa #onidlanas, która ma na celu pokazanie, jak cudzoziemcy i Polacy o imigranckich korzeniach współtworzą i wzbogacają polskie społeczeństwo. Hashtag akcji oznacza także, że  #onidlanas są ważni i że nie zgadzamy się na panoszący się rasizm, ksenofobię i „Polskę tylko dla Polaków”.

26.09.2016więcej
Wymiar sprawiedliwości instrumentem represji obrońców praw człowieka

HFPC wspólnie z Holenderskim Komitetem Helsińskim oraz International Federation for Human Rights zorganizowała 23 września 2016 r. spotkanie pt.: „Wymiar sprawiedliwości w krajach postsowieckich: strażnik sprawiedliwości czy narzędzie opresji?”.

23.09.2016więcej
Praktyki w klinice „Prawa Człowieka a Podatki” w roku akademickim 2016/2017

Zapraszamy studentów wydziałów prawa i administracji do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programie edukacyjno-interwencyjnym Klinika „Prawa Człowieka a Podatki”, realizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

22.09.2016więcej
Praktyki semestralne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października.

21.09.2016więcej
Powszechny Przegląd Okresowy Praw Człowieka ONZ nt. Polski

W maju przyszłego roku Rada Praw Człowieka ONZ będzie oceniła Polskę pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). HFPC i Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy przedstawiły swój raport na temat wybranych zagadnień związanych z ochroną praw człowieka w Polsce.

19.09.2016więcej
Ograniczanie więźniom dostępu do usług bankowych narusza prawo własności – wyrok ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 13 września wyrok w sprawie Siemaszko i Olszyński przeciwko Polsce. Orzekł w nim, że utrudnianie więźniom dostępu do usług bankowych i umożliwianie im oszczędzania zarobionych pieniędzy wyłącznie na bardzo nisko oprocentowanej książeczce oszczędnościowej narusza prawo własności (art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji).

16.09.2016więcej
NSA: automatyczna odmowa zgody na nabycie nieruchomości przez partnera obywatela polskiego to dyskryminacja

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie Chilijczyka, któremu odmówiono zgody na nabycie nieruchomości w Polsce, powołując się na to, że związek jednopłciowy z Polakiem zawarty za granicą nie stanowi o istnieniu więzi cudzoziemca z Polską.

14.09.2016więcej
Zmiany w ustawie o cudzoziemcach – uwagi HFPC

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do udziału w konsultacjach społecznych, HFPC przygotowała szereg uwag do projektowanej ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw (projekt z dnia 31 sierpnia 2016 r.).

13.09.2016więcej
Konkurs dla uczestników z Białorusi – wizyta studyjna w Genewie / конкурс заявок для участников из Беларуси

HFPC serdecznie zaprasza aktywistów i obrońców praw człowieka z Białorusi do wzięcia udziału w konkursie, którego laureaci wezmą udział w wizycie studyjnej w Genewie podczas 65. sesji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ.

12.09.2016więcej
Obrońcy praw człowieka apelują do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów

HFPC i Holenderski Komitet Helsiński przesłały apel do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów z prośbą o zwrócenie uwagi na problem wywierania nacisków władzy wykonawczej na prokuraturę i wszczynanie postępowań przeciwko obrońcom praw człowieka. Apel wsparło 50 organizacji pozarządowych z Europy i Kaukazu.

09.09.2016więcej
Firma odmówiła przewiezienia osoby z psem asystującym. Teraz uchyla się od wykonania wyroku

W marcu 2016 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie uznał, że odmowa przewiezienia osoby niewidomej posługującej się psem asystującym była naruszeniem dóbr osobistych Justyny Kucińskiej. Wówczas sąd nakazał przeprosić klientkę HFPC i zapłacić 5 tys. złotych na cel społeczny. Mimo uprawomocnienia się rozstrzygnięcia sądu, przewoźnik nie wykonał wyroku. Pełnomocnicy klientki skierowali wniosek o wszczęcie […]

07.09.2016więcej
HFPC o zasadach odpowiedzialności za nieuprawnione ujawnienie materiałów śledztwa

Pani R. została oskarżona o publiczne rozpowszechnienie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym. HFPC złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu w ramach postępowania przed sądem pierwszej instancji.

06.09.2016więcej
Niekonstytucyjna przyszłość Azerbejdżanu

Prezydent Azerbejdżanu, Ilham Aliyev, zaproponował szereg poprawek do Konstytucji. Zmiany te są inspirowane sytuacją i wydarzeniami w Turcji. 26 września 2016 r. ma się odbyć referendum, w którym Azerowie zadecydują o przyszłości Konstytucji. Istnieje jednak obawa, że referendum, podobnie jak wybory parlamentarne i wybory na Prezydenta kraju, nie będzie przeprowadzone uczciwie.

05.09.2016więcej
Źródła konstytucji III RP. Krótka historia godności w nowoczesnej Polsce

W „Gazecie Wyborczej” z 3-4 września 2016 r. ukazał się artykuł pt. „Źródła konstytucji III RP. Krótka historia godności w nowoczesnej Polsce”, poświęcony pamięci Marka „Fizyka” Nowickiego, wieloletniego prezesa HFPC.

05.09.2016więcej
List organizacji obywatelskich do sędziów w związku z Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskich

Szanowni Państwo Sędziowie! Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich, które obserwują sytuację wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim jako obywatele, rozumiemy znaczenie realnej niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Obiecujemy ich bronić.

03.09.2016więcej
Osoby z niepełnosprawnościami w polskich więzieniach – uwagi HFPC do Komitetu Ministrów RE

Komitet Ministrów Rady Europy zajmie się na najbliższym posiedzeniu wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie braku odpowiednich udogodnień dla osób poruszających się na wózku w polskich jednostkach penitencjarnych.

01.09.2016więcej
HFPC zaniepokojona niewpuszczaniem uchodźców do Polski

HFPC wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w sprawie bezprawnego niewpuszczania do Polski cudzoziemców chcących złożyć wniosek o udzielenie im ochrony międzynarodowej (głównie Czeczenów i Tadżyków).

01.09.2016więcej
Komitet Ministrów Rady Europy zajmie się postępowaniami ws. tajnych więzień CIA

Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Ministrów Rady Europy, wyznaczonym na 20-22 września 2016 r., dyskutowana ma być kwestia prowadzenia śledztw w sprawie naruszeń praw człowieka w tajnych więzieniach CIA. HFPC skorzystała z przysługującej jej możliwości przedstawienia swoich uwag.

31.08.2016więcej
Po interwencji HFPC zwiększa się dostępność bankomatów dla osób niewidomych

ING Bank Śląski stopniowo wprowadza udźwiękowienie swoich bankomatów. To efekt interwencji HFPC dotyczących potrzeby dostosowania bankomatów do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

31.08.2016więcej
Łączenie rodzin cudzoziemców – nowe publikacje HFPC

HFPC przygotowała nową broszurę informacyjną. Publikacja „Łączenie rodzin cudzoziemców. Prawo i Praktyka” skierowana jest do cudzoziemców, którzy chcą sprowadzić do Polski swoją rodzinę.

31.08.2016więcej
Nowe przepisy wzmocnią ochronę sygnalistów? HFPC o standardach międzynarodowych

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do HFPC na początku sierpnia prośbę o przedstawienie stanowiska w sprawie planowanych zmian legislacyjnych zmierzających do wzmocnienia ochrony sygnalistów.

29.08.2016więcej
Apel ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych do naszych społeczeństw

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z trzydziestoma innymi organizacjami z Polski i Ukrainy podpisała apel „Apel ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych do naszych społeczeństw”. Sygnatariusze wezwali w nim do pojednania i wspólnego zaufania.

29.08.2016więcej
Gazeta bez okładki przez 30 dni – stanowisko HFPC ws. nieproporcjonalnego wyroku sądu

HFPC wydała stanowisko, w którym wyraziła zaniepokojenie wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który zapadł w sprawie z powództwa Moniki Janowskiej przeciwko „Super Expressowi”. W wyroku z 25 sierpnia 2016 r. sąd nakazał Super Expressowi publikację przeprosin na całej pierwszej stronie gazety przez kolejnych 30 dni, ponieważ uznał, że w sprawie doszło do naruszenia dóbr osobistych M. […]

26.08.2016więcej
Ministerstwo odpowiada HFPC w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Wciąż brakuje rozwiązań prawnych, które uregulowałyby kwestię otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby, które jednocześnie otrzymują rentę lub emeryturę.

26.08.2016więcej
Nowe udogodnienia na egzaminach na aplikacje prawnicze dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z udogodnień podczas zdawania egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną dzięki zmianom wprowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Na konieczność nowelizacji przepisów HFPC zwracała uwagę już od 2013 r.

25.08.2016więcej
Sąd rozpozna zażalenie HFPC w postępowaniu w sprawie odmowy publikacji wyroku TK

13 października Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia rozpozna zażalenie HFPC na postanowienie Prokuratury w sprawie odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Sprawa zostanie rozpoznana w składzie 3 sędziów zawodowych.

25.08.2016więcej
Stanowisko Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie podważania pozycji RPO

„Działania zmierzające do odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich godzą w powagę urzędu i niezawisłość tej instytucji, a tym samym osłabiają poziom ochrony podstawowych praw nas wszystkich” – czytamy w dzisiejszym stanowisku Zarządu HFPC.

24.08.2016więcej
„Prawo do bycia zapomnianym” przez wyszukiwarki internetowe może obejmować nie tylko wyniki wyszukiwania

Do HFPC trafiła sprawa naruszenia prywatności przez wyniki wyszukiwania i autouzupełnianie Google. Po wpisaniu imienia i nazwiska klienta Fundacji, wyszukiwarka podpowiadała treści, które odnosiły się do intymnych informacji na jego temat.

23.08.2016więcej
Opinia HFPC w sprawie 10-letniego postępowania administracyjnego

HFPC złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego opinię amicus curiae w sprawie przewlekłości w toczącym się blisko dziesięć lat postępowaniu administracyjnym. Opinia koncentruje się na omówieniu orzecznictwa ETPC w zakresie obliczania rozmiarów przewlekłości.

22.08.2016więcej
Spotkanie praktykantów z prawnikami pro bono

Praktykanci z HFPC i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyli w spotkaniu z członkami Izby Adwokackiej w Warszawie na temat działalności w interesie publicznym. Ze studentami rozmawiali adw. Małgorzata Mączka-Pacholak oraz adw. Paweł Osik z Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy.

22.08.2016więcej
Niewystarczająca ochrona świadków i pokrzywdzonych przestępstwem – interwencja HFPC

HFPC wystąpiła z prośbą do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

18.08.2016więcej
Nowy miesiąc, nowi praktykanci

Wraz z początkiem sierpnia wakacyjne praktyki w dziale prawnym HFPC rozpoczęła druga grupa studentów. W tym miesiącu praktyki odbywa sześcioro studentów i studentek z wydziałów prawa na uniwersytetach w Krakowie, Wrocławiu, Toruniu oraz Warszawie.

16.08.2016więcej
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca częściowo niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją ostatniej ustawy o TK z 22 lipca 2016 r. Uznał, że jest ona częściowo niezgodna z Konstytucją.

11.08.2016więcej
HFPC o projektach zmian w systemie pracy więźniów

Najnowsze zmiany w przepisach rozszerzą katalog przypadków, w których wobec osadzonych stosowana będzie praca przymusowa – wynika z projektu nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego zaproponowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. HFPC przygotowała opinię prawną planowanych zmian.

09.08.2016więcej
Seminarium „Europejski nakaz aresztowania w praktyce”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka ma zaszczyt zaprosić adwokatów i radców prawnych do uczestnictwa w seminarium „Europejski nakaz aresztowania w praktyce”, które odbędzie się w czwartek, 8 września 2016 r. w godz. 15.30-17.30 w siedzibie Kancelarii Clifford Chance przy ul. Lwowskiej 19 w Warszawie.

08.08.2016więcej
HFPC pyta Prokuraturę o aktualny stan postępowania ws. zatrzymania obywatela Syrii w Zgorzelcu

HFPC zwróciła się do Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze z prośbą o przekazanie informacji o aktualnym stanie postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie zatrzymania obywatela Syrii w Zgorzelcu przez pracowników Centrum Szkolenia Specjalnego „Fenix”.

05.08.2016więcej
Dziennikarzu, czy jesteś inwigilowany? Projekt badawczy HFPC

HFPC rozpoczyna projekt badawczy dotyczący ochrony dziennikarskich źródeł informacji w dobie nowoczesnych technologii i poszukuje dziennikarzy chętnych do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

05.08.2016więcej
Co dalej po przekazaniu? HFPC bada praktykę w zakresie europejskiego nakazu aresztowania

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystąpiła do realizacji europejskiego projektu “Beyond Surrender” dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

04.08.2016więcej
Brak możliwości odwołania od wyników egzaminów na doradcę restrukturyzacyjnego oraz tłumacza przysięgłego – odpowiedź MS

HFPC otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą kwestii braku możliwości odwołania się od wyników egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz egzaminu zawodowego tłumaczy przysięgłych.

03.08.2016więcej
Ministerstwo Sprawiedliwości krytykuje wyrok sądu rejonowego – stanowisko HFPC

„Oświadczenie odnoszące się do konkretnego wyroku, publikowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości może być odebrane jako próba wywierania nacisku na chronioną konstytucyjnie niezawisłość i niezależność sądownictwa” – czytamy w stanowisku wydanym przez HFPC.

02.08.2016więcej
Bojkot wydawcy „Newsweeka” przez Wytwórnię Papierów Wartościowych bezzasadnie ingeruje w swobodę wypowiedzi

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wydała oświadczenie, z którego wynika, że spółka nie będzie udzielać informacji gazetom wydawanym przez Ringier Axel Springer Polska. Stanowisko wydano w związku z pytaniami dotyczącymi uczestnictwa w mszach świętych przez osoby z władz spółki, które skierował do PWPW dziennikarz „Newsweeka”. Redaktor wyjaśnił, że pytanie miało związek z funkcjonowaniem spółki.

01.08.2016więcej
Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

W sobotę (30 lipca) Prezydent Andrzej Duda, pomimo apeli środowisk prawniczych i organizacji pozarządowych, podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Po przyjęciu ustawy przez Sejm członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce i zarządu HFPC wydali stanowisko, w którym stwierdzili, że nowa ustawa jest „sprzeniewierzeniem się zasadzie trójpodziału władzy i otwiera drogę do nieskrępowanej Konstytucją dyktatury większości […]

01.08.2016więcej
Uciekinierzy z Tadżykistanu nie otrzymali ochrony w Polsce

4 tadżyckie rodziny, które od kilku tygodni bezskutecznie próbowały złożyć wniosek o  ochronę na granicy polsko-białoruskiej musiały wrócić do Rosji. Stamtąd prawdopodobnie zostaną odesłane do Tadżykistanu, gdzie istnieje wysokie ryzyko, że zostaną zatrzymane. Raporty organizacji międzynarodowych wskazują, że tadżyccy dysydenci przebywający za granicą mogą paść ofiarami tortur po powrocie do kraju.

29.07.2016więcej
HFPC o niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości

HFPC skierowała list do Specjalnej Sprawozdawczyni ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników prof. Moniki Pinto na temat obecnej sytuacji w Polsce. Zdaniem HFPC trwający od prawie roku kryzys konstytucyjny stwarza poważne zagrożenie dla niezależności całego wymiaru sprawiedliwości.

28.07.2016więcej
Choroby zakaźne w więzieniach – podsumowanie projektu

Kwestionariusz do badania jednostek penitencjarnych oraz zbiór standardów dotyczących pracy z więźniami cierpiącymi na choroby zakaźne do dwa podstawowe efekty projektu, w którym właśnie zakończyła swój udział HFPC.

26.07.2016więcej
Dostęp do komputerów w celach – interwencja HFPC

HFPC zajęła się sprawą udzielania pozwoleń na posiadanie komputerów przez osoby osadzone w zakładach karnych. Osadzeni zgłaszający się do HFPC podnosili, iż mimo spełnienia wszelkich przesłanek związanych z bezpieczeństwem zakładów karnych, nie są im przyznawane zgody na posiadanie tego typu sprzętu w celach edukacyjnych.

26.07.2016więcej
Apel HFPC w sprawie sytuacji na wschodnich przejściach granicznych

Z informacji przekazywanych Fundacji przez cudzoziemców, którzy deklarują chęć ubiegania się w Polsce o udzielenie im ochrony międzynarodowej, wynika, że od wielu tygodni Straż Graniczna odmawia wielu z nich wjazdu na terytorium Polski. HFPC skierowała w tej sprawie apel do ponad dwudziestu międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną praw uchodźców.

25.07.2016więcej
Opinia HFPC dotycząca projektu konfiskaty rozszerzonej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o konfiskacie majątku, który pochodziłby z przestępstwa. Projekt ma wdrożyć przepisy prawa unijnego i jednocześnie ma być realizacją zapowiedzi rządu dotyczącej walki z m.in. wyłudzeniami podatku VAT. Zdaniem HFPC, projekt ustawy wykracza poza wymogi przewidziane dyrektywą, co w efekcie może doprowadzić do arbitralnego naruszenia prawa własności.

22.07.2016więcej
Nowa ustawa o TK – stanowisko Komitetu Helsińskiego i HFPC

Nowa ustawa o TK „jest sprzeniewierzeniem się zasadzie trójpodziału władzy i otwiera drogę do nieskrępowanej Konstytucją dyktatury większości parlamentarnej” – czytamy w wydanym dziś stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce i zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

22.07.2016więcej
List otwarty w sprawie wyboru członków Rady Mediów Narodowych

Na mocy ustawy o Radzie Mediów Narodowych powołana została nowa instytucja sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem mediów publicznych – Rada Mediów Narodowych. Z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych zaapelowały o przeprowadzenie wyborów członków Rady w sposób, który zapewni niezależny i pluralistyczny charakter organu.

19.07.2016więcej
Turcja zastanawia się nad przywróceniem kary śmierci

Jak donoszą media Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział debatę nad przywróceniem kary śmierci.

19.07.2016więcej
Czy areszt domowy połączony z dozorem elektronicznym w innym kraju UE może być zaliczony w Polsce jako okres pozbawienia wolności?

Nowelizacja kodeksu karnego z marca 2016 r. przywróciła możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W dalszym ciągu w prawie pozostaje jednak luka – brakuje przepisów, które regulowałby zaliczenie na poczet kary okresu stosowania dozoru elektronicznego przy postępowaniach z europejskim nakazem aresztowania (ENA). HFPC apelowała do Ministerstwa Sprawiedliwości o rozwiązanie tej kwestii. Tę […]

19.07.2016więcej
Zbliża się koniec naboru filmów na 16. MFF WATCH DOCS

1 sierpnia 2016 r. upływa termin nadsyłania zgłoszeń na 16. Międzynarodowy Festiwal WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. WATCH DOCS to jedna z największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. Na program festiwalu obok konkursu pełnometrażowych dokumentów ocenianych przez międzynarodowe jury złożą się retrospektywy, pokazy specjalne oraz stałe sekcje programu, takie jak „Chcę zobaczyć”, […]

19.07.2016więcej
Sąd odmówił ekstradycji uchodźcy

Sąd Okręgowy w Warszawie na dzisiejszym posiedzeniu wydał postanowienie o odmowie ekstradycji do Rosji Czeczena, któremu w Polsce nadano status uchodźcy i który mieszka w tutaj wraz z rodziną od ponad 10 lat.

15.07.2016więcej
Europejskie organizacje pozarządowe pozytywnie o dyrektywie w sprawie tymczasowej pomocy prawnej

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego zaakceptowała tekst dyrektywy w sprawie tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych, którzy zostali pozbawieni wolności oraz dla ściganych europejskim nakazem aresztowania.

14.07.2016więcej
„WATCH DOCS – zrób to sam” – zorganizuj własny pokaz filmu dokumentalnego

„Zrób to sam” to nowy projekt Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, w ramach którego siedem wybitnych dokumentów prezentowanych podczas minionych edycji festiwalu może zostać udostępnionych wszystkim osobom i instytucjom w Polsce chętnym zorganizować publiczny lub prywatny, nieodpłatny pokaz, połączony z debatą lub rozmową.

12.07.2016więcej
Organizacje pozarządowe apelują do Papieża Franciszka

W dniach 25-31 lipca 2016 r. Papież Franciszek przyjeżdża do Polski w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Będzie to okazja do tego, aby przekazać młodym z całego świata przesłanie pokoju, tolerancji i szacunku, a słowa wypowiedziane przez Papieża w tych dniach mają szczególne znaczenie dla młodych pielgrzymów.

12.07.2016więcej
Wsparcie dla ofiar tortur z Azji Środkowej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Międzynarodowe Partnerstwo na rzecz Praw Człowieka oraz organizacje pozarządowe z Azji Środkowej rozpoczęły internetową kampanię informacyjną dla wsparcia ofiar tortur w tych krajach.

12.07.2016więcej
Nieznajomość adresu strony pozwanej ogranicza prawo do sądu?

HFPC przedstawiła ETPC opinię przyjaciela sądu w postępowaniu w sprawie Orłowski przeciwko Polsce (skarga nr 5547/15). Sprawa dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do zwrotu pozwu, ponieważ nie zawiera on adresu pozwanego. Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada, czy taka sytuacja nie narusza prawa do sądu wynikającego z art. 6 ust. 1 EKPC.

12.07.2016więcej
Wielka Izba ETPC orzekła w sprawie jednostronnych deklaracji rządu

Przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zawisła sprawa Jeronovics przeciwko Łotwie (skarga nr 547/02). Sprawa dotyczyła nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3 Konwencji) oraz braku rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 Konwencji).

08.07.2016więcej
HFPC apeluje do Premier Beaty Szydło w sprawie opłaty za posiadanie psa

HFPC wystąpiła do Premier Beaty Szydło z petycją w sprawie problemu braku precyzji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, prowadzącej do niejednolitej interpretacji wyłączenia z obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psa osób powyżej 65. roku życia.

07.07.2016więcej
Informacja przetworzona a konstytucyjne prawo do informacji o działalności organów publicznych

HFPC oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyły wspólną opinię przyjaciela sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa dotyczy zbadania konstytucyjności zawartego w ustawie o dostępie do informacji publicznej wymogu, że informację przetworzoną można uzyskać w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

06.07.2016więcej
Analizy i rekomendacje: Skarga pauliańska a zobowiązania podatkowe

Najnowsze wydanie „Analiz i rekomendacji” HFPC zostało poświęcone kontrowersyjnej praktyce stosowania skargi paulińskiej do zobowiązań podatkowych.

05.07.2016więcej
Wspólne warsztaty praktykantów HFPC i RPO

Praktykanci HFPC i RPO biorą udział we wspólnych warsztatach, w czasie których pracują nad propozycjami nowych, bardziej zrozumiałych dla przeciętnego odbiorcy, pouczeń w postępowaniu karnym.

05.07.2016więcej
Druga opinia HFPC na temat ustawy o TK

HFPC przygotowała drugą opinię prawną dotyczącą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem HFPC obecnie procedowany projekt ustawy nie tylko może doprowadzić do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, ale także niweczy dorobek 27 lat polskiej transformacji ustrojowej poprzez zanegowanie zasady demokratycznego państwa prawa oraz zasad niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

05.07.2016więcej
Wspólne stanowisko Komitetu Helsińskiego, Rady i Zarządu HFPC ws. ustawy o TK

„Kolejne kroki sprawujących władzę ustawodawczą i wykonawczą godzące w niezależność sądów (Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych) doprowadziły Zarząd i Radę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Komitet Helsiński w Polsce do konieczności stwierdzenia, że rola sądownictwa w  konstytucyjnym podziale władz została zniweczona. Przekroczono punkt graniczny” – napisano w wydanym dziś oświadczeniu.

04.07.2016więcej
HFPC ponownie zabiera głos w dyskusji na temat gazet samorządowych

HFPC wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, przedstawiając zagrożenia jakie dla praw człowieka niesie praktyka wydawania gazet samorządowych.

04.07.2016więcej
Zmiany w świadczeniu pomocy prawnej dla cudzoziemców

Szanowni Państwo, Od 1 lipca wprowadzamy zmiany w świadczeniu pomocy dla cudzoziemców.

01.07.2016więcej
Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne w sprawie wizowej

NSA wydał postanowienie o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego. Dotyczy ono interpretacji przepisów Wspólnotowego Kodeksu Wizowego i  Karty Praw Podstawowych UE w zakresie prawa cudzoziemca do sądu w sytuacji, gdy odmówiono mu wizy. Sprawa jest prowadzona przez Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów HFPC.

30.06.2016więcej
SO w Poznaniu: blog wikiduszniki.pl nie podlega obowiązkowi rejestracji

Zakończyło się postępowanie w sprawie obowiązku rejestracji bloga wikiduszniki. Sąd Okręgowy  w Poznaniu uchylił wyrok sądu I instancji w całości i uniewinnił R. od zarzutu wydawania dziennika bez koniecznej rejestracji. Wyrok jest prawomocny.

29.06.2016więcej
Sprostowanie omyłkowego pouczenia może naruszać prawo do rzetelnego postępowania

HFPC wystąpiła do RPO oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z prośbą o zbadanie, czy nie dochodzi do nadużyć w zakresie prostowania oczywistych pomyłek pisarskich w protokołach z posiedzeń sądowych. Prośba dotyczyła też sprawdzenia, czy taka ewentualna praktyka sądów nie narusza gwarancji procesowych jednostek.

29.06.2016więcej
Żegnamy Janinę Paradowską

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Janiny Paradowskiej.

29.06.2016więcej
TK: zasady umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w DPS niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, regulujące umieszczanie osób ubezwłasnowolnionych całkowicie w domach pomocy społecznej przez ich opiekunów, są niezgodne z Konstytucją. Swoją opinię prawną w tej sprawie przedłożyła Trybunałowi w ubiegłym tygodniu HFPC.

28.06.2016więcej
Sprawa więzień CIA w Europie – rezolucja Parlamentu Europejskiego oraz decyzje Komitetu Ministrów Rady Europy

Parlament Europejski podjął kolejną rezolucję w sprawie więzień CIA w Europie. Poprzednią rezolucję w tej sprawie PE podjął w lutym 2015 r. Była ona reakcją na opublikowany w grudniu 2014 r. raport Senatu USA, który obnażył kulisy tajnego programu CIA dotyczącego zatrzymań i przesłuchań osób podejrzewanych o terroryzm.

27.06.2016więcej
Umieszczanie osób ubezwłasnowolnionych całkowicie w domach opieki – potrzeba lat na zmianę?

Jutro Trybunał Konstytucyjny ma zająć się sprawą konstytucyjności przepisów na podstawie, których osoby ubezwłasnowolnione całkowicie umieszczane są w domach opieki. Zdaniem HFPC, która od kilku lat monitoruje ten problem, przepisy te naruszają wolność osobistą, prawo do sądu osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim ich godność.

27.06.2016więcej
Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla prof. Ewy Łętowskiej

Z wielką radością informujemy, że prof. Ewa Łętowska, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2002-2011, otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

24.06.2016więcej
Sąd: zwolnienie naczelnego radiowej Jedynki było bezprawne

Sąd w Warszawie wydał dziś wyrok w sprawie Kamila Dąbrowy, byłego redaktora naczelnego radiowej Jedynki. Dziennikarz został zwolniony z pracy po tym jak zarządził nadawanie hymnu Polski i Unii Europejskiej na początku stycznia tego roku. Sąd przyznał dziennikarzowi odszkodowanie za trzy miesięczny okres wypowiedzenia wraz z ustawowymi odsetkami od czasu wniesienia powództwa. Wyrok nie jest […]

24.06.2016więcej
Odwołanie prezesa SN Węgier niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka – wyrok ETPC

Wielka Izba ETPC orzekła, że odwołanie Andrasa Baki ze stanowiska prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego w 2011 r. odbyło się niezgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia prawa do sądu oraz wolności słowa skarżącego. W swoim orzeczeniu Trybunał powoływał się m.in. na opinię przyjaciela sądu, którą złożyła HFPC.

23.06.2016więcej
List do szefa rosyjskiego MSZ w obronie działacza na rzecz praw człowieka

Ponad 70 organizacji z całej Europy i Azji podpisało się pod wystąpieniem do Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej w sprawie gróźb jakie wysłał jeden z rosyjskich dyplomatów pod adresem działacza na rzecz praw człowieka Floriana Irmingera.

23.06.2016więcej
Apelacja HFPC ws. ubezwłasnowolnienia całkowitego. Czy zajmie się nim też TK?

HFPC złożyła apelację od postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym osoby starszej z niepełnosprawnością. Zdaniem HFPC ubezwłasnowolnienie całkowite jest nieproporcjonalną ingerencją w jej prawa i wolności.

22.06.2016więcej
Umieszczanie osób ubezwłasnowolnionych w DPS – opinia HFPC do Trybunału Konstytucyjnego

HFPC złożyła do Trybunału Konstytucyjnego opinię prawną w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących umieszczanie osób ubezwłasnowolnionych całkowicie w domach pomocy społecznej przez ich opiekunów. Wniosek o kontrolę konstytucyjności tych regulacji skierował do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.

22.06.2016więcej
Konferencja „Więzienie bez krat”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Database Center for North Korean Human Rights mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. „Więzienie bez krat. Wyzysk i naruszenia praw człowieka pracowników z Korei Północnej w Polsce”. Konferencja odbędzie się 27 czerwca 2016 r. w godzinach 9.30-15.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, Sala Europa).

21.06.2016więcej
Problemy osób bezdomnych z uzyskaniem zasiłku na ubezpieczenie zdrowotne. Petycja do Premier

HFPC wystąpiła do Premier Beaty Szydło z prośbą o zwrócenie uwagi na problem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w odniesieniu do osób bezdomnych. Utrudnienia z tym związane powodują, że często takie osoby nie mogą otrzymać świadczeń z pomocy społecznej.

21.06.2016więcej
Brak prawa do sądu w przypadku nierozpatrzenia skargi lub petycji niezgodny z Konstytucją? Wystąpienie HFPC do RPO

HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przepisów uniemożliwiających składanie skarg do sądów administracyjnych na bezczynność lub przewlekłość w rozpoznawaniu przez organy skarg, wniosków i petycji składanych przez jednostki.

17.06.2016więcej
Podpisz petycję przeciwko ustawie antyterrorystycznej

Wczoraj Senat przyjął ustawę antyterrorystyczną. W trakcie prac legislacyjnych HFPC krytycznie odniosła się do wielu proponowanych w ustawie zmian, wskazując, że stanowią one poważne zagrożenie dla praw człowieka.

17.06.2016więcej
Nagroda za Odważne Myślenie im. Barbary Skargi dla prof. Wiktora Osiatyńskiego

Z radością informujemy, że prof. Wiktor Osiatyński został uhonorowany przez Konfederację Pracodawców Lewiatan Nagrodą za Odważne Myślenie im. Barbary Skargi.

17.06.2016więcej
Opinia HFPC o nowych projektach ustaw o TK

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opinię na temat trzech projektów zmian dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, nad którymi pracuje Sejm.

15.06.2016więcej
Opinia Komisji Weneckiej o nowelizacji ustawy o Policji

Komisja Wenecka przyjęła opinię dotyczącą zgodności z prawem międzynarodowym nowelizacji ustawy o Policji uchwalonej przez Sejm w styczniu 2016 r. Wniosek o sporządzenie opinii skierowało Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

14.06.2016więcej
Zmiany w mediach publicznych – ustawa pomostowa: opinia HFPC

Do Sejmu wpłynął 7 czerwca projekt tzw. pomostowej ustawy medialnej złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. HFPC przedstawiła swoją opinię do zaproponowanego projektu.

14.06.2016więcej
Matura międzynarodowa przeszkodą w rekrutacji na polskie uczelnie – interwencja HFPC

Posiadacze dyplomu matury międzynarodowej IB mają zdaniem HFPC utrudnioną rekrutację na studia w Polsce. Problem prawny dotyczy sytuacji, gdy osoby te nie posiadają oceny z przedmiotu wymaganego w toku rekrutacji i chcą tę ocenę zdobyć. HFPC skierowała w tej sprawie wystąpienia do Minister Edukacji Narodowej oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

08.06.2016więcej
Ustawa antyterrorystyczna: Obywatelskie wysłuchanie publiczne

HFPC, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Panoptykon, Amnesty International i Fundacja ePaństwo ze wsparciem merytorycznym Fundacji im. Stefana Batorego i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zorganizowały Obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Wysłuchanie odbyło się 6 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Do zabrania głosu zgłosiło się aż 40 mówców.

07.06.2016więcej
Zażalenie HFPC w postępowaniu w sprawie odmowy publikacji wyroku TK

HFPC wniosła zażalenie na postanowienie prokuratora delegowanego do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, w którym odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. (K 47/15).

02.06.2016więcej
ETPC: działacze z Azerbejdżanu nieludzko traktowani

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dziś wyrok dotyczący działaczy na rzecz praw człowieka z Azerbejdżanu, Leyli i Arifa Yunus. Działacze zostali aresztowani w związku ze swoją działalnością, w wakacje 2014 r. Zostały im przedstawione sfabrykowane zarzuty dotyczące unikania opodatkowania i defraudacji.

02.06.2016więcej
Zakaz małżeński dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną – opinia HFPC do TK

HFPC przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu swoją opinię prawną dotyczącą międzynarodowych standardów praw człowieka w odniesieniu do prawa do zawarcia małżeństwa przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Opinia została sporządzona na potrzeby postępowania toczącego się przed TK, zainicjowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

31.05.2016więcej
Konferencja w Duszanbe „Rola społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganiu tortur”

60 reprezentantów Koalicji Przeciwko Torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie oraz reprezentanci organizacji zajmujących się prawami człowieka z innych państw byłego Związku Radzieckiego uczestniczą w regionalnej konferencji dotyczącej roli społeczeństwa obywatelskiego  w zapobieganiu torturom. Konferencja odbywa się w stolicy Tadżykistanu – Duszanbe w dniach 31 maja- 2 czerwca.

31.05.2016więcej
Firma ochroniarska, która bezprawnie zatrzymała Syryjczyka w Zgorzelcu działała bez koncesji

Centrum Szkolenia Specjalnego „Fenix” Spółka z o.o., którego pracownicy zatrzymali obywatela Syrii w Zgorzelcu 2 lutego 2016 r. nie posiada koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia – tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą otrzymała HFPC.

27.05.2016więcej
Spotkanie „Przed uchwaleniem: ustawa antyterrorystyczna”

HFPC, MamPrawoWiedziec.pl i Pracownia Duży Pokój serdecznie zapraszają na otwarte spotkanie pt.  „Przed uchwaleniem: ustawa antyterrorystyczna”. Dyskusja odbędzie się w poniedziałek, 30 maja,  o godzinie 17.00 w siedzibie MamPrawoWiedziec.pl, ul. Warecka 4/6, róg Kubusia Puchatka (Pracownia Duży Pokój). Spotkanie jest częścią cyklu „Debaty Dużego Pokoju”.

27.05.2016więcej
Opinia przyjaciela sądu w sprawie pozwu kontrowersyjnego psychologa

HFPC złożyła przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku opinię przyjaciela sądu w sprawie z powództwa amerykańskiego psychologa P. przeciwko Stowarzyszeniu „Pracownia Różnorodności” działającemu na rzecz osób LGBT. Psycholog jest znany z poglądów o konieczności zakazania i leczenia homoseksualizmu.

27.05.2016więcej
Raport HFPC na temat stosowania tymczasowego aresztowania

Choć statystyki pokazują spadek w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania, to praktyka nadal wymaga poprawy i monitoringu, wynika z raportu przygotowanego przez HFPC.

26.05.2016więcej
Sąd zgodził się z HFPC i nie przedłużył pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku

Sąd Okręgowy w Przemyślu uwzględnił zażalenie cudzoziemca na postanowienie w sprawie przedłużenia jego pobytu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

24.05.2016więcej
List organizacji pozarządowych do Prezesa TVP

„Mamy nadzieję, że materiał informacyjny, w którym manipulując faktami stawia się Amnesty International w negatywnym świetle był jednorazowym przejawem braku rzetelności ze strony dziennikarzy Wiadomości TVP, a nie intencjonalnym elementem działań mających na celu dyskredytację w oczach opinii publicznej tej i innych organizacji pozarządowych” – napisały w liście do prezesa TVP organizacje pozarządowe.

24.05.2016więcej
Różnicowanie uprawnień funkcjonariuszy w służbach mundurowych – pismo do Prezes Rady Ministrów

Przepisy regulujące konsekwencje prowadzenia postępowań karnych wobec  funkcjonariuszy służb mundurowych nie są jednolite. Pomimo pozornych podobieństw przepisy w odniesieniu do funkcjonariuszy różnych służb różnią się np. konsekwencjami wszczęcia  postępowania lub zastosowania tymczasowego aresztowania. HFPC apeluje do Prezes Rady Ministrów o podjęcie prac dążących do doprecyzowania tych różnic.

23.05.2016więcej
HFPC interweniuje w sprawach dotyczących stosowania przemocy przez policję

W ostatnich dniach HFPC podjęła interwencje dotyczące działań policji w Łodzi i we Wrocławiu. W Łodzi miała pobić zatrzymanego, z kolei we Wrocławiu, w wyniku użycia  przez policjantów paralizatora, zatrzymany Igor S. zmarł.

23.05.2016więcej
Azerski dziennikarz aresztowany na 3 lata ze względów politycznych: opinia do ETPC

Obrońcy praw człowieka i dziennikarze z Azerbejdżanu, którzy zostali poddani represjom i aresztowani w 2014 r. wnieśli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które czekają na rozpoznanie. Wśród skarżących jest Rauf Mirgadirov, dziennikarz podejmujący w swojej pracy konflikt w Górskim Karabachu.

20.05.2016więcej
Opinia HFPC o ustawie antyterrorystycznej

HFPC zaopiniowała projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych. HFPC krytycznie odniosła się do szeregu postulowanych zmian.

19.05.2016więcej
Arbitralne nakładanie sankcji porządkowych na posłów opozycji niezgodne z Konwencją – wyrok Wielkiej Izby ETPC

ETPC uznał, że nałożone przez węgierski Parlament kary finansowe na posłów partii opozycyjnych naruszają wolność słowa.

19.05.2016więcej
„Okulary Marii Grzegorzewskiej” dla HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała specjalne wyróżnienie – „Okulary Marii Grzegorzewskiej” podczas Święta Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

17.05.2016więcej
Danuta Przywara uhonorowana przez Moskiewską Grupę Helsińską

Z radością informujemy, że Prezes HFPC Danuta Przywara otrzymała dyplom z podziękowaniem za wsparcie Moskiewskiej Grupy Helsińskiej.

16.05.2016więcej
Konferencja „Open Skies, Open Societies”

9 i 10 maja w Budapeszcie odbyła się konferencja z udziałem prawniczek HFPC „Open Skies, Open Societies: How Civil Society Can Use New Technology for Social Change”. Konferencja była poświęcona niemilitarnemu użyciu dronów przez dziennikarzy, aktywistów i organizacje pozarządowe.

14.05.2016więcej
HFPC o inwigilacji dziennikarzy

„Zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach Rady Europy, wszelkie działania organów państwa podejmowane wobec dziennikarzy, które są nakierowane na identyfikację ich osobowych źródeł informacji, mogą prowadzić do ingerencji w tajemnicę dziennikarską” – czytamy w wydanym dziś  oświadczeniu HFPC dotyczącym informacji przedstawionych przez koordynatora ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

12.05.2016więcej
List gratulacyjny z okazji 40-lecia Moskiewskiej Grupy Helsińskiej

Szanowni koledzy, drodzy przyjaciele, W imieniu Komitetu Helsińskiego w Polsce oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, naszych ekspertów i współpracowników składamy Moskiewskiej Grupie Helsińskiej najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu 40-lecia!

12.05.2016więcej
Szkolenie dla adwokatów i radców prawnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza adwokatów i radców prawnych do udziału w pilotażowym szkoleniu pt. „Udział dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w postępowaniach – standardy prawne i praktyczne umiejętności”. Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w godz. 9.00 – 16.30.

12.05.2016więcej
Czy wydawanie gazet samorządowych jest zgodne z Konstytucją? Petycja do RPO

HFPC wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z petycją, by zwrócić uwagę na zagrożenie dla wolności słowa na poziomie lokalnym, jakim jest praktyka wydawania gazet przez gminy i powiaty.  W petycji HFPC zwraca się z prośbą do RPO o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie art. 8 prawa prasowego, który stanowi podstawę prawną wydawania przez […]

11.05.2016więcej
Publikacja: Unijna procedura kontroli praworządności – panaceum czy placebo?

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska wszczęła procedurę kontroli praworządności. Była to reakcja na wprowadzone w Polsce zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego oraz mediów publicznych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opracowała analizę ram prawnych oraz wyzwań związanych z prowadzeniem tej procedury przez Komisję.

11.05.2016więcej
Błąd dostrzeżony po 9 latach. Sprawa wraca do ponownego rozpoznania

HFPC zajmuje się sprawą R.C., oskarżonego o szereg czynów związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami, która ciągnie się od 2002 r. W tym czasie sądy popełniły liczne błędy związane m.in. z niezapoznaniem się z aktami z kancelarii tajnej i orzekały w nieprawidłowym składzie. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy dwukrotnie uchylał wyroki i przekazywał sprawę do […]

11.05.2016więcej
Tydzień Konstytucyjny

Zapraszamy do udziału w Tygodniu Konstytucyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, który odbędzie się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku.

11.05.2016więcej
Wolność słowa urzędnika państwowego

„Z orzecznictwa ETPC wynika, że funkcjonariusze publiczni i pracownicy służby cywilnej poddani są specyficznemu nakazowi lojalności wobec zatrudniającego ich podmiotu publicznego. Tym samym są zobowiązani do powściągliwości podczas publicznego zabierania głosu” – czytamy w odpowiedzi HFPC na pismo dwojga posłów na Sejm RP. HFPC podkreśla jednocześnie, że każda ingerencja w swobodę wypowiedzi – nawet w […]

10.05.2016więcej
Korespondencja z sądem a nieprecyzyjne pouczenia

Powód przegrał proces cywilny w pierwszej instancji. Gdy złożył apelację, sąd drugiej instancji ją odrzucił stwierdzając, że wniosek o doręczenie wyroku został złożony po terminie, ponieważ został wysłany za pośrednictwem prywatnego operatora, a nie Poczty Polskiej. HFPC sporządziła w tej sprawie skargę do ETPC.

05.05.2016więcej
Stanowisko koalicji organizacji pozarządowych

Prezentujemy stanowisko koalicji organizacji pozarządowych realizujących od 2006 r. Obywatelski Monitoring Wyborów Sędziów TK.

04.05.2016więcej
Komisja Wenecka z ponowną wizytą w Polsce

Przedstawiciele HFPC i innych organizacji pozarządowych spotkali się z członkami Komisji Weneckiej, którzy przygotowują opinię na temat nowelizacji ustawy o Policji i innych ustaw.

02.05.2016więcej
Naruszenia praw człowieka w prywatnych zakładach opieki

W kwietniu 2016 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła cztery interwencje, w których wskazała na konieczność objęcia efektywnym nadzorem publicznym prywatnych zakładów opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

02.05.2016więcej
Zakończenie projektu „Prawa cudzoziemców-prawa człowieka”

Zakończyliśmy realizację szkoleń w projekcie „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”. Łącznie odbyło się 27 warsztatów, a wzięły w nich udział 463 osoby. Liczba godzin szkoleniowych wyniosła 248.

29.04.2016więcej
Czy dozór elektroniczny wykonywany za granicą podlega zaliczeniu na poczet kary?

HFPC wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o uregulowanie kwestii zaliczania okresu stosowania dozoru elektronicznego w związku z zastosowaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania.

29.04.2016więcej
Prawa cudzoziemców – prawa człowieka: aktualizacja trzech przewodników

HFPC przygotowała aktualne wydania trzech publikacji: „Ja w procedurze uchodźczej. O prawach i obowiązkach w procedurze”, „Status uchodźcy-ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej” oraz „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych”.

29.04.2016więcej
Opinia HFPC o ustawie o mediach narodowych – wciąż brak oddzielenia mediów od świata polityki

HFPC przygotowała opinię prawną pakietu ustaw reformujących media publiczne i przekształcających je w media narodowe.

27.04.2016więcej
Wspólne malowanie muralu w obronie praw człowieka – szukamy wolontariuszy

HFPC wraz z Polską Zieloną Siecią poszukuje wolontariuszy do wspólnego malowania w Warszawie muralu poświęconego Khadiji Ismayilovej, najwybitniejszej azerskiej dziennikarce śledczej.

26.04.2016więcej
Stanowisko Komitetu Helsińskiego o zmianach wokół TK: zakwestionowanie prymatu prawa nad siłą

„Trudno jest  dzisiaj zabierać głos w sprawach publicznych, gdy chaos i zgiełk  zagłuszają perswazję. Przekonywanie, chęć zjednywania, poszukiwanie sojuszy i pól wspólnych – ustępują przed siłą i słowami pełnymi nienawiści.” – czytamy w pierwszych zdaniach stanowiska Komitetu Helsińskiego w Polsce.

22.04.2016więcej
HFPC pyta o projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od początku roku informowało, że pracuje nad projektem drugiej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

21.04.2016więcej
Osoby z niepełnosprawnością a podróż koleją – pasmo problemów

Właściciel psa przewodnika może liczyć na dużą zniżkę za przewóz psa pociągiem. Jednak osoby korzystające z pomocy psów asystujących podobnej zniżki już nie dostaną. HFPC wystąpiła do Ministra Transportu i Budownictwa z prośbą o interwencję w sprawie braku standardów naliczania opłat za przejazd koleją z psem asystującym.

20.04.2016więcej
Cykl dziewięciu wykładów otwartych „Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji”

HFPC serdecznie zaprasza na cykl dziewięciu spotkań współorganizowany z Polską Radą Biznesu.

20.04.2016więcej
Praktyki wakacyjne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów prawa do odbycia miesięcznych, nieodpłatnych, wakacyjnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 maja.

15.04.2016więcej
Sąd o wydaniu prokuraturze danych internautów: najpierw trzeba stwierdzić, że wpisy są zniesławiające

Sąd Rejonowy w Chrzanowie orzekł jak powinna wyglądać procedura pozyskiwania przez organy ścigania adresów IP oraz innych danych internautów, którzy zamieszczają komentarze na portalach internetowych.

14.04.2016więcej
HFPC o prawie do informacji w postępowaniu karnym

HFPC przedstawiła Ministrowi Sprawiedliwości swoje uwagi do projektowanych wzorów pouczeń stosowanych w postępowaniach karnych i w sprawie o wykroczenie.

13.04.2016więcej
Nowi członkowie Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych

Miło nam poinformować, że nowymi członkami Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych zostali adw. dr Marcin Ciemiński, r.pr. Piotr Golędzinowski, prof. dr hab. Robert Grzeszczak oraz prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk.

13.04.2016więcej
Wspólny projekt Polskiej Rady Biznesu i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

„Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji” – to tytuł projektu, którego realizację rozpoczęły Polska Rada Biznesu i Helsińska Fundacja Praw Człowieka i, w marcu 2016 r.

13.04.2016więcej
Seminarium „Unijna procedura sprawdzania praworządności – panaceum czy placebo?”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza na seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z unijną procedurą kontroli praworządności. W styczniu 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wdrożeniu tej procedury w związku ze zmianami prawa w Polsce dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego oraz mediów publicznych.

12.04.2016więcej
WSA: Dzieci jednopłciowego małżeństwa nie nabyły obywatelstwa polskiego

Dzieci jednopłciowego małżeństwa, w którym jednym z małżonków jest Polak, nie mają obywatelstwa polskiego – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd stwierdził, że wojewoda i Minister Spraw Wewnętrznych zasadnie odmówili dzieciom potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Na prośbę HFPC klientów reprezentował pro bono adw. dr Paweł Marcisz z Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy sp. k.

12.04.2016więcej
Nowy projekt HFPC

Rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO. Promocja dobrych praktyk”.

11.04.2016więcej
„Wiem i powiem” – ochrona sygnalistów i dziennikarskich źródeł informacji. Praktyczny przewodnik

Kim jest sygnalista? Dlaczego warto chronić sygnalistów? Czym jest tajemnica dziennikarska? Czy dziennikarz może być zwolniony z tajemnicy na potrzeby postępowania sądowego? Czy może chronić swoje źródła informacji w kontekście nowoczesnych metod inwigilacji? – na te i wiele innych praktycznych pytań odpowiada opublikowany dziś przewodnik „Wiem i powiem”. Publikacja przewodnika była możliwa dzięki wsparciu i […]

11.04.2016więcej
Odszkodowanie za pozbawienie wolności przez pomyłkę sądu

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji przyznający 80 tys. złotych zadośćuczynienia dla mężczyzny, który trafił do więzienia przez pomyłkę sądu i kuratora. Sąd uznał, że w okresie warunkowego zawieszenia kary mężczyzna został skazany za kolejne przestępstwo, choć w rzeczywistości dokonała go osoba o tym samym nazwisku, ale innym imieniu.

08.04.2016więcej
Ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną może naruszać Konstytucję

HFPC złożyła do Senatu opinię w sprawie tzw. ustawy o obrocie ziemią rolną. W opinii HFPC projekt ustawy zawiera wiele przepisów wzbudzających wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Projekt będzie rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Senatu 13 i 14 kwietnia.

07.04.2016więcej
Sąd nie wyraził zgody na wydanie uchodźcy do Turcji

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim rozpatrzył 6 kwietnia 2016 r. wniosek o ekstradycję do Turcji Erdala Gökoğlu, oskarżonego w Turcji o udział w grupie zbrojnej, który uzyskał w Belgii status uchodźcy.

06.04.2016więcej
Apel o zniesienie karalności znieważenia prezydenta

HFPC wspólnie z Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Centrum im. Adama Smitha oraz Instytutem Jagiellońskim zwróciła się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie prac nad zmianami w kodeksie karnym, które uchylą karalność za znieważenie prezydenta.

05.04.2016więcej
Wybory sędziów TK. Tylko jeden zgłoszony kandydat

Koalicja organizacji pozarządowych zwróciła się do kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego o wypełnienie kwestionariusza i przekazanie istotnych informacji osobowych związanych z kandydowaniem na stanowisko sędziego TK.

05.04.2016więcej
Bezzasadne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez odszkodowania przed ETPC

HFPC skierowała do ETPC opinię amicus curiae w sprawie R. przeciwko Polsce (skarga numer 20206/11). Pokrzywdzona zarzuciła, że nie może uzyskać rekompensaty za przymusowe umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym oraz że postępowanie w tej sprawie było przewlekłe.

01.04.2016więcej
HFPC: ekstradycja uchodźcy do Turcji stanowić będzie naruszenie praw człowieka

HFPC przygotowała dwie opinie w związku z postępowaniem w sprawie ekstradycji do Turcji Erdala Gökoğlu, oskarżonego w Turcji o udział w grupie zbrojnej, który uzyskał w Belgii status uchodźcy.

31.03.2016więcej
Prawa cudzoziemców – prawa człowieka: wkrótce premiera trzech przewodników

HFPC przygotowuje aktualne wydania trzech publikacji: „Ja w procedurze uchodźczej. O prawach i obowiązkach w procedurze”, „Status uchodźcy-ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej” oraz „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych”.

24.03.2016więcej
Polska nie może uchylić się od zobowiązań w sprawie przyjmowania uchodźców

Premier Beata Szydło stwierdziła, że nie widzi obecnie możliwości przyjmowania uchodźców przez Polskę. Jest to konsekwencja stanowiska polskiego rządu, który wprost wyrażał swoją niechęć wobec mechanizmu relokacji. Jednocześnie polskie władze w żaden inny sposób nie przyczyniały się do konstruktywnego rozwiązania kryzysu uchodźczego.

24.03.2016więcej
Kto będzie kolejnym sędzią TK?

Za tydzień upływa termin zgłoszenia kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na zwalniające się stanowisko sędziego TK (27 kwietnia 2016 r. kończy się kadencja sędziego M. Granata).

23.03.2016więcej
Sąd Okręgowy: bojkot piwa niezgodny z prawem

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie dotyczącej bojkotu piwa znanej marki. Sąd uznał, ze zachowanie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji godzący w dobra spółek-właścicieli marki. Sąd zobowiązał fundację, która zorganizowała akcję do zapłacenia 5 tys. na cele społeczne oraz opublikowania przeprosin na Facebooku. Wyrok jest nieprawomocny.

22.03.2016więcej
21 marca – Światowy Dzień Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej

Rośnie fala przemocy w stosunku do cudzoziemców

21.03.2016więcej
Zaproszenie na warsztaty komunikacyjne

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza dziennikarzy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów i policjantów na praktyczne warsztaty pt. „Kto naprawdę siedzi w areszcie, czyli tymczasowe aresztowanie i jak o nim mówić”. Warsztaty odbędą się 5 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-16.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

18.03.2016więcej
Azerscy działacze na rzecz praw człowieka zwolnieni z więzienia

Przed zbliżającym się tradycyjnym świętem wiosny (Novruz), 17 marca 2016 r., Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev ułaskawił szereg działaczy na rzecz praw człowieka.

17.03.2016więcej
Rada Europy zaniepokojona brakiem postępów ws. śledztwa dot. więzienia CIA w Polsce

Komitet Ministrów Rady Europy podczas ostatniego spotkania (12 marca 2016 r.) wyraził głębokie zaniepokojenie stanem wykonania przez Polskę wyroków w sprawach Al Nashiri i Abu Zubaydah.

17.03.2016więcej
Wspólne stanowisko Komitetu Helsińskiego, Rady i Zarządu HFPC

Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce, Rady i Zarządu HFPC apelują do Prezes Rady Ministrów o opublikowanie wyroku TK z 9 marca.

16.03.2016więcej
Komisja Wenecka krytycznie o nowelizacji ustawy o TK – tłumaczenie opinii

Zablokowanie prac Trybunału Konstytucyjnego stanowi zagrożenie dla zasady praworządności, demokracji i ochrony praw człowieka – wynika z opinii Komisji Weneckiej na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Komisja podkreśla również, że publikacja wyroku z 9 marca 2016 r. jest warunkiem koniecznym do wyjścia z obecnego kryzysu konstytucyjnego.

16.03.2016więcej
Komitet Ministrów RE: konieczna jest zmiana przepisów dot. umieszczania osób w DPS

W ubiegłym tygodniu Komitet Ministrów Rady Europy wezwał Polskę do wykonania wyroków Kędzior przeciwko Polsce i K.C. przeciwko Polsce. W obydwu tych sprawach ETPC wskazał, że polskie przepisy regulujące umieszczenie osób ubezwłasnowolnionych w domach opieki społecznej naruszają Konwencję.

14.03.2016więcej
Sąd: Niewpuszczenie do busa niewidomej z psem asystującym było aktem dyskryminacji

Przewoźnik, który odmówił osobie niewidomej poruszającej się z pomocą psa asystującego skorzystania ze swoich usług musi przeprosić oraz zapłacić 5 tys. złotych na cel społeczny.

10.03.2016więcej
Nowy rozdział w kryzysie konstytucyjnym w Polsce

8 i 9 marca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył skargi Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i dwóch grup posłów dotyczących nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z grudnia 2015 r. Kontrowersyjna ustawa, która wprowadzała przepisy zmierzające do zablokowania TK, została w całości uznana za niekonstytucyjną.

10.03.2016więcej
Start Obywatelskiego Obserwatorium Demokracji

Rusza Obywatelskie Obserwatorium Demokracji – wspólna inicjatywa grupy organizacji pozarządowych działających na rzecz poszanowania i ochrony praw człowieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych oraz lepszej jakości stanowionego prawa.

09.03.2016więcej
Opinia przyjaciela sądu HFPC w sprawie nowelizacji ustawy o TK

RPO, KRS, I prezes Sądu Najwyższego oraz dwie grupy posłów zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Trybunale z grudnia 2015 r. Trybunał wyznaczył termin rozprawy w tej sprawie na 8 i 9 marca 2016 r.

04.03.2016więcej
NSA: instytucja umorzenia zaległości podatkowych nie może być fikcją

Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie skargi kasacyjnej podatnika, w której kwestionował on odmowę umorzenia zaległości podatkowej powstałej w związku z naruszeniem prawa do sądu.

04.03.2016więcej
Sekretarz Generalny Rady Europy zakończył śledztwo w sprawie więzień CIA

Z informacji przekazanych Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy przez Thorbjørna Jaglanda, Sekretarza Generalnego Rady Europy, wynika, że podjął on decyzję o zakończeniu śledztwa w sprawie więzień CIA w Europie.

01.03.2016więcej
HFPC: dziennikarz nie może zwolnić się z obowiązku ochrony źródeł informacji

HFPC przedstawiła opinię przyjaciela sądu w sprawie naruszenia obowiązku ochrony tożsamości informatora przez dziennikarza. W opinii podkreślono, że tajemnica dziennikarska obejmująca ochronę źródeł informacji, służy przede wszystkim bezpieczeństwu osób, które przekazują mediom informacje z zastrzeżeniem anonimowości i dziennikarze nie mogą się z niej samowolnie zwolnić.

29.02.2016więcej
Projekt zmian w procedurze karnej narusza Konstytucję

Podkomisja stała ds. nowelizacji prawa karnego po ponad 7-godzinnym posiedzeniu przyjęła rządowy projekt zmian procedury karnej. W trakcie posiedzenia podkomisji zgłoszono poprawkę, która znacząco obniża poziom ochrony przed nadużyciami w trakcie prowadzonej kontroli operacyjnej.

26.02.2016więcej
SN o wstrzymaniu warunkowego tymczasowego aresztowania

Sąd Najwyższy rozstrzygał zagadnienie prawne, czy możliwe jest wstrzymanie wykonania orzeczenia o tzw. warunkowym tymczasowym aresztowaniu po złożeniu poręczenia majątkowego. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały stwierdzając, że w swoim wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich nie przedstawił dostatecznych rozbieżności występujących w orzecznictwie.

26.02.2016więcej
„Krym – dwa lata okupacji i co dalej?” – spotkanie

Zapraszamy 26 lutego o godzinie 18.00 na spotkanie pt. „Krym – dwa lata okupacji i co dalej?” do Domu Ukraińskiego w Warszawie (ul. Zamenhofa 1). Dyskusja dotyczyć będzie kwestii przestrzegania praw człowieka i obecnej sytuacji na Krymie.

25.02.2016więcej
WSA: Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej nie może być dowolna

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi nieprawomocnie zakończyła się sprawa podatnika, który kwestionował decyzję łódzkiej Izby Skarbowej o odmowie umorzenia zapłaty zaległego podatku powstałego w wyniku wprowadzenia go w błąd przez władze publiczne. Sąd uwzględnił skargę i uchylił decyzję przekazując sprawę organowi niższego szczebla do ponownego rozpatrzenia.

25.02.2016więcej
HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu w postępowaniu przed TK

RPO, KRS, I prezes Sądu Najwyższego oraz dwie grupy posłów zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Trybunale z grudnia 2015 r. Trybunał wyznaczył termin rozprawy w tej sprawie na 8 i 9 marca 2016 r. HFPC złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu.

24.02.2016więcej
Nowelizacja kodeksu postępowania karnego – opinia HFPC

Wprowadzenie nowej reformy postępowania karnego, niecały rok po wejściu w życie poprzedniej nowelizacji, stanowi zagrożenie dla konstytucyjnej wartości jaką jest pewność prawa – wynika ze zgłoszonej dziś do Sejmu opinii HFPC.

24.02.2016więcej
Apel o powołanie sejmowej podkomisji ds. wykonywania wyroków ETPC

W lutym 2014 r. polski Sejm jako jeden z pierwszych parlamentów w Europie zdecydował o powołaniu stałej podkomisji ds. wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

19.02.2016więcej
Sąd Rejonowy: dyscyplinarne zwolnienie Ewy Wanat było środkiem nieproporcjonalnym

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał 18 lutego 2016 r. wyrok w sprawie z powództwa Ewy Wanat przeciwko regionalnej rozgłośni radiowej RDC. Zdaniem sądu dyscyplinarne zwolnienie redaktor naczelnej bez zachowania okresu wypowiedzenia było środkiem nieproporcjonalnym. HFPC przyłączyła się do tego postępowania jako organizacja społeczna.

19.02.2016więcej
Warsztaty dla grupy otwartej w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”

HFPC zaprasza na warsztaty edukacyjne o prawach cudzoziemców w Polsce.

18.02.2016więcej
Odpowiedź ministerstwa w sprawie świadczeń pomocy społecznej dla bezdomnych

HFPC otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wystąpienie dotyczące utrudnień w dostępie do świadczeń pomocy społecznej osób doświadczających bezdomności.

18.02.2016więcej
HFPC o standardach ochrony tajemnicy dziennikarskiej

W wydanym dziś stanowisku Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina o konieczności poszanowania gwarancji tajemnicy dziennikarskiej i ochrony dziennikarskich źródeł informacji w związku z wszelkimi działaniami służb.

17.02.2016więcej
Przewlekłość jako problem strukturalny w Polsce – analiza HFPC

„Niezbędne jest urealnienie sum pieniężnych przyznawanych z tytułu stwierdzenia naruszenia prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie” – wynika z najnowszej analizy HFPC dotyczącej skutków, jakie wynikają dla polskiego systemu prawa, z wyroku Rutkowski i inni przeciwko Polsce.

17.02.2016więcej
Monitoring miejsc pozbawienia wolności dzieci – konferencja i prezentacja podręcznika

W Brukseli odbyła się europejska konferencja poświęcona monitorowaniu sytuacji dzieci w miejscach pozbawienia wolności. Na spotkaniu zaprezentowano przewodnik „Monitoring places where children are deprived of liberty”.

16.02.2016więcej
Konkurs – Postaw #znakrówności!

Dlaczego warto wspierać równe traktowanie? Czemu dyskryminacja krzywdzi? Jeżeli masz własną odpowiedź na te pytania, napisz ją i zrób zdjęcie.

16.02.2016więcej
Przewodnik: równe traktowanie uczestników postępowań

Helsińska Fundacja Praw Człowieka  przygotowała publikację  „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów”.. Jego celem jest zwrócenie uwagi na szczególne potrzebny osób-uczestników postępowań należących do grup narażonych na dyskryminację.

12.02.2016więcej
Publiczny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym – uwagi HFPC

„Rejestr publiczny nie stanowi efektywnego instrumentu służącego przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym” – wynika z opinii HFPC do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

11.02.2016więcej
HFPC o masowej inwigilacji

ETPC rozpatruje dwie sprawy dotyczące masowej inwigilacji obywateli przez organy państwa. HFPC w obydwu tych sprawach przedstawiła opinie przyjaciela sądu, w których przywołała standardy związane z prawem do prywatności, a także wolnością słowa w kontekście zagrożeń dla ochrony dziennikarskich źródeł informacji.

11.02.2016więcej
Interwencja HFPC w sprawie zatrzymania obywatela Syrii w Zgorzelcu

HFPC skierowała pismo do Dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zatrzymania w Zgorzelcu obywatela Syrii przez pracowników firmy ochroniarskiej Centrum Szkolenia Specjalnego „Fenix”. HFPC zwróciła się o zbadanie czy firma właściwie korzysta z koncesji na ochronę osób i mienia.

10.02.2016więcej
Stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce

Komitet Helsiński protestuje przeciw używaniu zmian w Konstytucji jako sposobu osiągania  bieżących politycznych, partyjnych korzyści.

10.02.2016więcej
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy z wizytą w Polsce

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Niels Muznieks w tygodniu 8-12 luty 2016 r.  odbywa oficjalną wizytę w Polsce.

09.02.2016więcej
Spotkanie z Komisją Wenecką

Tryb procedowania oraz rozwiązania, które wprowadziła nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – to główne tematy, które przedstawiciele HFPC poruszyli na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Weneckiej.

09.02.2016więcej
Uchylenie wyroku o odmowie uznania za obywatela polskiego na podstawie tajnego dokumentu ABW

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz poprzedzającą go decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące odmowy uznania za obywatela polskiego studenta z Białorusi od wielu lat mieszkającego w Polsce.

08.02.2016więcej
MSZ: nie skierujemy nowelizacji ustawy o mediach publicznych do Komisji Weneckiej

„Nie widzimy konieczności absorbowania uwagi Komisji ustawą medialną” – poinformował w liście do HFPC wiceminister spraw zagranicznych. W styczniu tego roku, HFPC zaapelowała do MSZ o rozważenie skierowania ustawy do zaopiniowania przez Komisję Wenecką.

02.02.2016więcej
Brak efektywnego postępowania sądowego w sprawie śmierci w areszcie

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał decyzję w sprawie P. przeciwko Polsce. Skargę wniosła matka, której córka zmarła w areszcie śledczym.

29.01.2016więcej
Konstytucyjny Turniej Sądowy

Moot Court – Konstytucyjny Turniej Sądowy organizowany jest po raz trzeci przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

29.01.2016więcej
Przestrzeganie praw człowieka we wschodniej Ukrainie – prezentacja raportów

HFPC i organizacja Niemiecko – Rosyjska Wymiana (Niemcy) przedstawiły 28 stycznia raporty przygotowane na podstawie monitoringów przestrzegania praw człowieka zrealizowanych we wschodniej Ukrainie w 2015 r.

29.01.2016więcej
„Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania” – konferencja kończąca projekt

HFPC zaprasza 12 lutego w godzinach 9.00 – 15.30 do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na konferencję „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości”. Wydarzenie kończy projekt pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”. 

28.01.2016więcej
Zasady przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy dyskryminują cudzoziemców

HFPC zwróciła się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z apelem o zmianę przepisów regulujących zasady przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy, tak aby umożliwić osobom nieznającym języka polskiego korzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego w trakcie zdawania części teoretycznej egzaminu.

26.01.2016więcej
Skarga osób pochodzenia romskiego do ETPC na wyburzenie ich domów we Wrocławiu

16 osób pochodzenia romskiego, obywateli Rumunii, skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku z wyburzeniem w lipcu 2015 r. przez Miasto Wrocław ich domów na koczowisku (osadzie) przy ul. Paprotnej.

25.01.2016więcej
Dostęp bezdomnych do świadczeń pomocy społecznej

HFPC zwróciła się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z dostrzeganymi utrudnieniami w dostępie do świadczeń pomocy społecznej osób doświadczających bezdomności.

23.01.2016więcej
Przestrzeganie praw człowieka we wschodniej Ukrainie – prezentacja raportów

HFPC wraz z organizacją Niemiecko – Rosyjska Wymiana zapraszają na prezentację raportów przygotowanych na podstawie monitoringów przestrzegania praw człowieka zrealizowanych we wschodniej Ukrainie w 2015 r.

22.01.2016więcej
Opinia HFPC na temat zmian w prokuraturze

„Połączenie urzędu Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości wraz z przyznaniem mu nowych kompetencji pozwalających na wpływ na poszczególne postępowania karne może stanowić zagrożenie dla rzetelności prowadzonych postępowań oraz praw i wolności człowieka” – wynika z opinii HFPC dotyczącej projektowanych zmian organizacji prokuratury.

21.01.2016więcej
Polska nie przyczynia się wystarczająco do rozwiązania kryzysu migracyjnego

Wedle projektu rozporządzenia w sprawie relokacji cudzoziemców, w tym roku Polska ma przyjąć maksymalnie 400 uchodźców z Grecji i Włoch. HFPC przygotowała uwagi do rozporządzenia i podkreśla, że relokowanie takiej liczby cudzoziemców w znikomym stopniu przyczynia się do rozwiązania problemów z przyjmowaniem uchodźców, jakich doświadcza Europa.

20.01.2016więcej
Ostatnie wydarzenia w Polsce a reakcja Unii Europejskiej

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska poinformowała, że oceni sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego w ramach procedury państwa prawnego. Z kolei dziś, na sesji Parlamentu Europejskiego ma odbyć się debata na temat sytuacji w Polsce.

19.01.2016więcej
Rusza projekt „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy rozpoczęła realizację projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”.

19.01.2016więcej
HFPC: inwigilacja dziennikarzy to obejście tajemnicy dziennikarskiej

HFPC przedstawiła stanowisko w sprawie inwigilacji reporterów, którzy prowadzili śledztwo dziennikarskie w sprawie tzw. „afery taśmowej”.

15.01.2016więcej
“Prawo do pożegnania” podlega ochronie prawnej

Rodzina zmarłego więźnia wszczęła postępowanie przeciwko zakładowi karnemu m.in. w sprawie braku umożliwienia rodzinie pożegnania z osobą umierającą, która przebywała w szpitalu więziennym. HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu w tym postępowaniu.

15.01.2016więcej
Halina Bortnowska otrzymała Odznakę Honorową RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”

Halina Bortnowska, członkini Rady HFPC, teolog i publicystka otrzymała Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Podczas uroczystości odznaczenie wręczono także Annie Jakubowskiej, walczącej w Batalionie „Zośka” i działaczce opozycji z czasów PRL.

13.01.2016więcej
Apel 10 organizacji pozarządowych ws. zmian w uprawnieniach służb

HFPC razem z dziewięcioma innymi organizacjami pozarządowymi wysłała list do posłanek i posłów w sprawie niepokojących zmian m.in. w ustawie o policji.

13.01.2016więcej
EU-Russia Civil Society Forum zaniepokojone zmianami ustawodawczymi w Polsce

EU-Russia Civil Society Forum, platforma skupiająca 154 organizacje pozarządowe z Unii Europejskiej i Rosji, wydała oświadczenie dotyczące zmian ustawodawczych w Polsce zagrażających trójpodziałowi władz i zasadzie państwa prawa.

13.01.2016więcej
Oświadczenie Platformy Solidarności Międzynarodowej w sprawie sytuacji w Polsce

Platforma Solidarności Międzynarodowej, skupiająca organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka z wielu państw Europy i Eurazji (w tym HFPC) przygotowała oświadczenie dotyczące obecnej sytuacji w Polsce, a w szczególności kryzysu konstytucyjnego.

13.01.2016więcej
Praktyki semestralne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w HFPC.

11.01.2016więcej
Sukces kampanii „Wiem i powiem”

Po trzech tygodniach zakończyliśmy kampanię crowdfundingową „Wiem i powiem”. Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu zebraliśmy ponad 19.500 złotych.

08.01.2016więcej
Nowe prawo o zgromadzeniach – praktyczny przewodnik HFPC

W połowie października 2015 r. weszła w życie nowa ustawa – prawo o zgromadzeniach. Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian w dotychczasowych regulacjach. HFPC przygotowała krótki przewodnik krok po kroku opisujący, jakie prawa i obowiązki spoczywają na organizatorach i uczestnikach zgromadzeń.

08.01.2016więcej
Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym na podstawie nieaktualnej opinii biegłych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka sporządziła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dotyczącej umieszczenia mężczyzny w szpitalu psychiatrycznym na podstawie postanowienia sądu opartego na nieaktualnej opinii biegłych.

05.01.2016więcej
Prawo pielęgniarek i położnych do sygnalizowania nieprawidłowości

HFPC wysłała list do Prezesa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w związku ze zobowiązaniem pracowników szpitala do podpisu dokumentu nakazującego zachowanie tajemnicy zawodowej i poufności. W ocenie HFPC taki wymóg może stanowić ingerencję w wolność słowa i wolność zrzeszania się w związkach zawodowych.

04.01.2016więcej
Uwagi HFPC do projektu zmian w uprawnieniach służb

„Projekt ustawy wprowadzającej zmianę zasad niejawnego pozyskiwania informacji o osobach w dalszym ciągu nie wykonuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego” – wynika z opinii HFPC do projektu ustawy zmieniającej ustawę o Policji.

30.12.2015więcej
Opinia HFPC do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Zdaniem HFPC nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nad którą pracuje obecnie parlament, może doprowadzić do znacznego pogłębienia upolitycznienia mediów publicznych i tym samym stanowi zagrożenie dla swobody wypowiedzi.

30.12.2015więcej
Apel do Prezydenta o niepodpisywanie ustawy o TK

W nocy z 23 na 24 grudnia 2015 r. Senat przyjął kontrowersyjną ustawę nowelizującą tryb działania Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa trafiła teraz do podpisu na biurko Prezydenta. HFPC apeluje o jej niepodpisywanie i skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

24.12.2015więcej
Sygnalistka zwolniona z pracy – HFPC składa opinię przyjaciela sądu

W warszawskim sądzie toczy się proces sygnalistki, która została zwolniona z pracy po tym, jak w wywiadzie opowiedziała o nieprawidłowościach w szpitalu, w  którym pracowała. HFPC złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu.

23.12.2015więcej
Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego RE wyraża zaniepokojenie zmianami wokół TK

Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Anne Brasseur wyraziła zaniepokojenie zmianami wokół Trybunału Konstytucyjnego.

22.12.2015więcej
HFPC apeluje do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie bezdomnej dziewczynki

W związku z medialnymi doniesieniami o niezwykle ciężkiej sytuacji, w jakiej znalazła się 13-letnia dziewczynka, bohaterka reportażu magazynu TVN UWAGA, HFPC zaapelowała do Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o podjęcie interwencji.

21.12.2015więcej
Swietłana Gannuszkina odebrała nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych „Pro Dignitate Humana”

HFPC gościła Swietłanę Gannuszkinę i Leilę Rogozinę, rosyjskie obrończynie praw człowieka z organizacji „Wsparcie Obywatelskie”.

18.12.2015więcej
8 mitów w dyskusji na temat Trybunału Konstytucyjnego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka od 25 lat działa na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce. Nie wyobrażamy sobie sprawnego wykonywania tej misji bez niezależnego Trybunału Konstytucyjnego.

18.12.2015więcej
Opinia HFPC na temat projektu nowelizacji ustawy o TK

Złożono kolejny projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Poprzednie dwie nowelizacje z 2015 r. – zostały uznane przez TK za częściowo niezgodne z Konstytucją.

17.12.2015więcej
Rada Europy przygląda się zmianom wokół TK

Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podjął decyzję o skierowaniu zaproszenia do przewodniczącego Polskiej Delegacji do udziału w kolejnym posiedzeniu Komitetu w celu „wymiany poglądów na temat ostatnich wydarzeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego w Polsce”.

15.12.2015więcej
Wesprzyj publikację przewodnika „Wiem i powiem” dla dziennikarzy i sygnalistów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka uruchomiła na portalu polakpotrafi.pl zbiórkę pieniędzy na wydanie przewodnika „Wiem i powiem” dla dziennikarzy i sygnalistów czyli osób, które w interesie społecznym ujawniają nieprawidłowości w swoim otoczeniu, np. w miejscu pracy lub urzędzie.

14.12.2015więcej
Zakończenie 15. Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

„Behemot” oraz „Syryjska love story” ex aequo zwyciężyły w konkursie o nagrodę WATCH DOCS. Jury doceniło Seana McAllistera oraz Zhao Lianga uzasadniając werdykt tym, że obaj twórcy odważnie podejmują bardzo ważne i aktualne tematy w wyjątkowy i zaskakujący sposób.

12.12.2015więcej
Komisja Wenecka na temat sytuacji w Polsce

„Komisja Wenecka z uwagą i zaniepokojeniem obserwuje wydarzenia, które mają miejsce w Polsce” – czytamy w odpowiedzi Komisji Weneckiej na wystąpienie 9 organizacji z Polski.

09.12.2015więcej
Nowa publikacja HFPC: prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

HFPC we współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella przygotowała publikację o ochronie praw człowieka w wymiarze międzynarodowym.

08.12.2015więcej
Wystąpienie do RPO ws. tajemnicy adwokackiej

HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie możliwości wniesienia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów pozwalających na zwolnienie adwokatów i radców prawnych z tajemnicy zawodowej.

07.12.2015więcej
Decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu powinny zostać unieważnione

HFPC zaapelowała do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stwierdzenie nieważności decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu kraju pochodzenia.

03.12.2015więcej
Pismo do Komisji Weneckiej w sprawie zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego

Na początku grudnia, koalicja dziewięciu organizacji pozarządowych skierowała pismo do Komisji Weneckiej funkcjonującej przy Radzie Europy. W piśmie zwrócono uwagę na ostatnie wydarzenia mające miejsce w Polsce dotyczące statusu i składu Trybunału Konstytucyjnego.

02.12.2015więcej
Festiwal WATCH DOCS rusza już w piątek

4 grudnia w Warszawie rozpocznie się 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie – jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka.

02.12.2015więcej
HFPC: Bojkot ideologiczny podlega ochronie konstytucyjnej

HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu w postępowaniu dotyczącym bojkotu jednej z marek piwa.

01.12.2015więcej
Warsztaty dla laureatek i laureatów konkursu „Zobacz prawa człowieka”

W dniach 18-20 listopada 2015 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, gościła grupę laureatek i laureatów konkursu „Zobacz prawa człowieka”.

30.11.2015więcej
Seminarium: Odpowiedź na kryzys uchodźczy

W najbliższy piątek w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbędzie się seminarium na temat kryzysu uchodźczego widzianego z perspektywy krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw bałkańskich.

30.11.2015więcej
Publikujemy w formie e-booków prace magisterskie nagrodzone w III i IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka

Mamy przyjemność opublikować i tym samym oddać w ręce czytelników 4 prace magisterskie nagrodzone w III i IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka, organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

28.11.2015więcej
Stanowisko HFPC wobec wypowiedzi medialnych Ministra Kultury

HFPC zajęła stanowisko w sprawie wypowiedzi wicepremiera Piotra Glińskiego w programie „Minęła dwudziesta” wyemitowanym na antenie TVP INFO 22 listopada 2015.

26.11.2015więcej
HFPC: detencja w ośrodku w Gostyninie po odbyciu kary niezgodna z Konstytucją

Umieszczanie skazanych po odbyciu kary w ośrodku w Gostyninie na podstawie ustawy przyjętej w związku ze sprawą Mariusza T. jest nieproporcjonalnym ograniczeniem konstytucyjnej wolności osobistej – wynika z opinii przyjaciela sądu złożonej przez HFPC do Trybunału Konstytucyjnego.

24.11.2015więcej
Ułaskawienie przez prezydenta nie umarza postępowania karnego

HFPC sporządziła opinię prawną dotyczącą skutków prawnych ułaskawienia przez prezydenta osób skazanych nieprawomocnym wyrokiem sądu karnego.

23.11.2015więcej
List HFPC ws. prób zablokowania premiery spektaklu teatralnego

HFPC skierowała list do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w zw. z próbami zablokowania spektaklu teatralnego.

20.11.2015więcej
Jury 15. MFF WATCH DOCS

15. MFF WATCH DOCS rozpoczyna się za niecałe 3 tygodnie. Znamy już skład jury konkursowego, które z 15 filmów wybierze laureata nagrody WATCH DOCS. Członkowie jury reprezentują zarówno środowisko obrońców praw człowieka jak i twórców dokumentów oraz reżyserów filmów fabularnych.

18.11.2015więcej
Wystąpienie HFPC w sprawie zwolnienia z tajemnicy adwokackiej

„Postanowienie sądu zwalniające z tajemnicy zawodowej radców prawnych i adwokatów, w tym m.in. adw. Jacka Kondrackiego, stanowiło nieproporcjonalne naruszenie prawa do obrony i prywatności” – czytamy w opinii HFPC wysłanej do warszawskiego sądu. Zażalenie w tej sprawie zostanie rozpoznane 19 listopada.

17.11.2015więcej
Lista zespołów – laureatów Konkursu „Zobacz prawa człowieka”

Miło nam poinformować, że do grona laureatów Konkursu „Zobacz praw człowieka” zakwalifikowały się następujące zespoły uczniów i uczennic:

16.11.2015więcej
Sprawa dziennikarza oskarżonego o zniesławienie w mailu z pytaniami umorzona

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy umorzył postępowanie w sprawie o zniesławienie przeciwko J.J., redaktorowi naczelnemu portalu „kompromatRP.pl” Sąd uznał, że działanie oskarżonego nie było niezgodne z prawem. HFPC obserwowała to postępowanie.

16.11.2015więcej
Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce

Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce wydali oświadczenie w związku z wydarzeniami dotyczącymi m.in. niepowołania sędziów TK.

15.11.2015więcej
Oświadczenie ws. jeszcze niepowołanych sędziów TK

„Pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie faktem wstrzymywania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zakończenia procedury objęcia stanowisk przez nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy we wspólnym oświadczeniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników.

14.11.2015więcej
Ustawa o leczeniu niepłodności do poprawy

„Ustawowa regulacja procedury in vitro wymaga kontroli ze strony Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności pod kątem zakazu dyskryminacji w dostępie do ochrony zdrowia” – podkreśla HFPC w piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich.

13.11.2015więcej
Spotkanie z kandydatami na stanowisko Prokuratora Generalnego

HFPC, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników zapraszają na spotkanie z kandydatami na Prokuratora Generalnego – Ireną Laurą Łozowicką oraz Krzysztofem Karsznickim. Spotkanie odbędzie się 19 listopada (czwartek) o godzinie 17.00 w Auli A Collegium Civitas (XII piętro Pałacu Kultury). Wydarzenie będzie okazją do prezentacji sylwetek kandydatów oraz przede […]

10.11.2015więcej
Sytuacja osób z niepełnosprawnością w postępowaniach sądowych

HFPC zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z apelem o wprowadzenie do prawa procesowego odpowiednich udogodnień dla osób z niepełnosprawnością umysłową.

09.11.2015więcej
Wypowiedzenie najmu kobiecie parkującej skuter inwalidzki w bloku – protest HFPC

HFPC podjęła interwencję w sprawie kobiety z niepełnosprawnością ruchową, której wypowiedziano umowę najmu mieszkania, bo parkowała swój skuter inwalidzki na klatce schodowej budynku.

05.11.2015więcej
Niewidomi z psami asystującymi wyproszeni z restauracji – kolejna rozprawa

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał dziś sprawę osób z dysfunkcją wzroku, którzy nie zostali wpuszczeni do warszawskiej restauracji. Przyczyną odmowy miał być fakt, że korzystali oni z pomocy psów przewodników. Poszkodowani domagają się przeprosin na łamach prasy oraz wpłaty w sumie 50 tys. zł na cel społeczny. Stronom nie udało się zawrzeć dotychczas ugody.

04.11.2015więcej
ETPC wydał dwa wyroki o wolności słowa w polskich mediach

ETPC wydał dwa wyroki w sprawach złożonych przeciwko Polsce dotyczących swobody wypowiedzi w mediach. W orzeczeniu Stankiewicz i inni przeciwko Polsce Trybunał stwierdził naruszenie art. 10 EKPC, zaś w sprawie Bestry nie podzielił wniosków skarżącego.

03.11.2015więcej
Zakończenie projektu HFPC na Ukrainie

20 października w Kijowie HFPC zakończyła realizację projektu edukacyjnego: „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO. Promocja polskiej demokracji lokalnej na Ukrainie” finansowanego z dotacji MSZ oraz programu „RITA – Przemiany w regionie”.

03.11.2015więcej
III Kongres Wolności

Już w najbliższy weekend (7-8 listopada) w państwomiasto odbędzie się III Kongres Wolności. Tegoroczna edycja została poświęcona dyskusji o postępie społecznym, politycznym, ekonomicznym i naukowym.

02.11.2015więcej
Oświadczenie HFPC ws. zwalniania adwokatów z tajemnicy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zwolnił adwokata z tajemnicy zawodowej. To już kolejny taki przypadek w ciągu ostatniego miesiąca. Na początku września warszawski Sąd Okręgowy wydał podobną decyzję wobec adw. Jacka Kondrackiego reprezentującego dziennikarzy tygodnika „Wprost” ws. „afery taśmowej”. HFPC wydała oświadczenie w tej sprawie.

30.10.2015więcej
Pierwsze miejsce dla prawniczki HFPC w Rankingu Rising Stars – Liderzy Jutra

Z radością informujemy, że nasza prawniczka, adw. Katarzyna Wiśniewska zajęła pierwsze miejsce w rankingu Wolters Kluwer i DGP „Rising Stars – Liderzy Jutra”. Kapituła konkursu doceniła adw. Katarzynę Wiśniewską za zaangażowanie, determinację oraz empatię, którą okazuje osobom zwracającym się po pomoc do HFPC. W uzasadnieniu podkreślono, że adw. Katarzyna Wiśniewska postanowiła nauczyć się języka migowego, […]

30.10.2015więcej
Pokrzywdzeni z niepełnosprawnością dyskryminowani w procesie karnym

M.P. twierdził, że został zgwałcony przez swojego terapeutę. Oskarżony terapeuta został uniewinniony, głównie dlatego, że sądy uznały, że zeznania M.P. nie są wiarygodne ze względu na jego stan zdrowia psychicznego. M.P. złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powołując się na naruszenie prawa do rzetelnego procesu. HFPC przygotowała opinię przyjaciela sądu w tej sprawie. „W […]

28.10.2015więcej
Milion złotych odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne pozbawienie wolności

Aleksander Broda od 1999 r. pełnił funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków. W 2001 r. został aresztowany i łącznie spędził w areszcie około roku. Prokuratura zarzucała mu, że udzielił niezgodnej z prawem dotacji na remont zabytkowego spichlerza z Borowna, w zamian za co miał przyjąć korzyść majątkową. Postępowanie karne w tej sprawie trwało ponad 10 lat i […]

26.10.2015więcej
Mija termin zgłoszeń do projektu FUTURE DOCS

Już tylko do 30 października czekamy na zgłoszenia filmowców do projektu FUTURE DOCS – nowego projektu WATCH DOCS dla europejskich dokumentalistów i obrońców praw człowieka.

23.10.2015więcej
Wyrok w sprawie nauczycielki katechezy w ciąży zwolnionej z pracy

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie wydał wczoraj wyrok w sprawie nauczycielki katechezy, Sylwii Zawlockiej, która została zwolniona z pracy w okresie ciąży. Sąd oddalił powództwo pani Zawlockiej uznając, że szkoła miała prawo rozwiązać z nią stosunek pracy.

21.10.2015więcej
Kolejna sprawa z Polski dotycząca detencji cudzoziemców przed Trybunałem w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi kolejną sprawę umieszczenia cudzoziemców w strzeżonym ośrodku (sprawa Bistieva przeciwko Polsce, skarga nr 75157/14).

19.10.2015więcej
HFPC o stosowaniu klauzuli sumienia

HFPC skierowała do Ministra Zdrowia wystąpienie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego lekarskiej klauzuli sumienia.

16.10.2015więcej
Uzasadnienie precedensowego orzeczenia ws. ubezwłasnowolnienia

HFPC otrzymała uzasadnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w którym sąd oddalił wniosek prokuratora o ubezwłasnowolnienie z uwagi na międzynarodowe standardy ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. HFPC była uczestnikiem tego postępowania.

15.10.2015więcej
Rekrutacja do Kliniki „Prawa człowieka a podatki” przedłużona

Do 15 października trwa jeszcze rekrutacja do programu edukacyjno-interwencyjnego „Klinika prawa człowieka a podatki” HFPC. Program praktyk obejmuje zajęcia z mec. Robertem Krasnodębskim, radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Weil Gotshal & Manges. Studenci będą zajmować się analizą wybranych zagadnień z prawa podatkowego. Najlepsi zostaną wyróżnieni zaproszeniem na letni program praktyk Kancelarii Weil Gotshal & […]

13.10.2015więcej
Wniosek RPO ws. eksmisji na bruk w toku egzekucji administracyjnej

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie, czy przepis umożliwiający eksmisję „na bruk” jest zgodny z Konstytucją. HFPC apelowała o rozważenie takiego wniosku w lutym tego roku.

12.10.2015więcej
Europejski Dzień przeciw Karze Śmierci 2015

“Odnajdź miejsce, które kojarzysz z wykonywaniem wyroków śmierci. Pomyśl chwilę – wspomnij tych, co czekali na wyrok i tych, co obecnie mogą się go spodziewać. Są tacy. I dlatego święto 10 października jest potrzebne” – pisze Halina Bortnowska, z okazji obchodzonego 10 października Europejskiego Dnia przeciw Karze Śmierci.

09.10.2015więcej
Sprawa pobicia przez policjantów zakończona przed ETPC

Postępowanie przed ETPC w sprawie pobicia dwóch mężczyzn przez funkcjonariuszy policji zostało zakończone. Rząd złożył jednostronną deklarację, w której przyznał, iż doszło do naruszenia praw skarżących wynikających z art. 3 Europejskiej Konwencji, czyli zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

09.10.2015więcej
Stanowisko HFPC ws. Prezydenta RP do ustawy o uzgodnieniu płci

HFPC zajęła stanowisko w związku z odmową podpisania przez Prezydenta RP ustawy o uzgodnieniu płci. Zastrzeżenia HFPC wzbudził również sposób uzasadnienia tej decyzji.

08.10.2015więcej
Trybunał Konstytucyjny: karanie za obrazę uczuć religijnych nie narusza Konstytucji

Trybunał rozpatrywał skargę piosenkarki, która w jednym z wywiadów odnosząc się do Biblii stwierdziła, że „ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła”. Piosenkarka została ukarana za te słowa karą grzywny. Wniosła skargę do Trybunału Konstytucyjnego, w której wskazała m.in. że art. 196 kk sankcjonujący obrazę uczuć religijnych jest niezgodny […]

08.10.2015więcej
Odznaczenia za zasługi dla rozwoju gospodarki RP

Prawniczka Barbara Grabowska-Moroz oraz były wiceprezes HFPC dr Adam Bodnar otrzymali od Ministra Gospodarki odznaki honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki RP w obszarze lepszych regulacji prawnych.

07.10.2015więcej
Spotkanie z kandydatami na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Już w najbliższy poniedziałek, 5 października 2015 r. o godz. 17.00 w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbędzie się spotkanie z kandydatami na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

02.10.2015więcej
HFPC otrzymała nagrodę Ikara

Związek Nauczycielstwa Polskiego przyznał HFPC nagrodę Ikara. „Nagroda jest uhonorowaniem szczególnej, pełnej profesjonalizmu i zaangażowania działalności HFPC na rzecz wychowania w tolerancji i pokoju, która stanowi inspirację dla młodego pokolenia” – czytamy w uzasadnieniu.

01.10.2015więcej
Zakończenie projektu dedykowanego Romom

HFPC we współpracy z włoską Fundacją ISMU, włosko-romskim stowarzyszeniem Upre Roma oraz francuską organizacją pozarządową Association Rues et Cités, zakończyła projekt, którego celem była aktywizacja społeczna Romów.

29.09.2015więcej
Praktyki semestralne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka lub programie edukacyjno-interwencyjnym „Klinika prawa człowieka a podatki”.

28.09.2015więcej
Polska jednym z krajów, który najgorzej wykonuje orzeczenia ETPC

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z końcem września wydało rezolucję, w której wskazuje m.in. Polskę jako jeden z tych krajów, który najgorzej radzi sobie z wykonaniem wyroków Trybunału w Strasburgu. Polska znalazła się w obok m.in. Turcji, Ukrainy i Rosji.

25.09.2015więcej
Debaty w ramach „Dziedzińca dialogu”

W dniach 7-8 października w ramach „Dziedzińca dialogu” organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury m.st. Warszawy oraz Archidiecezja Warszawska odbędą się trzy debaty, które polecamy Państwa uwadze.

23.09.2015więcej
Opinia HFPC w sprawie aresztu Marcina D.

Jutro Sąd Okręgowy w Krakowie rozpozna zażalenie pełnomocnika Marcina D. w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec jego klienta. Marcin D. został zatrzymany z końcem sierpnia, a sąd zastosował wobec niego warunkowe tymczasowe aresztowanie. Pomimo wpłaty sumy poręczenia, Marcin D. wciąż przebywa w areszcie. Zdaniem HFPC, taka sytuacja jest niezgodna z prawem. „Nie jest to pierwsza […]

21.09.2015więcej
Mity dotyczące kwot uchodźców czyli przesiedleń i relokacji

W ostatnim czasie obserwujemy powszechnie pojawiające się w debacie publicznej niezgodne z prawdą informacje dotyczące zaproponowanych przez Komisję Europejską tzw. „kwot uchodźców”, czyli przesiedleń i relokacji cudzoziemców do Polski. Poniżej – w oparciu o ogólnodostępne przepisy prawa i statystyki – obalamy najczęściej pojawiające się mity dotyczące tej kwestii.

21.09.2015więcej
Wybory kandydatów na sędziów TK: oświadczenie koalicji monitorującej i zaproszenie na spotkanie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka uczestniczy w koalicji monitorującej wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja wydała oświadczenie w sprawie przebiegu wyborów, przede wszystkim  braku informacji o kandydatach. Koalicja zaprasza również na na publiczną debatę, w której mają także uczestniczyć kandydaci.

18.09.2015więcej
Wystąpienie ws. gróźb i wyzwisk kierowanych wobec przewodniczącej EuroMajdanu Warszawa

Na początku września HFPC skierowała do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie pismo w sprawie Pani Natalii Panchenko, wobec której kierowano groźby i wulgarne wyzwiska, które miały związek z jej pochodzeniem narodowym.

18.09.2015więcej
ETPC: Kontrola osobista tylko w uzasadnionych wypadkach

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Milka p. Polsce, w którym stwierdził naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka polegające na poddawaniu osadzonego kontroli osobistej mimo braku podstaw do takiego działania.

17.09.2015więcej
Posiedzenie Sądu Rejonowego w Szczytnie w sprawie więzień CIA w Polsce

W poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Szczytnie odbyło się posiedzenie w sprawie Mustafy Al-Hawsawiego, który twierdzi, że był pozbawiony wolności na terenie tajnego więzienia CIA w Polsce. Postanowienie sądu zostanie ogłoszone 28 września 2015 r. o godz. 12.00.

17.09.2015więcej
Sąd zmienił postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym przywołując międzynarodowe standardy praw człowieka

Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym A. i oddalił wniosek prokuratora o jego ubezwłasnowolnienie. Sąd podkreślił, że orzekając w tych sprawach należy brać pod uwagę standardy wynikające z Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. HFPC była uczestnikiem postępowania.

14.09.2015więcej
Komunikat prasowy: Kolejne posiedzenie ws. tajnego więzienia CIA

W poniedziałek 14 września 2015 r. o godz. 12.00 (sala nr I) Sąd Rejonowy w Szczytnie rozpatrzy zażalenie na postanowienie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie o odmowie wszczęcia śledztwa, a tym samym odmowie nadania statusu pokrzywdzonego Mustafie Al-Hawsawi w sprawie dotyczącej tajnych więzień CIA. Posiedzenie będzie obserwować Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

11.09.2015więcej
Informacja rządu o wykonywaniu wyroku ETPC ws. umieszczania w domach pomocy społecznej

Rząd przesłał do Komitetu Ministrów Rady Europy informację dotyczącą wykonywania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dotyczącej umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej bez jej zgody. Z informacji wynika, że sąd zbada zasadność dalszego pobytu skarżącego w tej instytucji. Helsińska Fundacja Praw Człowieka monitoruje wykonanie wyroku.

10.09.2015więcej
Stanowisko HFPC w sprawie sytuacji uchodźców w Europie

W związku ze zwołanym na sobotę posiedzeniem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. imigrantów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała stanowisko na temat sytuacji uchodźców w Europie. „Polska w odpowiedzi na kryzys powinna stworzyć skuteczny i przyjazny uchodźcom system azylowy” – podkreśla w swoim stanowisku HFPC.

04.09.2015więcej
Minister Sprawiedliwości: warunkowe tymczasowe aresztowanie upada z chwilą wpłaty poręczenia

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości stwierdził, że warunkowe tymczasowe aresztowanie upada z chwilą wpłaty poręczenia. Potwierdza to pogląd prezentowany wcześniej przez Helsińską Fundację Prawa Człowieka.

03.09.2015więcej
Władze Azerbejdżanu skazały dziennikarkę Khadiję Ismayilovą

Khadija Ismayilova, azerska dziennikarka śledcza krytykująca reżim Ilhama Aliyeva, została skazana na karę 7 i pół roku pozbawienia wolności. W wydanym oświadczeniu HFPC i koalicja Sport for Rights stanowczo potępiły wyrok.

02.09.2015więcej
Studia podyplomowe: Instytucje globalne i edukacja międzykulturowa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW zaprasza na studia podyplomowe Instytucje globalne i edukacja międzykulturowa.

02.09.2015więcej
Apel koalicji monitorującej wybory kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka uczestniczy w koalicji monitorującej wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja wystosowała apel do Marszałka Sejmu i Przewodniczących Klubów Parlamentarnych o ogłoszenie nazwisk kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

01.09.2015więcej
Minister Środowiska: rekompensata za przejmowane jeziora niepotrzebna

Zdaniem Ministra Środowiska nie ma potrzeby wypłacania rekompensat długoletnim posiadaczom jezior przepływowych, którzy tracą jeziora w drodze postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

31.08.2015więcej
Nowy projekt HFPC „Zobacz prawa człowieka – konkurs”

Nasz nowy projekt adresujemy do uczniów w wieku 18-19 lat uczących się w liceum lub technikum, które znajdują się w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców.  Jest to konkurs, który ma za zadanie angażować uczniów, budzić ich zainteresowanie i motywację, poszerzyć wiedzę oraz dawać możliwość samodzielnego myślenia i działania w obszarze praw człowieka we współczesnym świecie.

31.08.2015więcej
Startuje FUTURE DOCS!

FUTURE DOCS to nowy, europejski projekt WATCH DOCS dla dokumentalistów i obrońców praw człowieka – platforma kreatywnych spotkań poszukujących inspiracji filmowców i aktywistów, z praktyki znających nie tylko problemy i inicjatywy z obszaru praw człowieka, ale i fascynujące ludzkie historie, które się za nimi kryją.

28.08.2015więcej
Czy wymóg zdania matury z matematyki przez osoby z niepełnosprawnością jest zgodny z Konstytucją?

HFPC skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich prośbę o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego obowiązku zdania egzaminu maturalnego z matematyki przez osoby z niepełnosprawnością.

27.08.2015więcej
Prawo dziecka do bycia wysłuchanym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

„Bezpośrednie zetknięcie sądu z dzieckiem pozwala w najszerszym zakresie zrealizować postulat podmiotowego traktowania małoletniego w postępowaniu i poznać jego indywidualną perspektywę” – podkreśla Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opinii przyjaciela sądu nt. prawa dziecka do bycia wysłuchanym w postępowaniu cywilnym z zakresu pieczy zastępczej.

27.08.2015więcej
Pozew o zwrot mienia skonfiskowanego w PRL w sprawie „afery mięsnej”

Jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy skazanego w latach 60-tych na karę śmierci w związku z tzw. „aferą mięsną” – jedną z najgłośniejszych afer gospodarczych okresu PRL – wniósł pozew, w którym domaga się od Skarbu Państwa zwrotu skonfiskowanych z mocy wyroku ruchomości i nieruchomości należących do skazanego oraz jego rodziny.

25.08.2015więcej
RPO rozważy skierowanie przepisów o umieszczaniu w DPS do TK

RPO rozważy zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności przepisów regulujących umieszczanie osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznych – wynika z odpowiedzi przesłanej do HFPC. „To ważna deklaracja. Polskie prawo w dalszym ciągu nie zostało dostosowane do międzynarodowych standardów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami” – mówi Marcin Szwed, prawnik HFPC.

25.08.2015więcej
Asystent/asystentka do działu PR

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje asystenta/asystentki do działu PR.

25.08.2015więcej
Kolejni azerscy działacze na rzecz praw człowieka skazani

Sąd Karny w Baku skazał Leylę Yunus oraz Arifa Yunus, azerskich obrońców praw człowieka, odpowiednio na 8,5 roku oraz 7 lat pozbawienia wolności. Zostali oskarżeni o nielegalne prowadzenie przedsiębiorstwa, uchylanie się od płacenia podatków oraz oszustwa.

14.08.2015więcej
Rasim Aliyev nie żyje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci azerskiego dziennikarza Rasima Aliyeva, który zmarł 9 sierpnia w szpitalu w Baku, po tym jak dzień wcześniej został brutalnie pobity.

10.08.2015więcej
Senat wyraził zgodę na powołanie dr. Adama Bodnara na stanowisko RPO

W dzisiejszym głosowaniu Senat zatwierdził wybór przez Sejm dr. Adama Bodnara, wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

07.08.2015więcej
Projekt zmian w służbach specjalnych i policyjnych niezgodny z prawem Unii Europejskiej

W Sejmie rozpoczęły się prace nad senackim projektem ustawy wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku. Trybunał uznał, że brak zewnętrznej kontroli nad pozyskiwaniem przez służby np. bilingów, narusza Konstytucję. „Wiele wskazuje na to, że projekt zmian w przepisach tworzy jedynie fasadę rzeczywistej kontroli nad procesem udostępniania służbom takich danych” – mówi” – mówi Barbara […]

05.08.2015więcej
Wystąpienie ws. likwidacji obozowiska romskiego we Wrocławiu

HFPC zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia w sprawie likwidacji romskiego koczowiska przy ul. Paprotnej we Wrocławiu. Fundacja wyraziła zaniepokojenie tym wydarzeniem i poprosiła o wyjaśnienie okoliczności tej sprawy.

05.08.2015więcej
Wystąpienie HFPC ws. wydarzeń w Szpitalu w Starogardzie Gdańskim

HFPC skierowała do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku prośbę o zwrócenie uwagi na prowadzone przez tamtejszą prokuraturę postepowanie dotyczące przypadków znęcania się i poniżającego traktowania pacjentów XXIII oddziału Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. W liście HFPC wyraziła zaniepokojenie przebiegiem tego śledztwa, które trwa już 5 lat i nie zostało zakończone.

31.07.2015więcej
Ministerstwo Zdrowia w sprawie stosowania marihuany w celach leczniczych

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki skierował do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pismo dotyczące możliwości stosowania marihuany w celach medycznych. Pismo jest odpowiedzią na postulaty sformułowane w analizie „Medyczna marihuana – czas na reakcję ustawodawcy”.

31.07.2015więcej
Sejm przyjął ustawę o uzgodnieniu płci

Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci. Głównym założeniem ustawy jest uproszczenie procedur prawnych odnoszących się do uzgadniania płci. Już nie trzeba będzie pozywać własnych rodziców, gdyż sprawy te będą rozpoznawane w trybie nieprocesowym przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

24.07.2015więcej
Sąd Najwyższy: można krytykować sprzedaż nazistowskich symboli przez Allegro poprzez odwołanie się do ostrych form krytyki

Sąd Najwyższy oddalił dziś skargę kasacyjną pełnomocników Grupy Allegro. SN stwierdził, że Fundacja Zielone Światło i J.M. dopuścili się dozwolonej prawem krytyki modyfikując logo Allegro tak, by zawierało symbole nazistowskiej SS.

23.07.2015więcej
ETPC: brak przepisów dotyczących związków jednopłciowych narusza Konwencję

Trybunał w Strasburgu rozpatrzył skargę trzech włoskich par homoseksualnych. Skarżący twierdzili, że włoskie prawo nie zezwala na wstąpienie w związek małżeński ani cywilny, co powoduje, że są dyskryminowani ze względu na orientację seksualną. Trybunał przyznał im rację.

22.07.2015więcej
Apel HFPC do Przewodniczącego Rady Europejskiej

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk odbywa oficjalne wizyty w krajach Kaukazu Południowego. W Azerbejdżanie Donald Tusk spotka się tylko z prezydentem Ilhamem Aliyevym i przedstawicielami społeczeństwa  obywatelskiego. W związku z tym HFPC wystosowała list z prośbą o uwzględnienie podczas wizyty sytuacji z zakresu przestrzegania praw człowieka w Azerbejdżanie oraz  upomnienie się o więźniów politycznych w […]

22.07.2015więcej
Senat podjął prace nad wykonaniem wyroku TK ws. funkcjonowania służb specjalnych

W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy przyznające służbom prawo do pozyskiwania danych od operatorów telekomunikacyjnych są niezgodne z Konstytucją. Przepisy tracą moc w lutym 2016 r. Obecnie Senat pracuje nad ich nowelizacją i wykonaniem wyroku TK. HFPC przedstawiła senatorom opinię na temat obecnego projektu.

20.07.2015więcej
Raport: bezpaństwowe dzieci w prawnej szarej strefie

W Polsce brakuje podejścia systemowego do problemu bezpaństwowości, szczególnie w stosunku do dzieci – wynika z najnowszego raportu HFPC. Polska jest jednym z ostatnich państw UE, które nie ratyfikowały Konwencji ONZ o statusie bezpaństwowców z 1954 r. oraz Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości z 1961 r. Bez tych regulacji bezpaństwowcy w Polsce nie mogą liczyć szybkie […]

20.07.2015więcej
Interwencja HFPC dotycząca rozbieżności w pomiarach prędkości

Krzysztof Hołowczyc został zatrzymany za przekroczenie o 114 km/h prędkości dozwolonej poza obszarem zabudowanym. Kierowca nie przyjął mandatu.

17.07.2015więcej
Wyrok w sprawie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie uznał, że XY wstąpił w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym. Sąd nie miał wątpliwości, że przesłanki wstąpienia w stosunek najmu mogą dotyczyć także osób żyjących w związkach jednopłciowych. HFPC była zaangażowana w  sprawę od samego początku.

17.07.2015więcej
Wystąpienie HFPC ws. antymuzułmanskiego incydentu w meczecie w Warszawie

HFPC zwróciła się do Prokurator Rejonowej Warszawa-Ochota z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na incydent, do którego doszło w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Nieznani sprawcy obrzucili świńskimi głowami Ośrodek i znajdujący się w nim meczet. HFPC poprosiła o podjęcie działań, które pozwolą wyjaśnić okoliczności tej sprawy.

17.07.2015więcej
Polska wciąż nie wykonała wyroku ETPC ws. umieszczania w domach pomocy społecznej

W 2012 roku ETPC wydał wyrok w sprawie Kędzior przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła umieszczania osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej bez jej zgody. ETPC uznał, że taka sytuacja narusza Konwencję. Pomimo upływu trzech lat, ten wyrok wciąż nie jest wykonany. HFPC skierowała w tej sprawie wystąpienia do Komitetu Ministrów Rady Europy.

09.07.2015więcej
Holenderskie doświadczenia w promowaniu orzecznictwa z zakresu praw człowieka

“W moim kraju, w Holandii, w każdym sądzie jest koordynator do spraw prawa UE i orzecznictwa ETPCz” –   mówi w wywiadzie z dr Adamem Bodnarem profesor Marc de Werd, sędzia koordynator ds. promocji orzecznictwa ETPCz i prawa UE w Sądzie Apelacyjnym w Amsterdamie. „To jest coś, co zaczęło się w późnych latach 90., co […]

09.07.2015więcej
Senat podjął prace nad petycją HFPC

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła na wczorajszym posiedzeniu petycję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Komisja podjęła decyzję o dalszym prowadzeniu prac nad postulatami zgłoszonymi w petycji dotyczącą praktyki stosowania instytucji pomieszczenia tymczasowego.

08.07.2015więcej
Wystąpienie HFPC ws. tragicznej śmierci Dominika z Bieżunia

HFPC skierowała do Prokuratora Okręgowego w Płocku pismo w sprawie samobójczej śmierci Dominika z Bieżunia. Z doniesień medialnych wynika, że związek z samobójstwem chłopca miały pogardliwe i poniżające reakcje uczniów na wygląd chłopca, w szczególności jego ubiór i fryzurę. HFPC zwróciła się do śledczych z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawę.

07.07.2015więcej
ETPC: Polska wciąż nie rozwiązała problemu przewlekłości postępowań

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dziś wyrok pilotażowy w połączonych sprawach Rutkowski i inni przeciwko Polsce. Trybunał uznał, że przewlekłość postępowania oraz sprzeczne z standardami konwencyjnymi funkcjonowanie skargi na przewlekłość postępowania to w Polsce problem systemowy. Sprawy, w których zapadł dziś wyrok, to wierzchołek góry lodowej. Na rozpoznanie czeka w Trybunale prawie 600 podobnych spraw […]

07.07.2015więcej
Raport NIK nt. outsourcingu w TVP

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport na temat tzw. produkcji zewnętrznej dla Telewizji Polskiej (TVP). Kontrola objęła również przyjęty przez TVP plan restrukturyzacji polegajacy na tzw. outsourcingu pracowników.

03.07.2015więcej
ETPC: zatrzymanie nastolatka w schronisku dla nieletnich naruszyło Konwencję

Siedemnastoletni Maksymilian Grabowski został zatrzymany przez Policję pod zarzutem popełnienia rozboju. Sąd wszczął postępowanie w tej sprawie i zdecydował o umieszczeniu nastolatka w schronisku dla nieletnich. W efekcie, Maksymilian Grabowski spędził w schronisku 5 miesięcy więcej niż powinien, a legalność jego pobytu w schronisku nie była weryfikowana przez sąd. ETPC stwierdził, że w tej sprawie […]

01.07.2015więcej
Wolontariusz do projektu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wolontariusza/wolontariuszki do pomocy w realizacji projektu „Zobacz prawa człowieka – konkurs”.

01.07.2015więcej
Co kryje w sobie kontradyktoryjność? Polski proces karny po reformie

Dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która w znacznym stopniu zmienia dotychczasową formę procesu karnego. Nowelizacja postępowania karnego zwiększa kontradyktoryjność procesu, co oznacza, że sąd nie będzie prowadził już własnego postępowania dowodowego, a jego rola sprowadzi się do roli arbitra, pozostawiając przeprowadzenie dowodów na rozprawie stronom.

01.07.2015więcej
Raport: prawa cudzoziemców powracających do kraju pochodzenia

Brak dostępu dla cudzoziemców oraz ich prawników do akt postępowania, umieszczanie dzieci cudzoziemskich w strzeżonych ośrodkach oraz odsyłanie Syryjczyków do Grecji – to najważniejsze problemy, jakie istnieją przy realizacji procedury powrotowej.

29.06.2015więcej
Stanowisko Grupy Zagranica ws. polityki Rządu RP wobec przyjmowania uchodźców

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica wyrażają swoje głębokie rozczarowanie i stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Rządu RP w sprawie odrzucenia planu Komisji Europejskiej dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych kwot migrantów przyjmowanych przez kraje UE w ramach programów relokacji oraz przesiedlenia.

25.06.2015więcej
Po stronie wolności. 25 lat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce

Z okazji 25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zachęcamy do zapoznania się z naszą jubileuszową publikacją „Po stronie wolności”.

25.06.2015więcej
Opinia HFPC w sprawie tymczasowego aresztowania Macieja D., kibica Legii Warszawa

Maciej D. jest oskarżony o to, że wraz z innymi osobami brał udział w wewnątrzwspólnotowym nabyciu znacznej ilości marihuany. W związku z tym zarzutem, Maciej D. jest tymczasowo aresztowany od maja 2012 r. HFPC przedstawiła w tej sprawie opinię, w której podkreśla, że stosowanie tak długiego aresztowania może naruszać art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

24.06.2015więcej
Obchody 25-lecia HFPC – podziękowania

„Obchody 25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka były dla nas okazją do spotkań, refleksji i podsumowań naszej dotychczasowej pracy. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim sponsorom, pracownikom i współpracownikom Fundacji, którzy zaangażowali się w organizację 25-lecia” – mówi Danuta Przywara, prezes HFPC.

22.06.2015więcej
Skarga do ETPC ws. odmowy wpisania do aktu urodzenia dziecka dwóch osób tej samej płci

Dwie kobiety (obywatelka Polski i Wielkiej Brytanii) oraz ich dziecko złożyły skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu po tym jak polskie władze odmówiły wydania polskiego aktu urodzenia dziecku. Skarżące reprezentują dr Dorota Pudzianowska z HFPC oraz adw. Joanna Miłkowska-Rębowska.

18.06.2015więcej
Wielka Izba ETPC: brak naruszenia swobody wypowiedzi w sprawie Delfi p. Estonii

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wczoraj wyrok w sprawie Delfi p. Estonii dotyczący odpowiedzialności administratora portalu informacyjnego za bezprawne komentarze internautów zamieszczane pod artykułami redakcyjnymi (skarga nr 64569/09). Wielka Izba utrzymała w mocy wcześniejszy wyrok Izby Trybunału, uznając, że obciążenie portalu odpowiedzialnością za wpisy osób trzecich nie naruszało swobody wypowiedzi (art. 10 Europejskiej […]

17.06.2015więcej
O prawach człowieka w Tybecie

„Tybetańczycy mają niezbywalne prawo do rozporządzania własnym dziedzictwem kulturowym i religijnym” – mówiła Sarah Sewall,Podsekretarz ds. Praw Człowieka i Demokracji w Departamencie Stanu oraz Specjalna Koordynatorka ds. Tybetu w administracji prezydenta Obamy, podczas debaty zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Pałacu Narodów, w Genewie.

17.06.2015więcej
Nowe przepisy o ruchu drogowym mogą naruszać zakaz podwójnego karania

Naruszenie zakazu podwójnego karania – to najważniejszy zarzut Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do nowych regulacji dotyczących możliwości zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h.  Skłoniły one HFPC do zwrócenie się do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie kroków w celu kontroli konstytucyjności przedmiotowych rozwiązań.

16.06.2015więcej
Stanowisko HFPC ws. zabójstwa dziennikarza portalu „Naszamlawa.pl”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała stanowisko w związku z zabójstwem redaktora Łukasza Masiaka, dziennikarza portalu „Naszamlawa.pl”. W stanowisku Fundacja wezwała organy ścigania do przeprowadzenia skutecznego śledztwa mającego na celu dokładne wyjaśnienie tej zbrodni. – Szczególnie ważne jest ustalenie, czy zabójstwo miało związek z działalnością zawodową dziennikarza – podkreśliła HFPC.

16.06.2015więcej
Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce ws. nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

„Wyrażamy zaniepokojenie zmianami  w nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, które wprowadzają obniżenie wymogów stawianych przyszłym kandydatom na urząd sędziego Trybunału” – napisali w wydanym dziś oświadczeniu członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce. 

11.06.2015więcej
Opinia HFPC ws. nowelizacji Prawa łowieckiego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała opinię do przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska w sprawie projektu ustawy nowelizującej Prawo łowieckie. Planowana nowelizacja ma na celu przede wszystkim implementację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. (sygn. P 19/13), w którym Trybunał orzekł, że dotychczasowe przepisy są niekonstytucyjne, gdyż zbyt mocno ingerują w prawo własności.

10.06.2015więcej
Obchody 25-lecia HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach związanych z naszym jubileuszem.

08.06.2015więcej
Parada wolności z okazji Igrzysk Europejskich w Baku – dołącz do nas!

W piątek, 12 czerwca b.r. w Baku rozpoczynają się Pierwsze Europejskie Igrzyska Olimpijskie.

02.06.2015więcej
Czy maturzyści mogą kwestionować unieważnienia egzaminu maturalnego?

W środę, 3 czerwca o godz. 9.00, Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargi maturzystów dotyczące unieważnienia egzaminu dojrzałości. Maturzystów reprezentuje pro bono adw. Mikołaj Pietrzak oraz adw. Paweł Osik z Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka obserwuje postępowanie.

02.06.2015więcej
Konferencja: Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych

W ramach obchodów 25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zapraszamy na konferencję pt. Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych. Konferencja odbędzie się w piątek, 12 czerwca, w godzinach 9:30-17:00 w Austriackim Forum Kultury (ul. Próżna 7/9, Warszawa).

01.06.2015więcej
Polska powinna przyjąć uchodźców

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej kwot przyjmowanych cudzoziemców.

28.05.2015więcej
Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi – przykład ratyfikacyjnego błędnego koła

Konwencja ws. kontaktów z dziećmi jest międzynarodowym aktem prawnym funkcjonującym w ramach systemu Rady Europy. Podstawowym celem konwencji jest usprawnienie współdziałania państw-sygnatariuszy w zakresie współpracy przy realizacji kontaktów z dziećmi w przypadkach międzypaństwowych w Europie. Została ratyfikowana, m.in. przez Turcję, Albanię, Ukrainę oraz Bośnię i Hercegowinę.

26.05.2015więcej
Medyczna marihuana – czas na reakcję ustawodawcy

Zachęcamy Państwa do lektury analizy pt. „Medyczna marihuana – czas na reakcję ustawodawcy”, autorstwa Piotra Kubaszewskiego i Zuzanny Warso, przygotowanej w ramach serii „Analizy i rekomendacje” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Opracowanie koncentruje się na problemie nieskutecznego leczenia bólu oraz konieczności uregulowania w polskim prawie medycznego wykorzystania marihuany, wynikającej z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy wyrażają nadzieję, […]

26.05.2015więcej
Praktyki wakacyjne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów prawa do odbycia miesięcznych, nieodpłatnych, wakacyjnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

25.05.2015więcej
Specjalna rezolucja organizacji pozarządowych w sprawie więźniów politycznych

Podczas spotkania Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego w Rydze, dnia 21 maja 2015 r. przyjęto rezolucję w sprawie  więźniów politycznych w Azerbejdżanie, Białorusi i Armenii.

24.05.2015więcej
Niezależność redakcyjna w mediach publicznych – opinia HFPC

Niezależność redakcyjna jest istotnym warunkiem realizacji swobody wypowiedzi, który umożliwia mediom wypełnianie ich podstawowej funkcji tzw. „publicznego stróża” w demokratycznym społeczeństwie. Pozwala dziennikarzom na wykonywanie ich pracy w sposób wolny od nacisków o charakterze politycznym lub finansowym. Gwarancje niezależności redakcyjnej mają szczególne znaczenie w mediach publicznych jako istotny element wykonywania misji publicznej, która zakłada m.in. […]

21.05.2015więcej
Etyka w biznesie? Sponsoring mistrzostw w Baku

Kompania Piwowarska, Kulczyk Investments, PKN Orlen, Totalizator Sportowy oraz Tauron Polska Energia to sponsorzy polskiej kadry olimpijskiej udającej się w czerwcu na Igrzyska Europejskie do Baku. Wszystkie te przedsiębiorstwa deklarują politykę wysokich standardów w zakresie etyki w biznesie i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, w oparciu o poszanowanie praw człowieka i transparentności. Tymczasem, jak już informowaliśmy […]

21.05.2015więcej
Opinia przyjaciela sądu w sprawie o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia NSA

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła opinię przyjaciela sądu  w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnaura akt II FNP 1/14).

21.05.2015więcej
Remigiusz Kaźmierczak po interwencji HFPC opuszcza areszt

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwróciła się obrońca pana Remigiusza Kaźmierczaka, przedsiębiorcy z Ostrowa Wielkopolskiego, oskarżonego m.in. o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym przez polecenie pracownikowi wjazdu koparką na drogę krajową w porze nocnej.

21.05.2015więcej
Igrzyska Europejskie w Baku – pamiętajcie o azerskich więźniach politycznych, którzy ich nie zobaczą

W najbliższą sobotę, 23 maja 2015 r., Polski Komitet Olimpijski organizuje 17 Piknik Olimpijski z okazji zbliżających się I Igrzysk Europejskich w Azerbejdżanie. Pomimo informacji na stronie, że piknik jest otwarty „absolutnie dla wszystkich”, organizacje pozarządowe, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka, nie dostały pozwolenia na zorganizowanie stoiska informującego o problemach dziennikarzy i działaczy praw […]

19.05.2015więcej
Raport nt. zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Prezentujemy raporty autorstwa dr Doroty Pudzianowskiej z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz przewodniczącego PTPA Krzysztofa Śmiszka pt. „Combating sexual orientation discrimination in the EU”.

19.05.2015więcej
Stosowanie środków zabezpieczających a nowelizacja kodeksu karnego

1 lipca b.r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca m.in. kontrowersyjne zmiany w zakresie stosowania tzw. środków zabezpieczających. Nowelizacja spotkała się z ostrą krytyką już na etapie prac legislacyjnych, a po jej uchwaleniu Helsińska Fundacja Praw Człowieka apelowała do Prezydenta RP o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W swoim apelu […]

16.05.2015więcej
W Senacie o zwiększeniu roli parlamentów narodowych w wykonywaniu wyroków ETPC

„Demokracja a Prawa Człowieka. Rola parlamentów narodowych we wdrażaniu standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” to temat międzynarodowej konferencji, zorganizowanej 12 maja 2015 r. w Senacie.

14.05.2015więcej
Respektowanie prawa własności w Azerbejdżanie

W ostatnich latach doszło do znaczącego obniżenia standardów ochrony praw człowieka w Azerbejdżanie. Przejawia się to nie tylko w ograniczaniu klasycznych praw politycznych, ale i w arbitralnych naruszeniach prawa własności. W ramach serii „Analizy i rekomendacje” HFPC publikuje opinię dotyczącą poszanowania prawa własności w Azerbejdżanie. 

13.05.2015więcej
Jednostronne deklaracje przed Wielką Izbą

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozpatrzy sprawę Jeronovics p. Łotwie (skarga nr 547/02). Sprawa dotyczy naruszenia zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3 Konwencji) oraz braku rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 Konwencji).

11.05.2015więcej
Raport FRA: wymiar sprawiedliwości musi być bardziej przyjazny dziecku

Jak wynika z najnowszego raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej organy wymiaru sprawiedliwości muszą w większym stopniu brać pod uwagę potrzeby dzieci biorących udział w postępowaniach sądowych. Raport powstał w oparciu o badania przeprowadzone w 10 krajach członkowskich UE. HFPC przygotowywała raport krajowy.

07.05.2015więcej
WATCH DOCS z One World Brussels

7. maja na godzinę 18:30 w ramach festiwalu One World Brussels WATCH DOCS we współpracy z People in Need, Instytutem Polskim i Goethe Institute zaprasza na projekcję filmu Hanny Polak „Nadejdą lepsze czasy” oraz dyskusję panelową z udziałem reżyserki, Sarah Nelen – Member of the Cabinet Pierwszego Wice-Przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i Unico van […]

05.05.2015więcej
Stanowisko HFPC po wydarzeniach w Knurowie

HFPC wyraża zaniepokojenie zdarzeniami, które – zgodnie z doniesieniami medialnymi – miały miejsce 2 maja w Knurowie podczas meczu piłkarskiego Concordii Knurów z Ruchem Radzionków.

04.05.2015więcej
Monitoring przymusowych powrotów bez obserwatora?

W wyniku interwencji HFPC Straż Graniczna zaczęła informować organizacje pozarządowe o przymusowych powrotach cudzoziemców realizowanych bez eskorty, a także ma informować o powrotach organizowanych drogą lądową (więcej o tej sprawie pisaliśmy tutaj).

04.05.2015więcej
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia ws. leczenia bólu

„Pacjent ma prawo do skutecznego uśmierzania bólu, a zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (…), obowiązkiem lekarza jest wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością” […]

27.04.2015więcej
Komentarz do propozycji „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”

W marcu 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało „Strategię działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”. Dokument ten ma na celu realizację standardów wynikających z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania). Wskazać trzeba, że problem naruszania standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie […]

27.04.2015więcej
Wciąż nie określono wartości granicznych dla substancji psychoaktywnych

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadziła art. 62a. Na podstawie tego artykułu prokurator lub sąd ma możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, przeznaczonych na jego własny użytek. „Problem w tym, że zinterpretowanie pojęcia „nieznacznej ilości” rodzi szereg wątpliwości” – mówi Piotr Kubaszewski, prawnik HFPC.

26.04.2015więcej
Azerski obrońca praw człowieka skazany na 7,5 roku pozbawienia wolności

Sąd Rejonowy w Baku skazał dzisiaj Intigama Aliyeva na 7,5 roku pozbawienia wolności. Sąd uznał prawnika winnym sprzeniewierzenia środków, unikania opodatkowania, nadużycia uprawnień, wykorzystanie swojego stanowiska dla osobistych korzyści oraz nielegalnej działalności gospodarczej.

22.04.2015więcej
Nowy projekt HFPC

W ramach projektu „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO. Promocja polskiej demokracji lokalnej na Ukrainie” w  Czernigowie, od 21 do 24 kwietnia odbędzie się seminarium nt. praw człowieka i demokracji lokalnej.

18.04.2015więcej
Powództwa w sprawach dyskryminacji osób niewidomych poruszających się z psami asystującymi

Troje osób z dysfunkcją wzroku, które korzystają z pomocy psów asystujących zdecydowało się na pozwanie właściciela restauracji oraz firmy przewozowej, które odmówiły im skorzystania ze swoich usług. Łącznie poszkodowani domagają się od właścicieli tych firm przeprosin na łamach prasy, wpłaty 50 tys. zł na cel społeczny i 15 tys. zł zadośćuczynienia.

17.04.2015więcej
Obrońca praw człowieka Rasul Jafarov skazany na 6,5 roku pozbawienia wolności

Rasul Jafarov, azerski obrońca praw człowieka, został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Baku na 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 3 lata zakazu pełnienia funkcji publicznych. Był oskarżony o nielegalne prowadzenie przedsiębiorstwa, uchylanie się od płacenia podatków i nadużycie władzy.

16.04.2015więcej
Analizy i rekomendacje: O potrzebie wdrożenia wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka

W najnowszym wydaniu „Analiz i rekomendacji” ich autorzy dr Adam Bodnar i Adam Ploszka, wskazują na najważniejsze współczesne wyzwania dla praw człowieka w kontekście biznesu.

15.04.2015więcej
Najnowsza publikacja HFPC

„Legalizacji pobytu i praca” to temat najnowszej broszury informacyjnej przygotowanej w ramach projektu „Dać radę w Polsce”.

14.04.2015więcej
Cykl wykładów w ramach obchodów 25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Cyklem wykładów adresowanych do m.in. studentów szkół kształcących służby mundurowe rozpoczynamy obchody 25lecia Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka.

13.04.2015więcej
Przed nową ustawą o zgromadzeniach jeszcze długa droga

W październiku tego roku część istotnych przepisów prawa o zgromadzeniach traci moc. Tymczasem, projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dopiero pod koniec marca. Projekt musi przejść jeszcze całą ścieżkę legislacyjną w ramach Rządu, Sejmu i Senatu. „Mamy obawy związane z projektem nowej ustawy o zgromadzeniach” – mówi dr Adam Bodnar, wiceprezes HFPC. 

09.04.2015więcej
Czy można odwołać sędziego? Sprawa węgierskiego sędziego przed Wielką Izbą ETPC

Wielka Izba ETPC rozpatrzy odwołanie węgierskiego rządu w sprawie Andrasa Baki, który został odwołany z funkcji prezesa Sądu Najwyższego na skutek wprowadzenia zmian Konstytucji. HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie.

09.04.2015więcej
Nowy projekt HFPC

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO – promocja polskiej demokracji lokalnej na Ukrainie”.

08.04.2015więcej
Konferencja „Demokracja a prawa człowieka. Rola parlamentów w wdrażaniu standardów EKPC”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Middlesex University oraz Senatem RP zaprasza na konferencję poświęconą roli parlamentów narodowych w procesie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

01.04.2015więcej
„Wolność artystyczna. Praktyczny przewodnik” – nowa publikacja HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała publikację „Wolność artystyczna. Praktyczny przewodnik” autorstwa Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej i Doroty Głowackiej. Artyści i inne osoby związane ze środowiskami kultury mogą dowiedzieć się z niej, jak radzić sobie z rozmaitymi formami współczesnej „cenzury” sztuki. 

01.04.2015więcej
Apel 30 organizacji do premier w sprawie Krajowego Planu Działania w zakresie Biznesu i Praw Człowieka

Ponad 30 organizacji wystosowało apel do Pani Prezes Rady Ministrów, Ewy Kopacz, o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań mających na celu wypracowanie Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka, zgodnego z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, przyjętymi jednogłośnie w czerwcu 2011 r. rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ nr A/HRC/17/4.

31.03.2015więcej
Wystąpienie HFPC ws. rekolekcji w Gryficach

W ostatnich dniach ok. 1000 uczniów szkół publicznych w Gryficach brało udział w rekolekcjach. Z doniesień medialnych wynika, że rekolekcje miały charakter „niestandardowych” praktyk, w czasie których dzieci mdlały, płakały i traciły  kontrolę nad swoim zachowaniem. 

30.03.2015więcej
Spotkanie z kandydatami na stanowisko GIODO

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS oraz Fundacja Panoptykon zapraszają na otwarte spotkanie z kandydatami na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dr Edytą Bielak-Jomaa oraz mec. Sylweriuszem Markiem Królakiem.

27.03.2015więcej
Ugoda pomiędzy diecezją i parafią a ofiarą księdza pedofila

Marcin K., który wniósł pierwszy w Polsce pozew o naruszenie dóbr osobistych w związku z molestowaniem przez duchownego, zawarł dziś ugodę z Diecezją Koszalińsko-Kołobrzeską i Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Wojciecha. Na mocy ugody Marcin K. wycofał pozew przeciwko Parafii i Diecezji. Z kolei strona pozwana oświadczyła, że „w geście chrześcijańskiej pomocy zrekompensowała poniesione przez […]

20.03.2015więcej
Zadośćuczynienie dla cudzoziemki za umieszczenie jej w strzeżonym ośrodku

Sąd Okręgowy w Radomiu przyznał wczoraj irańskiej uchodźczyni zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne i bezzasadne umieszczenie jej w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. „Bardzo cieszymy się z tego rozstrzygnięcia. Jest to jedna z nielicznych decyzji sądów w sprawach dotyczących umieszczania cudzoziemców w ośrodkach” – mówi Jacek Białas, prawnik HFPC i pełnomocnik uchodźczyni.

20.03.2015więcej
Procedura przymusowego umieszczania osób w dps narusza Konstytucję

W świetle obowiązujących przepisów procedura umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej narusza Konstytucję i Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych – uważa HFPC. Fundacja wystąpiła do RPO z apelem o złożenie wniosku do TK o przeprowadzenie kontroli zgodności tych przepisów z Konstytucją, Europejską Konwencją Praw Człowieka i Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

19.03.2015więcej
70 urodziny profesora Wiktora Osiatyńskiego

W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy 70 urodziny profesora Wiktora Osiatyńskiego – konstytucjonalisty, wspaniałego wykładowcy, niezłomnego obrońcy praw człowieka i (co przyznajemy z dumą i wdzięcznością) naszego drogiego przyjaciela.

19.03.2015więcej
Stanowisko HFPC w sprawie uregulowania wartości granicznych substancji psychoaktywnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie przypomnieć o konieczności opracowania przez Prokuratora Generalnego wartości granicznych dla poszczególnych substancji psychoaktywnych, definiujących pojęcie ich „nieznacznej ilości”. 

19.03.2015więcej
Tajemnica skarbowa jest zawsze konkretna

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił w dzisiejszym wyroku skargę kasacyjną Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na odmowę udostępnienia dokumentu „Zadania urzędów kontroli skarbowej na ok 2013”.

18.03.2015więcej
Monitoring przymusowych powrotów wciąż nieskuteczny

Pomimo ciążących na niej obowiązków Straż Graniczna wciąż nie informuje uprawnionych organizacji pozarządowych o wszystkich realizowanych przymusowych powrotach. Organizacje otrzymują jedynie informacje o wybranych lotach. Tym samym możliwość pełnego monitorowania tej procedury jest znacznie ograniczona.

18.03.2015więcej
Wykonanie wyroków w sprawie więźniów CIA w Polsce

W lutym HFPC wystąpiła do Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych o przygotowanie ekspertyzy dotyczącej znaczenia dla Polski wydania wyroku w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce.

17.03.2015więcej
Prezydent podpisał ustawę ratyfikującą Konwencję o zwalczaniu przemocy wobec kobiet

W ubiegły weekend Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę ratyfikującą Konwencję o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. „Sprawa konwencji w moim przekonaniu nie powinna być zakładnikiem kalendarza wyborczego. Konwencja powinna być rozstrzygana tak, jak tego wymaga interes państwa, a prezydent nie powinien kierować się w tym przypadku żadnymi kalkulacjami politycznymi” – poinformował Prezydent Bronisław Komorowski.

16.03.2015więcej
Stanowisko HFPC ws. nacisków wywieranych na dziennikarzy RDC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała stanowisko w związku z doniesieniami mediów o naciskach wywieranych na dziennikarzy Radia dla Ciebie (RDC), a w szczególności o niejasnych okolicznościach zakończenia współpracy z red. Elizą Michalik. W stanowisku Fundacja przypomniała o znaczeniu przejrzystej polityki kadrowej w mediach publicznych oraz obowiązku prezentowania treści o pluralistycznym charakterze.

16.03.2015więcej
Analizy i rekomendacje: Reforma procesu karnego – oczekiwania i obawy, szanse i zagrożenia

Uchwalenie nowelizacji procedury karnego, która wchodzi w życie 1 lipca 2015 r, miało na celu przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach karnych oraz rozwiązanie głównych problemów procedury karnej. Jednak, w dalszym ciągu przyszła procedura praktyka funkcjonowania znowelizowanych przepisów rodzi szereg obaw w zakresie m.in. skutecznego prawa do obrony dla oskarżonych.

15.03.2015więcej
Najpierw karać, potem leczyć? Apel do Prezydenta o skierowanie nowelizacji kk do TK

Prezydent otrzymał do podpisu nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza m.in. możliwość stosowania przymusowej terapii wobec osoby, która zakończyła odbywanie kary. Rozwiązania, które wprowadza ta nowelizacja budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją. HFPC apeluje do Prezydenta o skierowanie ustawy do TK.

06.03.2015więcej
O zatrudnianiu więźniów do budowy autostrad – ciąg dalszy

W styczniu tego roku HFPC wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z artykułem, w którym poruszono temat „wypożyczania” skazanych do budowy jednego z węzłów Autostrady A2. 

02.03.2015więcej
Czy Minister Sprawiedliwości będzie miał wgląd do akt postępowań sądowych?

Ustawa nowelizująca prawo o ustroju sądów powszechnych trafiła do podpisu Prezydenta. Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające przetwarzanie i wykorzystywanie przez Ministra Sprawiedliwości danych osobowych (w tym danych wrażliwych) zawartych w aktach spraw sądowych. Regulacje wzbudziły protest m.in. środowisk sędziowskich oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. HFPC apeluje do Prezydenta o skierowanie tej ustawy do kontroli przez […]

27.02.2015więcej
Igrzyska Olimpijskie w Baku: odpowiedź PKOL na list Fundacji

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się 6 lutego 2014 r. do Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z Pierwszymi Igrzyskami Olimpijskimi jakie odbędą się w Baku w czerwcu 2015 r.

27.02.2015więcej
Czy warunki i formy zdawania egzaminów są dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami?

HFPC skierowała wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) w sprawie realizowania przepisów dotyczących dostosowywania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Do HFPC wpłynęła skarga na  niewłaściwe stosowanie przepisów w tej kwestii.

27.02.2015więcej
Sąd uwzględnił zażalenie na umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym

Sąd Okręgowy w Warszawie 25 lutego b.r. uchylił postanowienie o zastosowaniu wobec nieletniego tymczasowego środka leczniczego w postaci umieszczeniu go w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu i zniósł w tym zakresie postępowanie. Sąd nakazał jednocześnie zwolnienie nieletniego z placówki.

26.02.2015więcej
Apel HFPC do RPO w sprawie działań na rzecz ratyfikacji konwencji praw człowieka

W ubiegłym roku RPO wydało publikację t. „Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka”, która prezentowała stan ratyfikacji przez Polskę najważniejszych konwencji z zakresu ochrony praw człowieka. Publikacja wykazała, że Polska nie przystąpiła do połowy umów międzynarodowych chroniących prawa człowieka. Wśród nich były głównie porozumienia dotyczące praw socjalnych, niedyskryminacji i praw imigrantów.

26.02.2015więcej
HFPC zwraca się ponownie do Ministerstwa Zdrowia w sprawie leczenia bólu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Ministra Zdrowia kolejne pismo w sprawie poprawy dostępu do skutecznej terapii przeciwbólowej w placówkach ochrony zdrowia. Polska jest jednym z krajów o niskim zużyciu leków opioidowych. Brakuje też systemu kontroli jakości leczenia bólu.

26.02.2015więcej
Wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Al Nashiri p. Polsce oraz Abu Zubayda p. Polsce – opinia A. Bodnara i I. Pacho

W lutym b.r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w składzie pięciu sędziów postanowił, że sprawy ze skarg Al Nashiri i Abu Zubayda wniesione przeciwko państwu polskiemu nie zostaną ponownie rozpatrzone przez Wielką Izbę Trybunału. Oznacza to, że wyroki Izby Trybunału w sprawach Al Nashiri p. Polsce oraz Abu Zubayda p. Polsce w lipcu 2014 r. stały […]

25.02.2015więcej
List HFPC do Atletico Madrid

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do władz klubu Atletico Madryt w związku z finansowaniem tej drużyny przez władze Azerbejdżanu.

23.02.2015więcej
Pół roku bez środków dla uchodźców?

Istnieje duże ryzyko, że w pierwszej połowie 2015 r. unijne środki na pomoc prawną dla uchodźców nie będą dostępne. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw cudzoziemców w Polsce biją na alarm.

23.02.2015więcej
Czy CBA stosuje narzędzia kontrolowania?

HFPC wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA odmówiło udostępnienia informacji, czy posługuje się oprogramowaniem komputerowym o nazwie Remote Control System.

23.02.2015więcej
Projekt ustawy o monitoringu wizyjnym

HFPC przedstawiła drugą opinię do nowego projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W stosunku do pierwotnego projektu z grudnia 2013 r., w aktualnej wersji wprowadzono kilka zmian zwiększających ochronę przed nadmierną ingerencją kamer w prawo do prywatności. Niektóre propozycje MSW wciąż budzą jednak nasze wątpliwości.

23.02.2015więcej
Nagrody im. Vaclava Havla

W tym roku do Nagrody im. Vaclava Havla nominowani zostali izraelska organizacja B’Tselem, maltańska orga- nizacja działająca na rzecz uchodźców Jesuit Refugee Service Malta oraz azerski obrońca praw człowieka Anar Mammadl.  

23.02.2015więcej
Zakończenie cyklu wykładów otwartych pt. Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

Wykładem mecenasa Marka Antoniego Nowickiego zakończył się cykl 12 wykładów pt. Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe.

22.02.2015więcej
HFPC przypomina o standardach dziennikarskich

HFPC wydała stanowisko w związku z ostatnimi publikacjami tygodnika „Wprost”. HFPC zwraca uwagę na znaczenie przestrzegania przez dziennikarzy standardów gromadzenia i przekazywania informacji.

18.02.2015więcej
ETPC odrzucił odwołanie rządu ws. więźniów CIA w Polsce

ETPC poinformował, że odrzucił odwołanie polskiego rządu od wyroku z lipca 2014 r. Wtedy, w sprawach więźniów CIA Al Nashiriego i Abu Zubaydah przeciwko Polsce Trybunał uznał, że doszło do złamania szeregu postanowień Konwencji, w tym zakazu tortur, prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Tym samym wyrok ETPC jest ostateczny.

18.02.2015więcej
Sport for Rights, kampania przed Pierwszą Europejską Olimpiadą w Azerbejdżanie

W czerwcu 2015 r. odbędą się pierwsze Igrzyska Europejskie w stolicy Azerbejdżanu, Baku. Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do Europejskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego o poparcie inicjatywy „Sport for Rights” mającej na celu zwrócenie uwagi na więźniów politycznych w Azerbejdżanie.

17.02.2015więcej
Rusza II edycja Kliniki Prawa Migracyjnego

W lutym 2015 r. pracę rozpocznie kolejna edycja Kliniki Prawa Migracyjnego HFPC. Jest to jeden z programów edukacyjnych HFPC skierowany do studentów prawa lub administracji.

17.02.2015więcej
Cudzoziemcy w Polsce – nowa publikacja HFPC

W ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia z zakresu prawa migracyjnego” HFPC wydała podręcznik „Cudzoziemcy w Polsce”. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych“, w którym w jasny i przejrzysty sposób zostały opisane wszystkie formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. 

13.02.2015więcej
Sąd oddalił skargę HFPC dot. udostępnienia informacji o programie umożliwiającym monitorowanie komputerów

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę HFPC na na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA odmówiło udostępnienia HFPC informacji, czy posługuje się oprogramowaniem komputerowym o nazwie Remote Control System. 

13.02.2015więcej
MSW: wnioski uchodźcze Ukraińców badane są wnikliwie i w sposób zindywidualizowany

„Z uwagi na skomplikowaną i trudną sytuację panującą na Ukrainie wnioski uchodźcze składane przez obywateli tego państwa rozpatrywane są w sposób wnikliwy i zindywidualizowany” – poinformowało MSW w odpowiedzi na pismo HFPC dotyczące sytuacji ukraińskich uchodźców.

12.02.2015więcej
Nowy projekt Fundacji dla osób w postępowaniu uchodźczym już trwa!

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa UW, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa wspólnie realizują nowy projekt „Prawnicy uchodźcom”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.

12.02.2015więcej
HFPC zgłosiła dr Annę Śledzińską-Simon do Nagrody Okulary Równości 2014

Okulary Równości to wyróżnienie przyznawane od 2012 r. przez Fundację Izabeli Jarugi-Nowackiej. Nazwa nagrody nawiązuje do inicjatywy wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej, która będąc Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w 2002 r., doceniła działaczy społecznych nagradzając ich „Okularami Równości” za konsekwentne promowanie równego statusu mężczyzn i kobiet. HFPC zgłosiła do tej nagrody dr Annę […]

12.02.2015więcej
Jakie zadania stawiano przed skarbówką w 2011?

Minister Finansów wykonując wyrok WSA w Warszawie, udostępnił HFPC dokument „Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2011”. Wydanie tego dokumentu kończy jeden z dwóch sporów, jakie HFPC prowadzi z Ministerstwem.

12.02.2015więcej
Państwo nie może pozostać bezczynne

Polskie media podały dzisiaj wiadomość o śmierci dziecka, do której doszło po odmowie przyjęcia do szpitala w Kutnie. Skierowanie do szpitala wypisała lekarka rodzinna, nakazując natychmiastowe udanie się do placówki leczniczej. Tam okazało się, że nie ma jednak wolnych miejsc. Po powrocie do domu dziecko zmarło.

12.02.2015więcej
PE zapowiada kolejne dochodzenie w sprawie tajnych więzień CIA w państwach UE

Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat wznowienia dochodzenia w sprawie działań CIA w państwach europejskich. Sprawę mają ponownie zbadać dwie komisję parlamentarne – Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych i Praw Człowieka. Dochodzenie ma być przeprowadzone w ciągu najbliższego roku. Raport ma zostać przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

12.02.2015więcej
ETPC nie wyda wyroku w sprawie ofiary zbiorowego gwałtu

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął jednostronną deklarację polskiego rządu i wydał decyzję o skreśleniu sprawy dotyczącej małoletniej, która nie mając ukończonych 15 lat została zbiorowo zgwałcona przez trzech nieletnich wówczas uczniów tego samego gimnazjum.

11.02.2015więcej
List otwarty Komitetu Helsińskiego w Polsce

Komitet Helsiński w Polsce wystosował list otwarty do Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku Tatarów z wyrazami „naszej solidarności z przedstawicielami mniejszości tatarskiej zamieszkującej od wieków Polskę, a także z przybyszami z Krymu, poszukującymi właśnie teraz w Polsce spokojnego, przyjaznego schronienia”.

10.02.2015więcej
Zapytanie ofertowe – druk publikacji

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wykonawcy, który wykona druk publikacji wydawanych w ramach projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

09.02.2015więcej
Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji Stambulskiej

Dwa lata po podpisaniu przez Polskę Konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, Sejm przyjął ustawę ratyfikującą ten akt. Głosowanie było poprzedzone burzliwą dyskusją w Sejmie. Część z posłów uważała, że ratyfikacja Konwencji może zagrażać polskiej tradycji i kulturze.

09.02.2015więcej
Wolność zgromadzeń publicznych w Polsce po wyroku TK

W połowie września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał przełomowy wyrok dotyczący wolności organizowania pokojowych zgromadzeń, w którym zakwestionował m.in.  brak regulacji w ustawie tzw. zgromadzeń spontanicznych, wadliwość procedury odwoławczej od zakazu odbycia zgromadzenia, czy też zasady „rozdzielania” przez organ gminy zgromadzeń odbywających się jednocześnie. DO tej pory, żaden z podmiotów dysponujących inicjatywą ustawodawczą nie podjął […]

04.02.2015więcej
Prawnicy HFPC o wybranych problemach prawa do udziału w wyborach

Zapraszamy do lektury ekspertyzy pt. „Wybrane problemy prawa do udziału w wyborach” wydanej w serii „Analizy i Ekspertyzy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka”.

03.02.2015więcej
Zawieszenie praw rosyjskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy

Wydaje się, że wyjście Rosji z Rady Europy jest kwestią czasu. Będzie to miało niedobre następstwa i dla Europy, i dla Rosjan. Ale obecność w Radzie Europy państwa, które nieustannie i w poważny sposób łamie elementarne zasady członkostwa, podważa wiarygodność tej organizacji.

02.02.2015więcej
Opinia HFPC o projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Rząd przedstawił projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Ustawa jest nowością w polskim prawie, jej wprowadzenie zapowiedziała w swoim expose premier Ewa Kopacz. HFPC przedstawiła opinię odnośnie tego projektu.

28.01.2015więcej
Śledztwo ws. zaginięcia i zabójstwa Jarosłąwa Ziętary – stanowisko

Helsińska Fundacja Praw Człowieka z niepokojem przyjmuje najnowsze informacje prasowe dotyczące śledztwa w sprawie zaginięcia i zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary.

28.01.2015więcej
30 milionów dolarów dla ofiar tortur

Polecamy artykuł autorstwa dr. Adama Bodnara oraz dr. Witolda Klausa na temat braku polityki państwa w zakresie pomocy ofiarom tortur. Artykuł ukazał się w najnowszym numerze „Tygodnika Powszechnego”.

28.01.2015więcej
HFPC o zatrudnianiu więźniów do pracy przy budowie autostrady

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości w związku z artykułem, który ukazał się w najnowszym numerze tygodnika Newsweek. Poruszono w nim historię skazanych, którzy byli „wypożyczani” z jednostek penitencjarnych do pracy przy budowie jednego z węzłów Autostrady A2. 

27.01.2015więcej
Oświadczenie koalicji monitorującej wybory GIODO

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Panoptykon oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa pragną wyrazić zaniepokojenie w związku z przebiegiem wyborów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

27.01.2015więcej
Zapytanie ofertowe – film animowany dla cudzoziemców

W związku z realizacją projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wykonawcy edukacyjnego filmu animowanego dla cudzoziemców.

26.01.2015więcej
Cudzoziemcy w procedurze powrotowej zostawieni sami sobie

Brak dostępu do pomocy tłumacza, brak pomocy prawnej i uniemożliwienie kontaktu z bliskimi – to najczęstsze nieprawidłowości, jakie prawnicy HFPC zaobserwowali w trakcie monitoringu procedur przymusowych powrotów cudzoziemców.

22.01.2015więcej
Spotkanie z kandydatem na GIODO

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na czwartek, 29 stycznia 2015 r., spotkanie z mec. Mirosławem Wróblewskim zostało odwołane.

22.01.2015więcej
Apel ws. więźniów politycznych w Azerbejdżanie

Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotyka się jutro z Prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem  Aliyevem. Celem spotkania są dyskusje na temat relacji bilateralnych, energetyki oraz relacji gospodarczych obu krajów.

20.01.2015więcej
Praktyki semestralne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

19.01.2015więcej
Wnuk „krwiożerczego ludojada” w Strasburgu

Prezentujemy komentarz prof. Ireneusza C. Kamińskiego do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Dżugaszwili przeciwko Rosji

17.01.2015więcej
Co dalej z ewakuowanymi Polakami z Donbasu?

Do Polski przybyły osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu. Tymczasem polskie władze odmawiają ochrony pozostałym obywatelom Ukrainy.

17.01.2015więcej
Rozpoczynają się procesy azerskich więźniów politycznych

W połowie stycznia b.r. ruszają procesy działaczy na rzecz praw człowieka w Azerbejdżanie. Rasul Jafarov, Leyla Yunus i Intigam Aliyev zostali zatrzymani latem 2014 r. Ich zatrzymanie miało podłoże polityczne i było częścią, trwających od dawna, represji stosowanych przez reżima Ilhama Aliyeva wobec społeczeństwa obywatelskiego w Azerbejdżanie.

15.01.2015więcej
ETPC o odpowiedzialności dziennikarzy za zniesławienie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka 13 stycznia 2015 r. wydał dwa orzeczenia dotyczące odpowiedzialności karnej dziennikarzy za zniesławienie. Doszedł w nich jednak do różnych konkluzji. W pierwszym wyroku – Maciejewski p. Polsce – stwierdzono naruszenie wolności słowa. Sędziowie strasburscy podkreślili, że dziennikarz w sposób rzetelny opisał szereg nieprawidłowości w funckcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. W drugiej sprawie – […]

14.01.2015więcej
Informacja koalicji OMX GIODO

W związku ze wskazaniem radcy prawnego Mirosława Wróblewskiego jako jedynego kandydata w wyborach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, uprzejmie informujemy:

13.01.2015więcej
„Je suis Charlie”, „je suis Ahmed”

Najczęstszym i najbardziej rozpoznawanym wyrazem solidarności z zamordowanymi dziennikarzami tygodnika „Charlie Hebdo” stało się hasło „Jestem Charlie” (Je suis Charlie). Przeglądając w Internecie materiały dotyczące tragicznych wydarzeń we Francji, znalazłem też inne, dłuższe hasło: „Nie jestem Charlie, jestem Ahmed, zabity glina. Charlie wyśmiewał moją religię i kulturę, a ja zginąłem broniąc jego prawa, by to […]

08.01.2015więcej
Stanowisko HFPC w sprawie ataku w redakcji „Charlie Hebdo”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie przekazać wyrazy współczucia rodzinom i przyjaciołom ofiar ataku w redakcji magazynu „Charlie  Hebdo” w Paryżu. W wyniku napaści śmierć poniosło kilku pracowników redakcji, w tym redaktor naczelny Stephane Charbonnier oraz rysownicy znani pod pseudonimami Cabu, Tignus i Wolinski.  Pragniemy stanowczo potępić ten bezprecedensowy akt przemocy skierowany wobec dziennikarzy, ale także […]

08.01.2015więcej
Przemysław S. prawomocnie uniewinniony

Przed gdańskim Sądem Apelacyjnym zakończył się proces Przemysława S. oskarżonego o udział w śmiertelnym pobiciu. S. został prawomocnie uniewinniony od zarzucanego mu czynu. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedłożyła w sprawie pisemne stanowisko przedstawiciela społecznego.

08.01.2015więcej
Rekrutacja do drugiej edycji Kliniki Prawa Migracyjnego HFPC

Interesujesz się prawem migracyjnym? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i obowiązki mają cudzoziemcy przebywający w Polsce? Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda ochrona praw cudzoziemców mieszkających w Polsce? Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Kliniki Prawa Migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

05.01.2015więcej
Wyróżnienie dla HFPC

Wczoraj, podczas Gali Złotych Wachlarzy Helsińska Fundacja Praw Człowieka odebrała specjalne wyróżnienie za całokształt działań na rzecz ochrony praw migrantów.

19.12.2014więcej
List otwarty Redakcji Kultury Liberalnej w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce

W ostatnich dniach pojawiło się wiele wypowiedzi osób publicznie znanych, w których na różne sposoby usprawiedliwia się stosowanie tortur na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trudno zmierzyć szkodliwość powielania podobnych opinii.

18.12.2014więcej
”Wdrażanie dobrych praktyk w placówkach opiekuńczych dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo” w Mołdawii – zakończenie projektu.

W październiku 2014 został zakończony projekt „Wdrażanie dobrych praktyk w placówkach opiekuńczych dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo”, którego celem była poprawa przestrzegania praw osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w placówkach opiekuńczo – leczniczych w Mołdawii.

17.12.2014więcej
Apel polskich organizacji pozarządowych w przededniu oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy w Polsce

„Polska musi udzielić Ukrainie większego wsparcia w postaci wiedzy eksperckiej, wymiany doświadczeń, ale też środków finansowych potrzebnych do naprawy państwa i sposobu jego zarządzania, zreformowania gospodarki oraz zbliżenia tego kraju, zgodnie z wolą jego obywateli, do Unii Europejskiej” – napisała grupa ponad dwudziestu organizacji pozarządowych w wydanym dziś apelu.

15.12.2014więcej
Prawa uchodźców w Polsce wciąż są zagrożone

Cudzoziemcy wnioskujący o nadanie statusu uchodźcy spotykają się z wieloma problemami na każdym etapie trwania postępowania jak również już po jego zakończeniu – wynika z raportu HFPC “W poszukiwaniu ochrony. Wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012–2014. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i […]

12.12.2014więcej
Monitoring wyborów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

9 grudnia 2014. Sejm 3 grudnia odwołał dr. Wojciecha Wiewiórowskiego z funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Gdy zgodę na odwołanie wyrazi Senat, rozpocznie się formalna procedura wyboru nowego GIODO. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Fundacja Panoptykon prowadzą monitoring tego procesu. Chcemy, by powołanie nowego inspektora przebiegło w […]

09.12.2014więcej
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – raport HFPC

Dziś mijają trzy lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z kwietnia 2011 r. Najważniejszą zmianą nowelizacji było dodanie art. 62a, dającego prokuratorowi oraz sądowi możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, przeznaczonych na jego własny użytek. Ponadto, nowelizacja rozszerzyła katalog alternatywnych środków o charakterze […]

09.12.2014więcej
Zaproszenie

Ambasada Królestwa Niderlandów oraz Res Publica Nowa zapraszają na spotkanie „Prawa człowieka i nowoczesne technologie. Wymiana doświadczeń Holandii, Polski i Białorusi”.

09.12.2014więcej
Konwencja RE o zwalczaniu przemocy domowej zgodna z Konstytucją RP – opinia HFPC

„Konwencja Stambulska jest zgodna z Konstytucją RP, a jej ratyfikacja jest zasadna z punktu widzenia skutecznego przeciwdziałania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej” – wynika z opinii HFPC na temat dopuszczalności ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet.

08.12.2014więcej
Seminarium „Przeciwdziałanie przemocy domowej – między prawem a praktyką”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW mają zaszczyt zaprosić do udziału w seminarium „Przeciwdziałanie przemocy domowej – między prawem a praktyką”.

08.12.2014więcej
Khadija Ismayilova: niezależna dziennikarska z Azerbejdżanu aresztowana

Dzisiaj w Azerbejdżanie aresztowano niezależną dziennikarkę śledczą Khadiję Ismaylovą. Współpracowała ona m.in. z niezależną telewizją Maydan TV oraz radiem Wolna Europa (Radio Azadliq). W latach 2008-2010 była redaktorem naczelnym Radia Azadliq. W swojej pracy dziennikarskiej zajmowała się m.in. zwalczaniem korupcji i tropieniem nadużyć ze strony rodziny Prezydenta Ilhama Alyieva.

05.12.2014więcej
Polska nie pozwala jednostkom na wnoszenie skarg na forum międzynarodowym

Zapraszamy do lektury ekspertyzy na temat możliwości skarżenia Polski na arenie międzynarodowej za naruszenia praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, praw dziecka oraz praw osób z niepełno sprawnościami.

05.12.2014więcej
Azerbejdżan. Gdzie sprawiedliwość jest więźniem

Prezentujemy przetłumaczony artykuł autorstwa Vugara Gojayeva dotyczący represji politycznych jakie reżim prezydenta Ilhama Aliyeva stosuje wobec działaczy na rzecz praw człowieka w Azerbejdżanie.

05.12.2014więcej
14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie – jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka – odbędzie się w Warszawie, w dniach 5 – 14 grudnia 2014.

05.12.2014więcej
Informacja o zakończeniu projektu

W listopadzie został zakończony projekt Podwyższenie standardu ochrony praw dzieci umieszczonych w placówkach izolacyjnych i opiekuńczych w Ukrainie.

04.12.2014więcej
Warsztaty prawnicze dla pracowników kultury i twórców

W zeszłym tygodniu, 25 i 27 listopada, Dominika Bychawska-Siniarska oraz Dorota Głowacka, prawniczki „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” poprowadziły w Lublinie i Poznaniu warsztaty dla artystów i pracowników kultury.

02.12.2014więcej
Pozew byłej dyrektorki Teatru Ósmego Dnia

Ewa Wójciak, która w lipcu tego roku została odwołana z funkcji dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, pozywa swojego byłego pracodawcę. Powódka domaga się 30 tysięcy złotych odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy.

29.11.2014więcej
Potrzeba nowej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Potrzeba nowej, kompleksowej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i doregulowania systemu odpowiedzialności nieletnich. Obecny, w którym nadzór nad poszczególnymi typami jednostek rozproszony jest na pięć różnych ministerstw, ma poważne luki i w efekcie prowadzi do ryzyka poważnych zagrożeń dla praw i wolności wychowanków placówek – wynika z raportu HFPC „Dzieci po drugiej stronie muru”.

29.11.2014więcej
Nadmierna biurokracja uniemożliwia uchodźcom połączenie z rodziną – nowy raport o praktykach w 12 państwach członkowskich UE

European Council on Refugees and Exciles (ECRE) i Biuro Europejskie Czerwonego Krzyża opublikowały raport “Disrupted Flight – The Realities of Separated Refugee Families in the EU” (tłum. „Zakłócona ucieczka – rzeczywistość rozdzielonych rodzin uchodźców w UE”).

28.11.2014więcej
Monitoring placówek dla nieletnich w Europie

Organizacje pozarządowe oraz instytucje naukowe z całej Europy (m.in. z Belgii, Hiszpanii, Włoch, Serbii, Francji, Holandii oraz Luksemburga) dokonały analizy możliwości monitorowania funkcjonowania placówek dla nieletnich oraz istnienia w ich ramach mechanizmów skargowych.

26.11.2014więcej
Stanowisko HFPC w sprawie zatrzymania dziennikarzy w siedzibie PKW

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie wyrazić sprzeciw w związku z zatrzymaniem dziennikarzy i fotoreporterów, w tym reportera Polskiej Agencji Prasowej, pana Tomasza Gzella. 

25.11.2014więcej
ETPC: procedura umieszczania w domach pomocy społecznej narusza Konwencję

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dziś wyrok w sprawie K.C. przeciwko Polsce, stwierdzając, że doszło do bezprawnego pozbawienia wolności w rozumieniu Konwencji.

25.11.2014więcej
Apel ws. wystąpień przeciwko członkom Państwowej Komisji Wyborczej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wydali wspólne oświadczenie, w którym wyrażają głębokie zaniepokojenie atmosferą wokół członków PKW.

21.11.2014więcej
Wolność artystyczna w praktyce – warsztaty

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach „Wolność artystyczna w praktyce”. Celem warsztatów będzie zidentyfikowanie najpoważniejszych zagrożeń prawnych dla swobody artystycznej w Polsce oraz omówienie różnych możliwości ochrony przed jej ograniczaniem.

21.11.2014więcej
Raport „Dzieci po drugiej stronie muru”

Potrzeba nowej, kompleksowej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i doregulowania systemu odpowiedzialności nieletnich. Obecny, w którym nadzór nad poszczególnymi typami jednostek rozproszony jest na pięć różnych ministerstw, ma poważne luki i w efekcie prowadzi do ryzyka poważnych zagrożeń dla praw i wolności wychowanków placówek – wynika z opublikowanego dziś raportu HFPC „Dzieci po drugiej […]

20.11.2014więcej
Dobre Praktyki Więzienne. Leczenie objawowe?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka serdecznie zapraszają na konferencję „Dobre Praktyki Więzienne. Leczenie objawowe?”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (s.316).

17.11.2014więcej
Konferencja pt. Dzieci „po drugiej stronie muru”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na konferencję Dzieci „po drugiej stronie muru”.

17.11.2014więcej
Informacja – możliwe czasowe utrudnienia w dostępie do biura HFPC

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 17 listopada w godzinach 14.30 – 15.30 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do biura Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przy ulicy Zgoda 11 w Warszawie. Utrudnienia mają związek z planowaną w tym terminie demonstracją, organizowaną przez grupę prywatnych osób, związaną z uwolnieniem azerskich zakładników przetrzymywanych w Armenii.

17.11.2014więcej
Protest pod Ambasadą Azerbejdżanu

17 listopada Azerbejdżan obchodzi święto narodowe – Dzień Odrodzenia Narodowego.  Tego dnia w 1988 roku, setki tysięcy ludzi zgromadziło się na placu Azadliq (plac Wolności) w Baku. Był to pierwszy masowy protest w Azerbejdżanie przeciwko polityce władz centralnych ZSRR w stosunku do Republiki. Demonstracja trwała trzy tygodnie, po czym na początku grudnia demonstranci zostali spacyfikowani […]

14.11.2014więcej
Biuro nieczynne 10 listopada 2014

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 10 listopada 2014 r. biuro Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (ul. Zgoda 11) będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy.

09.11.2014więcej
Poprawa warunków więziennych poprzez wzmocnienie monitoringu chorób zakaźnych – nowy projekt HFPC

HFPC włączyła się do nowego, międzynarodowego projektu poświęconemu monitoringowi chorób zakaźnych w jednostkach penitencjarnych.

06.11.2014więcej
Ujawniamy pierwsze szczegóły filmowego programu 14. WATCH DOCS

Na 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie zostanie zaprezentowanych ponad 60 filmów z całego świata.

05.11.2014więcej
Prawnicy Obserwatorium o praktyce wydawania gazet samorządowych

W numerze 11/2014 czasopisma Samorząd Terytorialny ukazał się artykuł prawników Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce – Doroty Głowackiej i Adama Ploszka pt. „Wydawanie gazet przez jednostki samorządu terytorialnego – wątpliwości konstytucyjne” (s.75-83).

05.11.2014więcej
Zostań wolontariuszem 14. MFF WATCH DOCS

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie rusza już po raz 14.! Jak co roku potrzebujemy pomocy wolontariuszy przy organizacji festiwalu, który w tym roku będzie trwał od 5 do 14 grudnia.

03.11.2014więcej
Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe – cykl 12 wykładów otwartych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz Fundacja im. Heinricha Boella zapraszają na cykl 12 wykładów otwartych.

03.11.2014więcej
Zapytanie ofertowe – tłumaczenie broszury

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wykonawcy, który wykona kompleksową usługę tłumaczenia broszury informacyjnej dla cudzoziemców oraz ścieżki dialogowej filmu edukacyjnego dla cudzoziemców opracowywanych w ramach projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów.” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Tematyka teksów dotyczy kwestii legalizacji pobytu […]

29.10.2014więcej
Zapytanie ofertowe – projekt, skład i łamanie broszury

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wykonawcy, który kompleksowo przeprowadzi cały proces projektowy broszury informacyjnej dla cudzoziemców w ramach projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, we wszystkich niżej wymienionych wersjach językowych.

29.10.2014więcej
Stanowisko HFPC dotyczące odwołania się rządu od wyroków ETPC ws. więzień CIA

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża zaniepokojenie w związku z  wystąpieniem przez polski rząd z wnioskiem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o przekazanie spraw ze skargi Al Nashiriego i Abu Zubayda do rozpoznania przez Wielką Izbę Trybunału. Decyzję, czy sprawę przekazać Wielkiej Izbie podejmie panel pięciu sędziów Trybunału.

24.10.2014więcej
„W całunie” – pokaz specjalny WATCH DOCS oraz spotkanie z Szadi Sadr

Zapraszamy na pokaz specjalny filmu „W całunie” w ramach Festiwalu Filmowego WATCH DOCS oraz spotkanie z bohaterką filmu – Szadi Sadr, irańską dziennikarką, działaczką na rzecz praw kobiet oraz prawniczką.

21.10.2014więcej
Konferencja „Inny a wymiar sprawiedliwości”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza na konferencję „Inny a wymiar sprawiedliwości”.

20.10.2014więcej
Konferencja „Nic nie usprawiedliwia tortur”

Ministerstwo Sprawiedliwości, Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Pracownia Badań Dorobku Prawnego Rady Europy i Zakład Praw Człowieka Wydziału oraz Biuro Rady Europy w Warszawie zapraszają na konferencję Nic nie usprawiedliwia tortur – 20 rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zapobieganiu torturom oraz 25 […]

14.10.2014więcej
Czy nowelizacja prawa o zgromadzeniach wprowadzi zakaz zakrywania twarzy?

W Sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o zgromadzeniach. Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach dla osób, których nie można zidentyfikować ze względu na ich ubiór lub zakrycie twarzy. W świetle nowelizacji, osoby te mogłyby wziąć udział w zgromadzeniu, tylko jeśli organizator wykaże związek pomiędzy celem zgromadzenia a uczestnictwem w nim […]

13.10.2014więcej
Konferencja w Baku na temat ETPC

Do końca listopada tego roku, Azerbejdżan będzie przewodniczył w Komitecie Ministrów Rady Europy. Na zakończenie swojego przewodnictwa Azerbejdżan przygotowuje w październiku, w Baku konferencję poświęconą Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka oraz roli wymiaru sprawiedliwości w promowaniu standardów wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

13.10.2014więcej
Tortury, nieludzkie i poniżające traktowanie we współczesnej Europie – spotkanie z szefem CPT

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka mają zaszczyt zaprosić na spotkanie otwarte z Latifem Huseynovem – Prezydentem Europejskiego Komitetu do Spraw Przeciwdziałania Torturom, Nieludzkiemu i Traktowaniu.

13.10.2014więcej
Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci

Grupa „Horyzont – przeciw karze śmierci” zaprasza na obchody Europejskiego Dnia Przeciw Karze Śmierci.

09.10.2014więcej
Decyzja ETPC w sprawie detencji cudzoziemki

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał pierwsze rozstrzygnięcie w sprawie dotyczącej umieszczenia cudzoziemki w strzeżonym ośrodku w Polsce (sprawa Dzhabrailova p. Polsce, skarga nr  78244/11, decyzja z 9 września 2014 r.).

07.10.2014więcej
Media w okresie wyborczym. Przewodnik dla dziennikarzy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała broszurę informacyjną pt. „Media w okresie wyborczym. Przewodnik dla dziennikarzy”.  Dziennikarze mogą dowiedzieć się z niej, w jaki sposób radzić sobie z najczęściej występującymi problemami prawnymi, na jakie narażone są media m.in. w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

06.10.2014więcej
Żegnamy Stefana Starczewskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stefana Starczewskiego – członka Komitetu Helsińskiego oraz wieloletniego przewodniczącego, a w ostatnim czasie członka Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

03.10.2014więcej
WSA: tajemnica skarbowa nie może być abstrakcyjna

W ubiegłym tygodniu WSA uchylił odmowę Ministra Finansów o udostępnienie HFPC dokumentu „Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2011 r.”. Dokument, jak można wnioskować z doniesień medialnych, ma określać minimalny próg skuteczności kontroli skarbowych.  WSA stwierdził, że organy powinny ponownie ocenić zasadność objęcia tego dokumentu tajemnicą skarbową.

02.10.2014więcej
Praktyki semestralne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka lub programie edukacyjno-interwencyjnym „Klinika prawa człowieka a podatki”.

02.10.2014więcej
Wystąpienie w sprawie dostępności bankomatów dla osób niewidzących

HFPC skierowała wystąpienie do Prezesa ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie dostępności usług bankowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Podstawą interwencji HFPC było zgłoszenie klienta, który zawarł z bankiem ING umowę o kartę przedpłaconą, jednak nie może z niej w pełni korzystać, ponieważ w jego mieście żaden bankomat i wpłatomat ING nie jest dostosowany do […]

29.09.2014więcej
Anar Mammadli otrzymał Nagrodę Rady Europy im. Vaclava Havla

Laureatem nagrody Rady Europy im. Vaclava Havla w 2014 r. został Anar Mammadli, azerski działacz na rzecz praw człowieka i więzień polityczny. Nagroda Vaclava Havla przyznawana jest wybitnym działaczom na rzecz praw człowieka przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. W ubiegłym roku Nagrodę otrzymał Aleś Bielacki.

29.09.2014więcej
WATCH DOCS na Spacerze

W najbliższą niedzielę (28 września) w Kino.Lab odbędzie się kolejny pokaz z cyklu WATCH DOCS Na Spacerze. Tym razem zapraszamy na projekcję filmu „Niesamowity Azerbejdżan!” (reż. Liz Mermin), a po niej na spotkanie poświęcone fali represji wobec obrońców praw człowieka i partii opozycyjnych w Azerbejdżanie.

26.09.2014więcej
Trybunał Konstytucyjny o Prawie o zgromadzeniach

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawodawca nie może tak sformułować definicji zgromadzenia publicznego, by zawężała ona definicję zgromadzenia określoną w Konstytucji RP. Z tego względu ustawa nie może określać minimalnej liczby uczestników zgromadzenia, którzy korzystają z ochrony prawnej – orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrzył połączone wnioski dwóch grup posłów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie […]

19.09.2014więcej
Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną w sprawie Sikha

Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku wiąże się z pewnymi dolegliwościami i skutkuje naruszeniem dóbr osobistych – orzekł dziś Sąd Najwyższy i tym samym oddalił dziś skargę kasacyjną w sprawie Sikha Shamindera Puri. Proces, który trwał od 2010 r. dotyczył naruszenia dóbr osobistych Sikha, któremu w trakcie kontroli na lotnisku w Warszawie funkcjonariusze Straży Granicznej nakazali zdjęcie […]

18.09.2014więcej
Interwencja w sprawie sponsoringu pierwszych Europejskich Igrzysk Olimpijskich w Azerbejdżanie

W 2012 roku Europejski Komitet Olimpijski zadecydował o zorganizowaniu nowej imprezy sportowej – Igrzysk Europejskich,  na wzór igrzysk panamerykańskich, azjatyckich czy afrykańskich. Pierwsze takie igrzyska odbędą się w 2015 roku w Baku, stolicy państwa, w którym powszechnie łamane są prawa człowieka i przetrzymywanych jest ponad 100 więźniów politycznych. Władze Azerbejdżanu prezentują Igrzyska Europejskie jako prestiżowy […]

17.09.2014więcej
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Ireny Rzeplińskiej

Profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN dr hab. Irena Rzeplińska, założycielka i opiekun Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów HFPC, została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.09.2014więcej
Wyrok ETPC dot. egzekucji kontaktów rodziców z dziećmi wciąż niewykonany

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Z. przeciwko Polsce wskazał, że obowiązkiem państwa jest podjęcie wszelkich możliwych działań niezbędnych dla realizacji prawa do życia rodzinnego, w tym dla zagwarantowania obojgu rodzicom prawa do kontaktów z dzieckiem. Trybunał wydał wyrok w tej sprawie cztery lata temu. Od tamtej pory Polska podjęła szereg działań mających na celu […]

15.09.2014więcej
Odmowa świadczenia usług Rosjanom to dyskryminacja

HFPC wydała opinię w sprawie odmowy świadczenia usług Rosjanom. W ocenie HFPC takie działania przedsiębiorców stanowią naruszenie zasady równego traktowania i są zakazane przez przepisy prawa krajowego i międzynarodowego.

11.09.2014więcej
Szkolenie z zakresu nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym – przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

Fair Trials International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają prawników zajmujących się sprawami karnymi do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie z zakresu nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym.

11.09.2014więcej
Europa pozostaje poza zasięgiem dla szukających bezpieczeństwa uchodźców

Opublikowany raport ECRE, organizacji zrzeszającej organizacje pozarządowe działające na rzecz uchodźców, wskazuje na utrzymujące się luki między założeniami a rzeczywistością Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. Raport analizuje sytuację uchodźców w 15 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Informacje o Polsce zebrali prawnicy HFPC.

10.09.2014więcej
Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie niepowołanych sędziów

Sędziowie, którzy w 2007 r. nie zostali powołani na stanowiska, wystąpili ze skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Skarżący reprezentowani są przez adw. Marcina Ciemińskiego z Kancelarii Clifford Chance.

08.09.2014więcej
Promowanie pozytywnego obrazu pracy osób dotkniętych niepełnosprawnością w Białorusi

Helsińska Fundacja Praw Człowieka rozpoczęła realizację projektu, którego celem ogólnym jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób dotkniętych niepełnosprawnością, zagwarantowanie niezależności oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez otwarcie rynku pracy dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, próba zmiany myślenia o niepełnosprawności –  społeczeństwo jest różnorodne i jedną z jego części są osoby niepełnosprawne.

04.09.2014więcej
Anar Mammadli nominowany do Nagrody im. Vaclava Havla

W tym roku do Nagrody im. Vaclava Havla nominowani zostali izraelska organizacja B’Tselem, maltańska organizacja działająca na rzecz uchodźców Jesuit Refugee Service Malta oraz azerski obrońca praw człowieka Anar Mammadli.

27.08.2014więcej
Ten pochód to przestępstwo wojenne i hańba

Nie wyrządzaj drugiemu tego, co dla ciebie byłoby straszne, nie do zniesienia i nie do wybaczenia.

25.08.2014więcej
Uwagi HFPC do nowych propozycji regulacji monitoringu wizyjnego

HFPC przedstawiła drugą opinię do nowego projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W stosunku do pierwotnego projektu z grudnia 2013 r., w aktualnej wersji wprowadzono kilka zmian zwiększających ochronę przed nadmierną ingerencją kamer w prawo do prywatności. Niektóre propozycje MSW wciąż budzą jednak nasze wątpliwości.

20.08.2014więcej
Czy to nie wstyd kopać piłkę za azerskie pieniądze? List HFPC do Atletico Madryt

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do władz klubu Atletico Madryt w związku z finansowaniem tej drużyny przez władze Azerbejdżanu. Zdaniem HPFC, piłkarze klubu występując w koszulkach z napisem „Azerbejdżan. Kraina ognia” przyczyniają się do promowania reżimu prezydenta Ilhama Aliyeva. „Naszym zdaniem jest to zachowanie niegodne klubu z tak bogatymi tradycjami sportowymi” – napisała HFPC.

20.08.2014więcej
Pół roku bez środków na pomoc prawną dla uchodźców?

Istnieje duże ryzyko, że w pierwszej połowie 2015 r. unijne środki na pomoc prawną dla uchodźców nie będą dostępne. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw cudzoziemców w Polsce biją na alarm.

19.08.2014więcej
Czy CBA stosuje narzędzia do zdalnego kontrolowania komputerów i telefonów?

HFPC wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA odmówiło udostępnienia informacji, czy posługuje się oprogramowaniem komputerowym o nazwie Remote Control System.

19.08.2014więcej
Sprawa blogera z Mosiny trafia do ETPC

Po ponad pięciu latach postępowania krajowego, w sierpniu tego roku sprawa Łukasza Kasprowicza, blogera z Mosiny trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

19.08.2014więcej
Nowy miesiąc, nowi praktykanci

Wraz z początkiem sierpnia wakacyjne praktyki w dziale prawnym HFPC rozpoczęła druga grupa studentów. W tym miesiącu praktyki odbywa dziewięcioro studentów z wydziałów prawa na uniwersytetach w Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Warszawie.

19.08.2014więcej
Rekrutacja w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje prawników Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów, w ramach realizowanego projektu „Prawnicy na rzecz Uchodźców 5” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa.

19.08.2014więcej
Intigam Aliyev zatrzymany w Azerbejdżanie

Znany azerski prawnik i nasz przyjaciel Intigam Aliyev został dziś zatrzymany.

08.08.2014więcej
Demonstracja pod Ambasadą Azerbejdżanu

W najbliższy czwartek o godz. 18 przed Ambasadą Azerbejdżanu (ul. Zwycięzców 12, Warszawa) odbędzie się demonstracja solidarności z więźniami politycznymi w Azerbejdżanie, w szczególności z Leylą Yunus oraz Rasulem Jafarovem, którzy zostali aresztowani w zeszłym tygodniu.

06.08.2014więcej
Nasilenie represji wobec działaczy pozarządowych i politycznych w Azerbejdżanie

Rasul Jafarov, jeden z czołowych obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie, został dziś zatrzymany przez azerskie władze. Jego zatrzymanie ma związek z nasilającymi się w ostatnim czasie represjami z strony władz Azerbejdżanu wobec działaczy społeczeństwa obywatelskiego oraz opozycyjnych partii.

02.08.2014więcej
Nowa publikacja HFPC: „Wirtualne media – realne problemy”

Ukazała się książka „Wirtualne media – realne problemy” pod redakcją prawniczek Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej i Doroty Głowackiej. Jest to praca zbiorowa, w której prawnicy i dziennikarze opisują problemy ze stosowaniem prawa w kontekście rozwoju komunikacji internetowej.

01.08.2014więcej
Instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych?

W najbliższy czwartek, 31 lipca, Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy sprawę dotyczącą odmowy udzielenia informacji publicznej o praktyce wszczynania przez organy skarbowe postępowań karno-skarbowych tuż przed upływem terminu przedawnienia zaległości podatkowych. HFPC przedstawiła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu.

30.07.2014więcej
Debata „Problemy osób w homoseksualnych związkach partnerskich w Polsce”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka zapraszają na debatę „Problemy osób w homoseksualnych związkach partnerskich w Polsce”.

28.07.2014więcej
(Roz)łączenie rodzin cudzoziemców

Od 2003 r. obowiązują przepisy imigracyjne, które na szczeblu Unii Europejskiej regulują prawo do łączenia rodzin obywateli państw trzecich. Pomimo tego, w tym zakresie występuje szereg problemów praktycznych. Poszczególne państwa UE różnie interpretują oraz stosują przepisy wynikające z dyrektyw. Obecnie Komisja Europejska prowadzi proces konsultacji wytycznych, które mają ujednolicić praktykę w tym zakresie. HFPC brała […]

25.07.2014więcej
Kilka słów po wyrokach w sprawie więzień CIA

Wczorajsze wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Trybunał) w sprawie więzień CIA nie zapadłyby, gdyby strasburscy sędziowie uznali, że polskie śledztwo, prowadzone obecnie przez prokuraturę w Krakowie, przebiega należycie. Wówczas skargę uznano by za przedwczesną, bo nie zostały jeszcze „wyczerpane krajowe środki prawne”. Skarżący musieliby poczekać z ewentualną skargą na wynik naszego postępowania.

25.07.2014więcej
Wyrok ETPC ws. Al-Nashiri i Abu-Zubayda przeciwko Polsce

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dziś wyrok w sprawie skarg Al-Nashiriego oraz Abu-Zubayda, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA w Polsce. Sędziowie Trybunału jednomyślnie uznali, że w obydwu sprawach doszło do naruszenia szeregu praw człowieka, w tym zakazu tortur, prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego. […]

24.07.2014więcej
Szkolenie z zakresu nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym

Fair Trials International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają prawników zajmujących się sprawami karnymi do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie z zakresu nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym.

22.07.2014więcej
SN o wolności debaty historycznej wokół Obławy Augustowskiej

Sąd Najwyższy oddalił powództwo w sprawie o naruszenie dóbr osobistych księdza S.W. o naruszenie dóbr osobistych w książce „Przerwane życiorysy” przez autorkę ksiązki – dziennikarkę Alicję Maciejewską. Powództwo dotyczyło dwóch fragmentów biogramów odnoszących się do jego bliskich oraz jego samego.

22.07.2014więcej
Zapis debaty „Państwo to ja”

Po co nam państwo, a rządzącym – obywatele? Na to pytanie starali się odpowiedzieć paneliści debaty pt. „Państwo to ja”, która odbyła się 15 czerwca br. podczas corocznego Big Book Festival. O wzajemnych potrzebach i obowiązkach. O prozie sprawowania władzy, ideach i symbolach. O demokracji w XXI wieku i państwowości w zjednoczonej Europie.

22.07.2014więcej
Zakończył się projekt dotyczący monitoringu wolności lokalnych mediów

W ciągu ostatnich dwóch lat Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizowała projekt „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych”.

21.07.2014więcej
Wciąż nie wiadomo, czy powstanie program dobrowolnych przesiedleń dla uchodźców z Syrii

„Mamy świadomość, że potrzeby humanitarne w związku z konfliktem w Syrii są ogromne, a rozmiar zaangażowania Polski w tym względzie, w wyliczeniu finansowym, jest stosunkowo niewielki” – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych na apel HFPC i innych organizacji pozarządowych o stworzenie programu dobrowolnych przesiedleń syryjskich uchodźców.

17.07.2014więcej
Dzieci za kratami – skuteczny monitoring placówek dla nieletnich

Helsińska Fundacja Praw Człowieka z dniem 1 maja 2014 r. rozpoczęła pracę w międzynarodowym projekcie „Children Rights Behind Bars. Human rights of children deprived of liberty: improving monitoring mechanisms”.

15.07.2014więcej
Prawie 145 tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności

Bogusław Pyrak przebywał niesłusznie ponad 12 miesięcy w areszcie tymczasowym. W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Płocku przyznał mu prawie 145 tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania.

14.07.2014więcej
Zapytanie ofertowe – wynajem ośrodka

W związku z realizacją projektu „Weź kurs na wielokulturowość II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego wraz z obsługą cateringową na potrzeby kursu trenerskiego.

10.07.2014więcej
Zakończył się czwarty sezon kliniki „Prawa człowieka a podatki”

Zakończył się czwarty sezon jednego z programów interwencyjno-edukacyjnych HFPC kliniki „Prawa człowieka a podatki”. W ciągu roku akademickiego 11 studentów wydziałów prawa uczestniczyło w cotygodniowych seminariach organizowanych w siedzibie Fundacji.

10.07.2014więcej
Aleś Bialacki przyjeżdża do Polski

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają na spotkanie z Alesiem Bialackim, białoruskim obrońcą praw człowieka, niedawno uwolnionym, byłym więźniem politycznym. Spotkanie poprowadzi Maria Przełomiec.

07.07.2014więcej
Trwa pierwszy miesiąc praktyk wakacyjnych w HFPC

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się praktyki letnie dla studentów w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W ramach praktyk w HFPC studenci uczestniczą w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programów merytorycznych m.in. Programu Interwencji Prawnej oraz Programu Spraw Precedensowych.

03.07.2014więcej
Zakończenie grantu szwajcarskiego dotyczącego wolności słowa

Od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, jeden z programów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, realizował grant „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych”.

02.07.2014więcej
Petycja w sprawie ochrony praw bezpaństwowców w Europie

Obecnie w Europie żyje około 600.000 bezpaństwowców, w tym wielu migrantów tkwiących bezustannie w prawnej próżni.

01.07.2014więcej
Tymczasowe aresztowanie ponownie pod lupą Komisji Europejskiej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w czerwcu przystąpiła do realizacji europejskiego projektu „Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania: monitorowanie alternatyw i praktyki sądowej”.  

30.06.2014więcej
Zaproszenie na debatę: Dziennikarz i podsłuchy

Towarzystwo Dziennikarskie oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają na debatę zatytułowaną: „Dziennikarz i podsłuchy”.

30.06.2014więcej
Stanowisko HFPC ws. odwołania spektaklu „Golgota Picnic”

HFPC wydała stanowisko w sprawie odwołania spektaklu „Golgota Picnic” na Malta Festival Poznań i w innych miastach. W stanowisku zwrócono uwagę na to, że działalność artystyczna jest ważnym elementem wolności słowa, obejmującej także wypowiedzi i dzieła, które obrażają, szokują i wywołują niepokój.

27.06.2014więcej
Seminarium nt. wymiaru sprawiedliwości a praw dziecka

W siedzibie kancelarii Clifford Chance odbyła się w dniu 24 czerwca 2014 r. debata poświęcona sytuacji dziecka w wymiarze sprawiedliwości. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele adwokatury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych oraz nauki.

27.06.2014więcej
Raport Komitetu ds. Zapobiegania Torturom w sprawie Polski

Pomimo tego, że w większości przypadków prawa osób zatrzymanych są respektowane, to wciąż istnieje znaczne ryzyko, że osoba zatrzymana przez Policję zostanie pobita lub w inny sposób narażona na nieludzkie lub poniżające traktowanie – wynika z raportu na temat sytuacji w polskich jednostkach penitencjarnych opublikowanego przez Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub […]

26.06.2014więcej
WSA uchylił decyzje ABW ws. odmowy udzielenia informacji o PRISM

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka ma prawo uzyskać informację o tym, czy istnieje formalna umowa pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a National Security Agency (NSA).

26.06.2014więcej
Publikujemy w formie e-booków prace magisterskie nagrodzone w II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka

Mamy przyjemność opublikować i tym samym oddać w ręce czytelników 5 prac magisterskich nagrodzonych w II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka, organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

22.06.2014więcej
Światowy Dzień Uchodźcy

Ponad 30 tys. uchodźców z Syrii, którzy przebywają obecnie m.in. w Turcji, Libanie i Jordanii, wymaga natychmiastowej pomocy. Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, nie podejmują jednak wystarczających działań, aby rozwiązać tę sytuację.

20.06.2014więcej
Stanowisko HFPC w sprawie poszanowania gwarancji tajemnicy dziennikarskiej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie w związku z doniesieniami mediów na temat czynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzonych 18 czerwca 2014 r. w siedzibie redakcji tygodnika „Wprost”.

19.06.2014więcej
Pismo HFPC do Ambasadora Węgier w Polsce

W związku z dzisiejszym protestem przeciwko prześladowaniu węgierskich organizacji pozarządowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Ambasadora Węgier w Polsce.

12.06.2014więcej
Stop prześladowaniom węgierskich organizacji pozarządowych

Od czasu reelekcji, węgierski rząd rozpoczął antykampanię dotyczącą wiarygodności węgierskich organizacji pozarządowych i stara się zdobyć kontrolę nad ich – niezależnym od rządu – finansowaniem.

12.06.2014więcej
Rozmawiamy o torturach – spotkanie z Geraldem Staberockiem

Zwalczanie tortur związanych z represjami politycznymi okazuje się często łatwiejsze niż zwalczanie tortur, które mają bardziej instytucjonalny i codzienny charakter – mówił w trakcie spotkania z prawnikami HFPC Gerald Staberock, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji przeciwko Torturom (OMCT).

09.06.2014więcej
TK stwierdził niekonstytucyjność przepisów dotyczących korzystania z obrońcy i zasad udostępniania akt w sprawach o wykroczenia

Trybunał Konstytucyjny uznał dziś, że przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie w jakim na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających pomijają prawo do korzystania z obrońcy oraz nie przewidują prawa dostępu do akt sprawy osobie, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie są niezgodne z Konstytucją RP (sygn. akt […]

04.06.2014więcej
Igrzyska Wolności

W tym tygodniu zapraszamy na Igrzyska Wolności (4-8 czerwca, Łódź). Celem wydarzenia jest uczczenie 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w Polsce w 1989 r.

03.06.2014więcej
Praktyki wakacyjne w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia miesięcznych, nieodpłatnych praktyk wakacyjnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

03.06.2014więcej
„Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich”

Helsińska  Fundacja Praw Człowieka opublikowała monografię pt. „Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich”, która stanowi rezultat działania projektu „Dzieci Pozbawione Wolności: Wspólny Dorobek a Potrzeba Reformy”.

02.06.2014więcej
HFPC przedstawiła opinię do projektu założeń o monitoringu wizyjnym

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła opinię do projektu założeń ustawy o monitoringu wizyjnym. Projekt przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod koniec 2013 r. HFPC poparła inicjatywę stworzenia takiej ustawy. „Monitoring jest narzędziem, które może ingerować w prawo prywatności, dlatego wprowadzenie odpowiednich ram prawnych dla jego stosowania ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia praw i wolności […]

02.06.2014więcej
Prawniczki HFPC komentują wyrok Trybunału w Luksemburgu ws. Google

W artykułach opublikowanych przez Dorotę Głowacką w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Dominikę Bychawską – Siniarską i Zuzannę Warso we wszystkoconajwazniejsze.pl autorki analizują skutki zeszłotygodniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym poruszono kwestię „prawa do bycia zapomnianym”.

30.05.2014więcej
„Wciąż za kratami” – raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców

W porównaniu z 2012 rokiem widać zmiany, które zostały wprowadzone w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców m.in. złagodzono panujący w nich reżim. Jednak nadal jest wiele rzeczy, które wymagają poprawy – wynika z raportu „Wciąż za kratami” opublikowanego dziś przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

30.05.2014więcej
ETPC: pozbawienie sędziego funkcji Prezesa Sądu Najwyższego narusza Konwencję

W tym tygodniu ETPC wydał wyrok w węgierskiej sprawie Andras Baka przeciwko Węgrom. Andras Baka był prezesem węgierskiego Sądu Najwyższego, jednak po zmianie konstytucji w 2011 r. i przekształceniu Sądu w nowy organ – Kurię, został pozbawiony tej funkcji. ETPC uznał, że w sprawie sędziego doszło do m.in. naruszenia prawa do sądu. HFPC w postępowaniu […]

28.05.2014więcej
RPO a edukacja antydyskryminacyjna – list otwarty HFPC

„W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pragnę wyrazić zaniepokojenie atakiem niektórych mediów na Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz, w związku z listem wystosowanym przez RPO do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej w przedszkolach” – czytamy w liście otwartym Fundacji podpisanym przez Danutę Przywarę, prezes HFPC.

26.05.2014więcej
I Europejska Konferencja Praw Człowieka w Łodzi

W ubiegłym tygodniu (15 maja 2014 r.) w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się „I Europejska Konferencja Praw Człowieka”. Konferencja została zorganizowana przez działające przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Komisje: Praw Człowieka oraz Współpracy z Zagranicą, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, a także Katedrę Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego.

19.05.2014więcej
Zachowajmy prawa i swobody w Europie

Dziś rusza nowa strona poświęcona w pełni tematyce praw człowieka i swobód obywatelskich w Unii Europejskiej – liberties.eu.

14.05.2014więcej
WSA oceni, czy wydalenie cudzoziemca uznanego za zagrażającego bezpieczeństwu było zgodne z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy serię skarg obywatela Azerbejdżanu na postępowanie i decyzję Wojewody Małopolskiego i Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydaleniu go z terytorium RP oraz o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt. Pierwsza rozprawa odbędzie się 15 maja 2014 r.

14.05.2014więcej
Czy „niebezpieczni” są naprawdę niebezpieczni? Zapis debaty

W rok od wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wyroków w sprawach Piechowicz i Horych przeciwko Polsce, które dotyczyły statusu tzw. więźniów niebezpiecznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała debatę poświęconą wykonaniu wspomnianych orzeczeń. Na pytanie, czy „niebezpieczni” są naprawdę niebezpieczni odpowiadali przedstawiciele Służby Więziennej, obrońcy praw człowieka oraz naukowcy zajmujący się tym zagadnieniem.

12.05.2014więcej
Klinika prawa migracyjnego HFPC

Interesujesz się prawem migracyjnym? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i obowiązki mają cudzoziemcy przebywający w Polsce? Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda ochrona praw cudzoziemców mieszkających w Polsce Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Kliniki Prawa Migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka!

09.05.2014więcej
Zaproszenie na seminarium

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów ochrony praw człowieka”.

08.05.2014więcej
Retencja danych telekomunikacyjnych a Konstytucja – pismo HFPC do TK

Trybunał Konstytucyjny powinien rozważyć wydanie postanowienia sygnalizacyjnego w sprawie dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów o przechowywaniu i udostępnianiu danych telekomunikacyjnych – apeluje Helsińska Fundacja Praw Człowieka w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego.

07.05.2014więcej
Podawanie danych o uchodźcach władzom ich krajów narusza Konwencję Genewską

Jak donoszą media, w kwietniu tego roku przedstawiciele władz Wietnamu złożyli wizytę w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła w tej sprawie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. HFPC po raz kolejny wskazuje, że dokonywane przez Straż Graniczną czynności, podczas których władzom kraju pochodzenia przekazywane są dane pozwalające na identyfikację osób […]

07.05.2014więcej
NSA: prawo do życia rodzinnego oznacza konieczność zalegalizowania pobytu

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę obywatela Armenii na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie utrzymującego w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie udzielenia mu zgody na pobyt tolerowany.

30.04.2014więcej
Nowa publikacja HFPC: „Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej”

Ukazała się kolejna publikacja Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją prawniczek HFPC Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej i Doroty Głowackiej.

30.04.2014więcej
HFPC przedstawiła TK opinię „przyjaciela sądu” o prawie o zgromadzeniach

Trybunał Konstytucyjny ma rozpoznać wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dwóch grup posłów zarzucające niezgodność z Konstytucją znowelizowanej w 2012 r. ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię „przyjaciela sądu” (amicus curiae) w sprawie zaskarżonych przez trzech wnioskodawców przepisów.

25.04.2014więcej
Zapytanie ofertowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wykonawcy, który wykona niżej wymienione materiały wydawane w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia w zakresie prawa migracyjnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

24.04.2014więcej
Kasacja w sprawie Sikha

Sąd Najwyższy rozpatrzy sprawę dotyczącą naruszenia dóbr osobistych Sikha podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Warszawa-Okęcie.

18.04.2014więcej
Zapytanie ofertowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wykonawcy, który wykona druk publikacji wydawanych w ramach projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

18.04.2014więcej
Zaproszenie do składania ofert – druk materiałów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza do składania ofert na druk zestawu materiałów dla potrzeb realizacji projektu „Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

18.04.2014więcej
Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom – zaproszenie do udziału w badaniu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przy współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) przygotowuje raport dotyczący wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

18.04.2014więcej
Raport „Biegli sądowi w Polsce”

„Status biegłych sądowych, w szczególności zasad weryfikowania ich kompetencji, wymaga uregulowania na poziomie ustawy” – to główna teza raportu „Biegli sądowi w Polsce” ogłoszonego dzisiaj podczas konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Rady Biznesu.

17.04.2014więcej
Sprawozdanie z II Kongresu Wolności

Helsińska Fundacja Praw Człowieka była współorganizatorem II Kongresu Wolności: Wolność w cyfrowym świecie, który odbył się 8 i 9 czerwca 2013 roku w Warszawie. Głównym gospodarzem Kongresu była Fundacja Projekt: Polska.

15.04.2014więcej
Etyka w badaniach naukowych i innowacjach technologicznych – nowy projekt z udziałem HFPC

Badania naukowe i technologiczne innowacje są nie tylko siłą napędową gospodarki, wielokrotnie kształtują również życie społeczne. Nowe technologie mogą wpływać na stopień poszanowania podstawowych praw, np. prawa do prywatności, ochronę środowiska i jakość życia. Niejednokrotnie służą wzmacnianiu pozycji jednostki, poprzez wyrównywanie różnic społecznych i walkę z biedą. W innych wypadkach potęgują nierówności i ograniczają sferę […]

15.04.2014więcej
Niejasna przyszłość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka stał się ofiarą własnego sukcesu. W 2014 r. wpłynęło do niego 17,200 spraw, na rozstrzygnięcie czeka ich prawie 100 tysięcy. Od czasu wejścia w życie Protokołu 14, reformującego sposób rozpatrywania spraw przez Trybunał, skracający czas poświęcony skargom niedopuszczalnym, wiadomo, że zmiany w nim wprowadzone są niewystarczające, aby europejski system ochrony praw […]

15.04.2014więcej
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zawiesza prawa rosyjskiej reprezentacji – krok we właściwym kierunku

Podczas wczorajszego głosowania Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) postanowiło zawiesić prawa rosyjskiej reprezentacji. Przyczyną takiego kroku było postępowanie Rosji wobec Ukrainy, zakwalifikowane jako naruszenie integralności terytorialnej, zagrożenie dla ukraińskiej suwerenności oraz dla pokoju w Europie. Decyzję podjęto olbrzymią większością: „za” głosowało 145 osób, „przeciwko” – 21, a 22 wstrzymało się od głosu.

11.04.2014więcej
Co dalej z „billingowaniem” obywateli? – analiza skutków wyroku TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził w wyroku z 8 kwietnia 2014 r. nieważność dyrektywy o retencji danych telekomunikacyjnych. TSUE uznał, że przyjęte w dyrektywie rozwiązania stanowią nieproporcjonalną ingerencję w prawo do prywatności i prawo do ochrony danych osobowych.

09.04.2014więcej
TSUE: Dyrektywa o retencji danych jest nieważna

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w wyroku z 8 kwietnia 2014 r., że tzw. „Dyrektywa retencyjna”  jest nieważna (sygn. akt C-293/12 i C-594/12). Dyrektywa stanowi podstawę do przechowywania przez operatorów telekomunikacyjnych danych o połączeniach telefonicznych obywateli UE (m. in. billingów, danych lokalizacyjnych) oraz podstawę dostępu do tych danych przez sądy, organy ścigania i służby specjalne […]

08.04.2014więcej
Konferencja: Wirtualne media – realne problemy

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka WP UMCS oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW zapraszają na konferencję pt. Wirtualne media – realne problemy. Konferencja odbędzie się w wtorek, 15 kwietnia, w godz. 17.00-20.00 w auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3, Lublin).

07.04.2014więcej
ABW nie stosuje narzędzi do zdalnego kontrolowania komputerów i telefonów

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka poinformowała, że ABW nie posługuje się oprogramowaniem komputerowym o nazwie „Remote Control System”. Z tym samym pytaniem Fundacja zwróciła się również do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

04.04.2014więcej
Rozprawa przed TK w sprawie służb specjalnych odroczona bezterminowo

Trybunał Konstytucyjny po trzydniowej rozprawie odroczył bezterminowo rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej kontroli nad służbami specjalnymi. Sprawa została zainicjowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego. Wnioskodawcy zarzucają, że nieokreślony katalog środków technicznych, które można wykorzystać w trakcie kontroli operacyjnej jest niezgodny z Konstytucją.

04.04.2014więcej
Powrót do korzeni ETPC

W przyszłym tygodniu (w dniach 7-8 kwietnia) Oslo odbędzie się konferencja poświęcona przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Spotkanie jest organizowane pod patronatem Rady Europy i będzie jedną z najważniejszych debat na temat przyszłości Trybunału od czasów konferencji w Brighton, która miała miejsce w dniach 18-20 kwietnia 2012 roku.

02.04.2014więcej
Kontrola nad służbami specjalnymi – rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym

W tym tygodniu, Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego dotyczące zbadania zgodności z Konstytucją przepisów regulujących różne aspekty funkcjonowania Policji i służb specjalnych, m.in. stosowania kontroli operacyjnej (sygn. K 23/11). Rozprawa została wyznaczona na trzy dni, od 1 do 3 kwietnia 2014 r.

31.03.2014więcej
Kolejne wydalenie bez sądu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka po raz kolejny zwróciła uwagę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na praktykę wydaleń cudzoziemców przed rozstrzygnięciem ich sprawy dotyczącej odmowy statusu uchodźcy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

26.03.2014więcej
Czy polskie służby wykorzystują narzędzia do zdalnego kontrolowania komputerów i telefonów?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała wnioski o dostęp do informacji publicznej do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego z pytaniem, czy służby te w ramach wykonywania swoich zadań stosują oprogramowanie Remote Control System (Zdalny System Zarządzania; RCS).

25.03.2014więcej
Zatrzymanie dziennikarza obywatelskiego – wystąpienie HFPC

HFPC wystosowała do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze list w związku z tymczasowym aresztowaniem dziennikarza obywatelskiego Pawła M.

21.03.2014więcej
Najwyższy czas na unijny zakaz wizowy w sprawie Siergieja Magnickiego

Siergiej Magnicki, rosyjski prawnik walczący z korupcją, zmarł w rosyjskim areszcie 19 listopada 2009 r. Przed aresztowaniem pracował dla międzynarodowego funduszu inwestycyjnego Hermitage Capital. Fundusz był w konflikcie z rosyjskimi władzami; bronił m.in. praw mniejszościowych udziałowców w takich rosyjskich potentatach jak Gazprom.

18.03.2014więcej
Ujawnienie danych osobowych Honoraty Kaczmarek – skarga do ETPCz

Honorata Kaczmarek złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zarzucając m.in.  naruszenie prawa do prywatności. Sprawa ma związek z upublicznieniem danych osobowych Honoraty Kaczmarek w trakcie słynnej konferencji prasowej poświęconej wynikom śledztwa w sprawie przecieku z akcji CBA w ministerstwie rolnictwa.

13.03.2014więcej
Organizacje pozarządowe ws. Ukrainy

Społeczna Platforma Solidarności, organizacja zrzeszająca ponad 60 organizacji pozarządowych z Europy i Azji Centralnej, wyraziła sprzeciw wobec działań władz rosyjskich na Krymie.

10.03.2014więcej
Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych niczego nie może zrobić w sprawie Ukrainy?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w sprawie Ukrainy Organizacja Narodów Zjednoczonych nie podejmie działań, mimo iż doszło do ewidentnego i niezwykle poważnego złamania prawa międzynarodowego przez Rosję  agresji wobec sąsiada i naruszenia jego integralności terytorialnej.

10.03.2014więcej
Wyrok ETPC w sprawie Potomski i Potomska przeciwko Polsce wciąż niewykonany

Trzy lata temu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że brak procedury umożliwiającej skuteczne dochodzenie odszkodowania za uniemożliwienie korzystania z własności zgodnie z jej przeznaczeniem stanowi naruszenie prawa własności. Sprawa dotyczy państwo Potomskich, którzy nabyli działkę wchodzącą w skład Państwowego Zasobu Ziemi. Po kilku latach okazało się jednak, że jakiekolwiek inwestycje na działce są niemożliwe, ponieważ […]

05.03.2014więcej
Wykład otwarty: Prowokacja dziennikarska – balansowanie na granicy prawa

Zapraszamy na wykład Marka Palczewskiego pt. Prowokacja dziennikarska – balansowanie na granicy prawa. Wykład odbędzie się w czwartek, 6 marca, w godz. 17.00-20.00 na Wydziale Prawa i Administracji UW (ul. Lipowa 4, sala 1.3).

03.03.2014więcej
Spór o zakres tajemnicy skarbowej trafia do NSA

HFPC wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o udostępnienie dokumentu „Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2013 r.”. Z doniesień medialnych wynikało, że dokument ten miał wprowadzać minimalny próg skuteczności” kontroli skarbowych, ustanowiony na poziomie 71%. Oznacza to, że taki właśnie procent kontroli ma kończyć się wykryciem nieprawidłowości. Kolejno Minister Finansów, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny […]

26.02.2014więcej
Janukowycz do Hagi?

Po odsunięciu od władzy Wiktora Janukowycza pojawia się pomysł pociągnięcia go do odpowiedzialności prawnej. W tym kontekście warto rozważyć możliwość zwrócenia się przez Ukrainę do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Nie rozstrzygając, czy zastrzelenie manifestantów na kijowskim Majdanie stanowiło jedną ze zbrodni prawa międzynarodowego, o których mówi Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, haski scenariusz jest z […]

25.02.2014więcej
Problemy związane z stosowaniem tymczasowego aresztowania wciąż nie są rozwiązane

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że zmniejsza się liczba zastosowanych tymczasowych aresztowań. W 2011 r. sądy rejonowe zdecydowały o aresztowaniu ponad 18 000 osób, a w 2012 r. 15 000 osób. Z drugiej strony, sądy wciąż dość automatycznie przychylają się do wniosków prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W 2012 r. uwzględniono aż 88% wniosków o […]

24.02.2014więcej
List do przyjaciół z Ukrainy

Do przyjaciół z Ukrainy!

24.02.2014więcej
Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Od piątku działa w Warszawie Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy. Powstanie Centrum to wspólna inicjatywa Prezydent m.st. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz organizacji pozarządowych. Prawnicy Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów HFPC włączyli się w to przedsięwzięcie.

24.02.2014więcej
Rekomendacje CERD ws. zwalczania rasizmu w Polsce

Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (CERD) opublikował w piątek rekomendacje dotyczące Polski. Komitet zaleca w nich m.in. uwzględnienie w kodeksie karnym motywacji rasistowskiej, która byłaby przesłanką obciążającą przy orzekaniu o winie i karze, dalsze działania na rzecz społeczności romskiej oraz wzmocnienie działań w celu zwalczenia antysemityzmu w Polsce.

24.02.2014więcej
Wciąż te same problemy z dyskryminacją rasową w Polsce

W ubiegłym tygodniu Komitet ONZ ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej rozpatrywał sprawozdanie rządu z zakresu działań zmierzających do zwalczania dyskryminacji rasowej. Członkowie Komitetu zadali polskiemu rządowi pytania dotyczące efektywności postępowań w sprawach przestępstw z nienawiści, wielopoziomowej dyskryminacji Romów oraz rasizmu na stadionach.

17.02.2014więcej
Stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce ws. Mariusza T.

„Sprawa Mariusza T. jest testem tego, na ile Polska jest państwem prawa. Na ile nie godzimy się, by przepisy – wbrew fundamentalnej zasadzie – były stosowane wstecz. Na ile nie akceptujemy, by osoba, która odbyła już zasądzoną karę, była pozbawiana wolności z jakiegokolwiek powodu” – czytamy w opublikowanym dziś stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce.

12.02.2014więcej
Wykład pamięci Marka Nowickiego – Wolność słowa współcześnie

Open Society Foundations oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka mają zaszczyt zaprosić na kolejny wykład z cyklu wykładów pamięci Marka Nowickiego pt. „Wolność słowa współcześnie” Lorda Anthony’ego Lestera QC.

09.02.2014więcej
Pozew – naruszenie dóbr osobistych w związku z molestowaniem małoletniego przez duchownego

Marcin K. złożył dziś do sądu pozew przeciwko Zbigniewowi R., Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Wojciecha. Marcin K. domaga się przeprosin w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej i magazynie Newsweek, a także zadośćuczynienia w wysokości 200 tys. zł w związku z molestowaniem seksualnym przez duchownego.

06.02.2014więcej
Krytyczne opinie w internecie nie są zniesławieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uniewinnił dziś W. K., oskarżonego o zniesławienie swojego byłego pracodawcy, którego na portalu internetowym nazwał „polskim obozem pracy” (sygn. akt XVI K 445/13). Sąd uznał, że wypowiedź oskarżonego była opinią, która nie stanowi przestępstwa z art. 212 k.k. Zdaniem sądu pomówieniem mogą być jedynie stwierdzenia dotyczące faktów.

03.02.2014więcej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – co docenić, co zmienić, co udoskonalić?

Model działania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w obszarze aplikacji ogólnej i specjalistycznych oraz kształcenia ustawicznego pracowników sądownictwa i prokuratury wymaga zasadniczego przeglądu – to główna teza raportu „Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Co docenić, co zmienić, co udoskonalić?” autorstwa dr. Dawida Sześciło. Raport został opracowany w ramach Monitoringu procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości […]

03.02.2014więcej
Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi do TK?

HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomimo zapowiedzi Prezydenta RP o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, taki wniosek nie został jeszcze złożony.

28.01.2014więcej
Raport FRA: ochrona danych osobowych w Europie

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikowała raport z badania na temat mechanizmów ochrony danych osobowych. Badanie pokazuje najważniejsze problemy związane z dochodzeniem roszczeń w związku z naruszeniami danych osobowych w UE.

28.01.2014więcej
Obrońcy praw człowieka alarmują ws. sytuacji na Ukrainie

W ostatnich dniach na Ukrainie doszło do serii poważanych naruszeń praw człowieka. Ukraińscy aktywiści, dziennikarze i obrońcy praw człowieka alarmowali dziś o krytycznej sytuacji na Ukrainie i stosowanych tam licznych represjach.

28.01.2014więcej
100 pytań o PRISM – co ujawniły polskie władze?

W środę, 29 stycznia 2013 r. o godz. 11.00. w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca odpowiedzi organów władzy publicznej na pytania organizacji pozarządowych na temat inwigilacji i programu PRISM.

27.01.2014więcej
Zapytanie ofertowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wykonawcy, który kompleksowo przeprowadzi cały proces projektowy dwóch broszur i ulotki w ramach projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, we wszystkich niżej wymienionych wersjach językowych, wraz z opracowaniem loga projektu.

27.01.2014więcej
Prawa oskarżonego a prawo pokrzywdzonego do informacji

Obecnie nie ma jednolitej praktyki w zakresie określania osoby oskarżonego w zawiadomieniach publikowanych za pośrednictwem środków masowego przekazu. Zarówno sądy, jak i prokuratury w ogłoszeniach publikowanych w prasie zawiadamiają o postępowaniu przeciwko np. Janowi Kowalskiemu lub Janowi K. lub „jednej osobie”. HFPC zwróciła się do Prokuratora Generalnego z prośbą o rozważenie możliwości ujednolicenia tej praktyki.

24.01.2014więcej
Praktyki semestralne w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

23.01.2014więcej
Prof. Legutko musi przeprosić za „rozpuszczonych smarkaczy”

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną prof. Ryszarda Legutki. Proces o ochronę dóbr osobistych wytoczyła mu dwójka licealistów, Zuzanna Niemier i Tomasz Chabinka, których prof. Legutko nazwał „rozpuszczonymi smarkaczami”.

23.01.2014więcej
Monitoring ośrodków strzeżonych po raz drugi

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej rozpoczynają dziś monitoring strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Monitoring odbywa się z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i potrwa do 17 lutego 2014 r. Równolegle z organizacjami pozarządowymi także przedstawiciele MSW przeprowadzą kontrolę wewnętrzną w strzeżonych ośrodkach.

20.01.2014więcej
Restrykcje na Ukrainie

Prezydent Ukrainy podpisał dziś ustawy, przyjęte z naruszeniem procedur przez parlament w grudniu 2013 r., które wprowadzają restrykcje w zakresie prawa do wolności zgromadzeń, wolności wypowiedzi oraz wyznania. „Wprowadzone ustawy oznaczają, że Ukraina stała się od dziś krajem autorytarnym” – alarmują obrońcy praw człowieka.

17.01.2014więcej
Zaproszenie – Jak-promowac.com? Pozyskiwanie zwolenników i promowanie misji w internecie.

Ambasada USA serdecznie zaprasza przedstawicieli sektora NGO i innych organizacji na prezentację z serii „American Mornings” pt. Jak-promowac.com? Pozyskiwanie zwolenników i promowanie misji  w internecie.  Przykłady z  amerykańskich NGO.

17.01.2014więcej
Uwagi do wykonania Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła uwagi do projektu pierwszego sprawozdania z wykonania Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. W wystąpieniu HFPC zwróciła uwagę na istniejące problemy z respektowaniem wynikających z Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami.

17.01.2014więcej
Nekrolog14.01.2014więcej
Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzi w życie

Za tydzień, 22 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. W grudniu 2013 Prezydent podpisał ustawę i jednocześnie zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

13.01.2014więcej
Artykuł „Ratujmy Europejski Trybunał Praw Człowieka”

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa dr. Adama Bodnara oraz Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej pt. „Ratujmy Europejski Trybunał Praw Człowieka”.

12.01.2014więcej
Nagroda im. E. Wende dla adwokata Mikołaja Pietrzaka

Adwokat Mikołaj Pietrzak, specjalizujący się w prawie karnym i przewodniczący Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, został laureatem dziesiątej edycji nagrody im. Edwarda J. Wende.

12.01.2014więcej
Sąd: krytyka sprzedaży nazistowskich symboli przez Allegro jest dozwolona

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo Grupy Allegro przeciwko Fundacji Zielone Światło i J.M. Sąd wskazał, że pozwani poprzez zmodyfikowanie logo portalu, które zawierało symbolikę nazistowskiej SS dopuścili się dozwolonej prawem krytyki w ramach realizacji wolności słowa. Wyrok jest prawomocny.

09.01.2014więcej
Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia w zakresie prawa migracyjnego

Od stycznia 2014 r. HFPC rozpoczęła realizację nowego projektu pt. Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia w zakresie prawa migracyjnego.

09.01.2014więcej
Można odmówić uznania za obywatela polskiego na podstawie tajnego dokumentu ABW

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Pawła Juszkiewicza dotyczącą odmowy uznania za obywatela polskiego. Decyzja była wydana na podstawie tajnego dokumentu sporządzonego przez ABW, do którego Paweł Juszkiewicz nie miał dostępu.

09.01.2014więcej
Uniewinnienie po 15 latach procesu

Sąd Okręgowy w Gdańsku w środę uniewinnił Przemysława S. od popełnienia zarzucanego mu pobicia z skutkiem śmiertelnym. Koszty prowadzonego postępowania poniesie Skarb Państwa. Przemysław S. swoją walkę o niewinność toczył  przez sądami przez ponad 15 lat.

19.12.2013więcej
Wolność przemieszczania się w praktyce. Sprawa wprowadzenia opłaty za przejazd przez most drogowy łączący wyspy Wolin – Karsibór

Sprawę HFPC w imieniu mieszkańców Karsiboru, wyspy należącej do Świnoujścia przedstawiła posłanka Ewa Żmuda – Trzebiatowska, która poprosiła o zainteresowanie się uchwałą Rady Miasta Świnoujście NR XLI/337/2013 z dn. 29.08.2013 r. dot. wprowadzenia i określenia wysokości opłat za przejazd przez most drogowy łączący wyspy Wolin – Karsibór.  

18.12.2013więcej
Stanowisko HFPC w sprawie reformy służb specjalnych

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Komisji Kontroli Służb Specjalnych. Projekty te stanowią element tzw. reformy służb specjalnych zapowiedzianej przez rząd w maju 2013 r.

18.12.2013więcej
Wystąpienie w sprawie dostępności bankomatów dla osób niewidzących

HFPC zwróciła się do Prezesa Związku Banków Polskich z pytaniem, czy bankomaty i terminale płatnicze, z których korzystają klienci banków w Polsce, dostosowane są do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących.

18.12.2013więcej
Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu

W imieniu Koalicji na rzecz Otwartego Rządu serdecznie zapraszamy na konferencję prezentująca publikację „Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu”.

16.12.2013więcej
Konferencja ‚Swoboda wypowiedzi w działalności naukowej i artystycznej’

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka WP UMCS oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW zapraszają na konferencję pt. „Swoboda wypowiedzi w działalności naukowej i artystycznej”.

09.12.2013więcej
Wykład pamięci Marka Nowickiego – zmiana terminu

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie tegorocznym wykładem pamięci Marka Nowickiego ‘Wolność słowa współcześnie’. Niestety ze względu na chorobę Lorda Anthony’ego Lestera wykład zaplanowany na czwartek  12 grudnia 2013 jesteśmy zmuszeni odwołać.

06.12.2013więcej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej apelują o pozostawienie możliwości legalizacji pobytu cudzoziemca w oparciu o prowadzenie życia rodzinnego w Polsce

Dzisiaj Senat RP zadecyduje o losie przepisu ustawy o cudzoziemcach, który pozwała uzyskać zezwolenie na pobyt cudzoziemcowi prowadzącemu w Polsce życie rodzinne z rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz).  Podczas prac nad ustawą o cudzoziemcach (przyjętą przez Sejm RP w dniu 8 listopada br.) w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP został on […]

05.12.2013więcej
Tajne więzienia CIA w Polsce przed Trybunałem w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył połączone sprawy ze skargi Al Nashiri i Abu Zubayda przeciwko Polsce. Sprawy te dotyczą dwóch więźniów Guantanamo, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA w Polsce.

02.12.2013więcej
Egzaminy prawnicze są niedostosowane do osób z niepełnosprawnościami – wystąpienie HFPC

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z usprawnień  jedynie podczas egzaminu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego, w trakcie których istnieje możliwość wydłużenia o połowę czasu  przewidzianego na rozwiązanie egzaminu. Natomiast egzaminy wstępne na te same aplikacje nie są już dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Jakichkolwiek dostosowań brakuje również przypadku egzaminów na aplikację komorniczą, ogólną oraz egzaminu […]

02.12.2013więcej
13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie – jeden z  największych na świecie festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka – odbędzie się w Warszawie, w dniach 6 – 12 grudnia 2013.  

29.11.2013więcej
Senat pracuje nad nową ustawą o cudzoziemcach

W tym tygodniu dwie komisje senackie debatowały nad ustawą o cudzoziemcach. Prawnicy HFPC wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej przedstawili uwagi do nowej ustawy o cudzoziemcach (uwagi dostępne są tutaj).

29.11.2013więcej
Wykład otwarty – Aresztowane słowa. O zabezpieczeniu powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wraz z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW zapraszają na wykład otwarty Aresztowane słowa. O zabezpieczeniu powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

29.11.2013więcej
Klinika prawa człowieka a podatki ruszyła

Zainaugurowany został kolejny sezon działalności jednego z programów interwencyjno-edukacyjnych HFPC – kliniki „Prawa człowieka a podatki”.

28.11.2013więcej
Apel do Prezydenta o skierowanie ustawy o izolacji osób stwarzających zagrożenie do TK

HFPC apeluje do Prezydenta o skierowanie, jeszcze przed podpisaniem, do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o izolacji osób stwarzających zagrożenie.

28.11.2013więcej
Wyrok w sprawie prowokacji dziennikarskiej – dziennikarz winny

Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał Endy’ego Gęsinę-Torresa, dziennikarza, który dokonał prowokacji dziennikarskiej w ośrodku dla uchodźców w Białymstoku, za winnego zarzucanych mu czynów i odstąpił od wymierzenia kary. Sąd orzekł środek karny w postaci zapłaty 2 tys. zł na rzecz Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.

27.11.2013więcej
Karanie za zakrywanie – czy zasłanianie twarzy podczas zgromadzeń powinno być zakazane?

Czy czeka nas w Polsce karanie za zakrywanie? Czy słuszny jest postulowany przez Prezydenta zakaz zasłaniania twarzy podczas demonstracji? Czy taki zakaz zwiększy nasze bezpieczeństwo podczas manifestacji czy też ograniczy wolność zgromadzeń? Zapraszamy na debatę ze zwolennikami i przeciwnikami zakazu. Debata odbędzie się 28 listopada 2013 r. o godz. 19.30 w Barze Studio (Pl. Defilad […]

26.11.2013więcej
Wykład pamięci Marka Nowickiego

Open Society Foundations oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka mają zaszczyt zaprosić na kolejny wykład z cyklu wykładów pamięci Marka Nowickiego pt. ‚Wolność słowa współcześnie’ Lorda Anthony’ego Lestera. QC.

26.11.2013więcej
Posiedzenie Senatu w sprawie rozpatrzenia ustawy o cudzoziemcach

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaprosiła prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej na posiedzenie w sprawie rozpatrzenia projektu ustawy o cudzoziemcach. Na tym etapie prac organizacje również przedstawią propozycje poprawek do rządowego projektu (poprawki dostępne są tutaj).

26.11.2013więcej
Komitet Przeciwko Torturom wydał rekomendacje dla Polski

Wprowadzenie ustawowej definicji tortur, ułatwienia w dostępie do adwokata dla osób zatrzymanych, zakończenie śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA oraz ograniczenie detencji cudzoziemców (w tym dzieci) – to najważniejsze rekomendacje, które Komitet Przeciwko Torturom wydał po wysłuchaniu sprawozdania polskiego rządu z wykonywania Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur.

25.11.2013więcej
Pytania ETPC do stron w sprawach dotyczących tajnych więzień CIA

ETPC skierował do stron w sprawach Al Nashiri przeciwko Polsce oraz Abu Zubaydah przeciwko Polsce pytania dotyczące odpowiedzialności Polski za naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podniesione w ich skargach.

22.11.2013więcej
Zaproszenie – Ochrona danych osobowych w Europie

Projekt: Polska oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają do udziału w seminarium “Ochrona danych osobowych w Europie”.

22.11.2013więcej
Wyrok w sprawie prowokacji dziennikarskiej – dziennikarz winny

Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał Endyego Gęsinę-Torresa, dziennikarza, który dokonał prowokacji dziennikarskiej ośrodku dla uchodźców w Białymstoku, za winnego zarzucanych mu czynów i odstąpił od wymierzenia kary. Sąd orzekł środek karny w postaci zapłaty 2 tys. zł. na rzecz Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.

22.11.2013więcej
Posiedzenie Senatu w sprawie rozpatrzenia ustawy o cudzoziemcach

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaprosiła prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej na posiedzenie w sprawie rozpatrzenia projektu ustawy o cudzoziemcach. Na tym etapie prac, organizacje również przedstawią propozycje poprawek do rządowego projektu (poprawki dostępne są tutaj).

22.11.2013więcej
Sąd: ekstradycja białoruskiego opozycjonisty jest niedopuszczalna

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził prawną niedopuszczalność ekstradycji działacza opozycji na Białoruś. Postępowanie w tej sprawie trwało kilka miesięcy. Sąd Okręgowy w pierwszej instancji, stwierdził, że działacza można przekazać władzom Białorusi, i że nie dojdzie do naruszenia przepisów.

18.11.2013więcej
Waldemar T. uniewinniony. Wymiar sprawiedliwości bije się w pierś

„W demokratycznym państwie prawnym nie powinno zdarzyć się tak, aby proces o zabójstwo trwał 18 lat. Sąd nie będzie jednak szukał winnych po stronie prokuratury. Cały wymiar sprawiedliwości – organy ścigania, sądy I i II instancji powinny przy tej sprawie uderzyć się w pierś” – tymi słowami SSO Igor Tuleya zakończył szósty proces w sprawie […]

15.11.2013więcej
Raport z obserwacji Marszu Niepodległości

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport z obserwacji Marszu Niepodległości w Warszawie, który odbył się 11 listopada 2013 roku.

15.11.2013więcej
Zmiany w praktyce stosowania przepisów o zakazie wjazdu do UE dla uchodźców

Urząd do Spraw Cudzoziemców wydając negatywne decyzje uchodźcze, wydawał automatycznie zakaz ponownego wjazdu do Polski, pomimo że nie było podstawy prawnej do orzekania takiego zakazu. Rada ds. Uchodźców uchylała takie decyzje. Dopiero w wrześniu tego roku Urząd zadeklarował zmianę praktyki w tym zakresie. Teraz HFPC apeluje o uchylenie negatywnych decyzji wydanych przed zmianą stanowiska UDSC.

13.11.2013więcej
Drugi wyrok SN w sprawie blogera z Mosiny. Sprawa znowu wraca do II instancji

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy rozpatrzył sprawę Łukasza Kasprowicza, blogera  oskarżonego o znieważenie na blogu burmistrza Mosiny, Zofii Springer. Sprawa ciągnie się już cztery lata. Sąd okręgowy w styczniu tego roku uniewinnił blogera, jednak burmistrz Mosiny wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. SN przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

13.11.2013więcej
ReACT „UE we współczesnym świecie – energia do działania”

Parlament Europejski zaprasza do udziału w konferencji ReACT „UE we współczesnym świecie – energia do działania”, która odbędzie się w Warszawie 14 listopada 2013 roku, w Teatrze Kamienica, w godzinach 13.30 – 19.00.

13.11.2013więcej
Petycja do PE dot. naruszenia przez Polskę prawa do życia rodzinnego

K.F. i S.F. wystąpiły ze skargą do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na naruszenie ich praw, jako obywatelek Unii Europejskiej, przez Polskę. W petycji wskazano, że poprzez odmowę dokonania przypisku informującego o zawarciu cywilnego związku partnerskiego za granicą w polskich aktach stanu cywilnego Polska naruszyła prawo do życia rodzinnego i prawo do swobodnego przepływu osób.

08.11.2013więcej
Zostań wolontariuszem podczas 13. WATCH DOCS

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie rusza już po raz 13. Jak co roku potrzebujemy pomocy wolontariuszy przy organizacji festiwalu, który w tym roku będzie trwał od 6 do 12 grudnia.

07.11.2013więcej
Komitet Przeciwko Torturom pyta rząd o sytuację w Polsce

W ubiegłym tygodniu przed Komitetem Przeciwko Torturom ONZ polski rząd składał wyjaśnienia do raportu okresowego z wykonywania konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur. Dziesięcioosobowej delegacji przewodniczył Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

05.11.2013więcej
Praktyki w programie Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ogłasza nabór na dwumiesięczne, bezpłatne praktyki.

04.11.2013więcej
Wspomnienie Haliny Bortnowskiej o Tadeuszu Mazowieckim

Zaawansowanym seniorom, tym po osiemdziesiątce, coraz trudniej odprowadzać swych równolatków na ich ostateczne działki. Siły nie dopisują, zamiast kroków w kondukcie przepowiadamy sobie słowa: nie same modlitwy, lecz także hasła przywołujące wspomnienia.

04.11.2013więcej
Żegnamy Tadeusza Mazowieckiego

Z wielkim żalem pożegnaliśmy w niedzielę Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III RP, współtwórcę demokratycznych przemian w Polsce, obrońcę praw człowieka.

04.11.2013więcej
TK: regulaminy w zakresie o kontroli osobistej cudzoziemców są niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał (29 października 2013 r.), że przepisy regulaminów ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców w zakresie, w którym dotyczą kontroli osobistej cudzoziemców, są sprzeczne z Konstytucją. Wniosek w tej sprawie wniósł do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.

04.11.2013więcej
Trwają prace nad nową ustawą o cudzoziemcach

Sejmowa komisja pracuje nad rządowym projektem nowej ustawy o cudzoziemcach. W trakcie prac komisji, w ubiegłym tygodniu, posłowie uwzględnili szereg postulatów zgłoszonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

28.10.2013więcej
Konferencja: Prawo do obrony jako fundament rzetelnego procesu karnego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW i JUSTICIA European Rights Network mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Prawo do obrony jako fundament rzetelnego procesu karnego”.

25.10.2013więcej
Komentarz do „wyroku katyńskiego” Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

„Wyrażamy naszą głęboką niezgodę i niezadowolenie z rozstrzygnięcia podjętego przez większość w tej sprawie, która dotyczy najbardziej odrażających naruszeń praw człowieka. [Rozstrzygnięcie Trybunału] oznacza dla skarżących, że ich długa historia spóźnionej sprawiedliwości zakończyła się trwałą odmową sprawiedliwości”. To ostatnie zdanie opinii odrębnej czterech sędziów (Ineta Ziemele, Vincent A. de Gaetano, Julia Laffranque i Helen Keller) […]

22.10.2013więcej
Zatrzymanie działaczy Greenpeace przez władze rosyjskie z punktu widzenia praw człowieka

Prezentujemy komentarz dr. Adama Bodnara, wiceprezesa zarządu HFPC, na temat zatrzymania działaczy Greenpeace przez władze rosyjskie.

22.10.2013więcej
20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

W środę, 23 października, na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, sala GAMMA) odbędzie się VI Doroczna Konferencja Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN pt. „20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”.

21.10.2013więcej
ETPCz zakomunikował rządowi RP skargę dot. detencji osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy

Dagirat Dzhabrailova w styczniu 2011 r. złożyła do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o nadanie jej statusu uchodźcy. We wniosku powołała się na obawę przed prześladowaniami w kraju pochodzenia. W maju 2011 Urząd wydał decyzję odmowną od której, Dzhabrailova odwołała się w odpowiednim terminie do Rady ds. Uchodźców.

18.10.2013więcej
Rada ds. Uchodźców podważa opinię ekspertów na temat kraju pochodzenia cudzoziemca

W wyniku odwołania przygotowanego przez prawników HFPC, cudzoziemce udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP, pomimo początkowej odmowy wszelkich form ochrony przez organ pierwszej instancji.

17.10.2013więcej
Niemiecki sąd wstrzymał przekazanie cudzoziemca z Niemiec do Polski

Niemiecki sąd orzekł o tymczasowym wstrzymaniu przekazania z Niemiec do Polski cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy.

17.10.2013więcej
Rekrutacja do Kliniki „Prawa człowieka a podatki” 2013/2014

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programie edukacyjno – interwencyjnym Klinika „Prawa człowieka a podatki”, realizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

17.10.2013więcej
Polacy muszą wiedzieć, jaki wpływ ma PRISM na ich życie

Polecamy artykuł dr. Adama Bodnara oraz Katarzyny Szymielewicz „Poland’s citizens need to know the impact of Prism on their lives” w The Guardian.

16.10.2013więcej
100 pytań o inwigilację do polskich władz

Czy polskie władze wiedziały o stosowanym przez Amerykanów programie PRISM i czy stwierdziły naruszenie polskiego prawa? Czy polska prokuratura rozpocznie śledztwo w tej sprawie? Kto i na jakiej podstawie podjął decyzję o odrzuceniu wniosku o azyl Edwarda Snowdena? To tylko trzy ze 100 pytań, które Amnesty International Polska, Fundacja Panoptykon i Helsińska Fundacja Praw Człowieka […]

16.10.2013więcej
Wręczenie nagród w Konkursie na najlepszą pracę magisterską

Helsińska Fundacja Praw Człowieka ma zaszczyt zaprosić na  uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka.

16.10.2013więcej
MSW odpowiada na wystąpienie HFPC w sprawie PRISM

W lipcu HFPC wystąpiła do MSW z pytaniem o działania podejmowane przez Ministerstwo w związku z doniesieniami o istnieniu amerykańskiego programu PRISM (więcej informacji dostępnych jest tutaj). W odpowiedzi na to wystąpienie Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW, wskazał, że aktualnie problematyka ta jest przedmiotem obrad na forum Unii Europejskiej, która prowadzi rozmowy ze stroną […]

14.10.2013więcej
Halina Bortnowska laureatką nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy

Halina Bortnowska, członkini Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, otrzymała nagrodę im. prof. Zbigniewa Hołady.

14.10.2013więcej
Kolejna rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie więzień CIA

Parlament Europejski przyjął kolejną rezolucję w sprawie rzekomego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów w krajach europejskich przez CIA.

14.10.2013więcej
Sposób przeprowadzania konwoju etapowego może naruszać dobra osobiste

W. W., który cierpi na schorzenia kręgosłupa, odbywa karę pozbawienia wolności i był wielokrotnie konwojowany z jednostek penitencjarnych, w których przebywał,  do sądów prowadzących postępowania. To znacznie pogorszyło jego stan zdrowia. W związku z tym W.W. zdecydował się pozwać Skarb Państwa reprezentowany przez Komendanta Głównego Policji i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

11.10.2013więcej
10 rocznica śmierci Marka Nowickiego

 Dziś, 10 października 2013, mija 10 lat od śmierci Marka Nowickiego – obrońcy praw człowieka, wspaniałego nauczyciela, pierwszego prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, naszego Przyjaciela.

10.10.2013więcej
Kolejna rozprawa dot. statystyk w sprawie kontroli operacyjnej

W środę, 9 października 2013 r,. o godzinie 9.20 w sali F Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy skargę HFPC na decyzję Szefa ABW o odmowie udostępnienia informacji publicznej na temat częstotliwości stosowania przez ABW kontroli operacyjnej.

08.10.2013więcej
Nowa publikacja HFPC – „Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – model ustrojowy i praktyka”

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją HFPC pt. „Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – model ustrojowy i praktyka” pod redakcją dr Adama Bodnara – Wiceprezesa Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Piotra Kubaszewskiego – koordynatora programu Standardy rzetelnego procesu w postępowaniach dyscyplinarnych.

04.10.2013więcej
Praktyki semestralne w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

04.10.2013więcej
Prezydent nadał obywatelstwo małoletniej Kubance

Małoletnia Kubanka urodziła się w 2010 r. w Polsce, jednak nie nabyła polskiego obywatelstwa ponieważ jej rodzice byli znani ani obywatelstwa kubańskiego. W związku z tym dziewczynka przez trzy lata była bezpaństwowcem. W wrześniu 2013 r. Prezydent RP nadał jej obywatelstwo polskie.

04.10.2013więcej
Wyniki czwartej edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Ewy Łętowskiej przyznała nagrodę za trzecie miejsce w konkursie oraz dwa wyróżnienia. Laureatem trzeciego miejsca został Tomasz Dudek, absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, autor pracy magisterskiej pt. „Metody interpretacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na przykładzie spraw dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość […]

04.10.2013więcej
Aleś Bialacki Laureatem Nagrody im. Václava Havla

                    Bardzo się cieszymy i gratulujemy!  

02.10.2013więcej
Próba zawarcia ugody pomiędzy ofiarą księdza pedofila a Kościołem

W Sądzie Rejonowym w Koszalinie 3 października o godzinie 11.15 w sali nr 3A odbędzie się posiedzenie pojednawcze pomiędzy Marcinem K. a Parafią św. Wojciecha, Diecezją Koszalińsko-Kołobrzeską oraz Zbigniewem R. W maju 2013 r. Marcin K. złożył do sądu zawezwanie do próby ugodowej, w którym domaga się publicznych przeprosin oraz odszkodowania i zadośćuczynienia.

30.09.2013więcej
„Kondycja procesu legislacyjnego a gwarancje ochrony praw człowieka – perspektywa pozarządowa” – publikacja po konferencji HFPC

Publikacja zawiera raport dotyczący oceny stanowienia prawa w Polsce oraz zapis konferencji zorganizowanej przez HFPC w kwietniu 2012 r. poświęconej temu zagadnieniu.

27.09.2013więcej
Rozpoczęliśmy II Kurs trenerski kompetencji międzykulturowych

Odbyło się pierwsze spotkanie 10-miesięcznego kursu trenerskiego kompetencji międzykulturowych. Kurs jest głównym działaniem projektu „Weź kurs na wielokulturowość”. 

26.09.2013więcej
Artykuł prawniczki HFPC w prestiżowym czasopiśmie naukowym

Wartości, które powinny być chronione w sieci, to nie tylko prawo do ochrony danych osobowych. Twórcy przepisów mających zastosowanie w odniesieniu do Internetu muszą mieć na uwadze cały katalog praw i wolności, w tym swobodę wypowiedzi, prawo dostępu do informacji oraz zakaz dyskryminacji. W czasopiśmie „Computer Law and Security Review” ukazał się artykuł Zuzanny Warso, […]

25.09.2013więcej
HFPC dzieli się dobrymi praktykami

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z sześcioma zagranicznymi organizacjami pozarządowymi uczestniczyła w projekcie Grundtvig pt. „Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning”. W publikacji końcowej, gdzie znajdują się informacje na temat różnorodnych metod edukowania dorosłych w zakresie prawa, przedstawiła projekt Court Watch, polegający na prowadzeniu obserwacji posiedzeń i rozpraw sądowych przez specjalnie przeszkolonych obserwatorów.

24.09.2013więcej
„Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?” Publikacja po konferencji HFPC

Celem publikacji jest utrwalenie dyskusji o skali zjawiska mowy nienawiści w sieci, sposobach jej przeciwdziałania, a także zaprezentowanie standardów międzynarodowych dotyczących tego zagadnienia. Swoje stanowiska zaprezentowali: prof. Ewa Łętowska, Prokurator Generalny Andrzej Seremet, Anna-Maria Siwińska, mec. Grzegorz Wanio,  dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, dr Adam Bodnar, mec. Filip Wejman i dr Piotr Toczyski. 

23.09.2013więcej
Artykuł prawników HFPC

W dzienniku „Rzeczpospolita” 13 września 2013 r. ukazał się artykuł Marcina Wolnego i Katarzyny Wiśniewskiej, prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat detencji nieletnich.

20.09.2013więcej
Złoty Krzyż Zasługi dla Adama Kozieła

Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył wczoraj Adama Kozieła, koordynatora programu Prawa Człowieka w Tybecie – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Złotym Krzyżem Zasługi.

19.09.2013więcej
Czy obciążenie pracą prokuratora jest informacją publiczną?

W czwartek (19 września 2013 r.) przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbędzie się rozprawa ze skargi dr Karoliny Kremens na decyzję Prokuratora Generalnego o odmowie udostępnienia informacji publicznej na temat obciążenia pracą prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu, a także prokuraturach okręgowych w Opolu i Wrocławiu.

13.09.2013więcej
HFPC organizacją pozarządową 2012 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała Nagrodę „Organizacja pozarządowa 2012 r.” przyznaną w trakcie tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Helsinki Foundation for Human Rights receives the Non Governmental Organisation of the year 2012 prize of the Economic Forum In Krynica. The Chair of the Board, Danuta Przywara, on behalf of the organisation,  accepted the award from […]

11.09.2013więcej
Nagroda im. Jerzego Zimowskiego dla Danuty Przywary

Danuta Przywara, prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, otrzymała wczoraj nagrodę im. Jerzego Zimowskiego.

11.09.2013więcej
Raport na temat praktyk przyznawania ochrony imigrantom w 14 krajach europejskich

Organizacja ECRE (European Council on Refugees and Exiles), zrzeszająca organizacje pozarządowe działające na rzecz uchodźców, opublikowała raport dotyczący praktyk w zakresie przyjmowania imigrantów i przyznawania im ochrony międzynarodowej w 14 krajach UE. W ramach projektu Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport krajowy na temat Polski. Raport ukazuje, że pomimo 12 lat harmonizowania narodowych polityk azylowych […]

06.09.2013więcej
60 lat temu weszła w życie Europejska Konwencja Praw Człowieka

3 września 1953 r. weszła w życie Europejska Konwencja Praw Człowieka, uzyskawszy wymaganą liczbę dziesięciu ratyfikacji. Ówczesna Konwencja, jak i Europa nie przypominały tych, znanych nam dzisiaj.

05.09.2013więcej
Granice inwigilacji: zaproszenie na debatę obywateli z przedstawicielami władz

 Amnesty International, Fundacja Panoptykon i Helsińska Fundacja Praw Człowieka organizują dyskusję Granice inwigilacji: Debata obywateli z władzami na temat problemu dopuszczalności i granic masowej, elektronicznej inwigilacji. Spotkanie z przedstawicielami polskich władz odbędzie się 11 września – w dniu, który został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Sprzeciwu Wobec Inwigilacji (Freedom not Fear Day).

05.09.2013więcej
Ostatni miesiąc wakacyjnych praktyk w HFPC rozpoczęty

Rozpoczął się ostatni miesiąc tegorocznej edycji praktyk wakacyjnych w dziale prawnym Fundacji. We wrześniu praktyki odbędzie ośmiu praktykantów – studentów i absolwentów prawa z uczelni polskich i jednej uczelni zagranicznej.

04.09.2013więcej
Holenderski sąd wstrzymuje przekazanie cudzoziemca z Holandii do Polski. HFPC po raz kolejny apeluje o zmiany w procedurze uchodźczej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pismo do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Piotra Stachańczyka. Dotyczyło ono przełomowego orzeczenia wydanego przez holenderski sąd, w którym zadecydowano o tymczasowym wstrzymaniu przekazania z Holandii do Polski cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy, na podstawie tzw. rozporządzenia Dublin II, na czas rozpatrzenia odwołania cudzoziemca. Swoją decyzje sąd […]

03.09.2013więcej
Odpowiedź MSZ w sprawie aresztowanego w Bangladeszu działacza na rzecz praw człowieka

Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ udzielił odpowiedzi na HFPC w sprawie zatrzymania Adilura Rahmana Khana. Przypomnijmy, aresztowany aktywista jest sekretarzem Odhikar – jednej z organizacji praw człowieka działającej w Bangladeszu – a także członkiem Zgromadzenia Generalnego Światowej Organizacji Przeciwko Torturom.  10 sierpnia br. został on bezprawnie zatrzymany przez organy ścigania Bangladeszu za rzekomą publikację […]

02.09.2013więcej
Czy świat bez inwigilacji jest jeszcze możliwy? Zaproszenie na debatę

Helsińska Fundacja Praw Człowieka z Fundacją Panoptykon i Amnesty International organizują dyskusję przedstawicieli polskich władz z obywatelami na temat problemu dopuszczalności i granic masowej inwigilacji elektronicznej.

02.09.2013więcej
MAiC odpowiada na wystąpienie HFPC w sprawie PRISM

W dniu 21 sierpnia 2013 r. HFPC otrzymała odpowiedź od Ministra Administracji i Cyfryzacji na wystąpienie HFPC, w którym pytano o działania podejmowane przez MAiC w związku z doniesieniami o istnieniu amerykańskiego programu PRISM.

30.08.2013więcej
Higiena w zakładach karnych w poszczególnych państwach europejskich. Raport HFPC

8 sierpnia, w najcieplejszym dniu tegorocznego lata, termometry pokazały nawet do 38 stopni Celsjusza. W tym czasie w polskich jednostkach penitencjarnych przebywało ponad 86 tys. osób. Część z nich, jak co roku, skarżyła się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na ograniczony dostęp do kąpieli. Tymczasem normy międzynarodowe zalecają przynajmniej dwie kąpiele w ciągu tygodnia.

29.08.2013więcej
W trzy lata od wyroku Grzelak przeciwko Polsce wciąż trudno o lekcje etyki w szkołach

W 2010 ETPC wydał wyrok w sprawie Grzelak przeciw Polsce. Państwo Grzelakowie przez kilka lat bezskutecznie zabiegali o lekcje etyki dla syna. Ponieważ syn nie chodził na religię, na jego świadectwie w rubryce „religia/etyka” zamiast oceny wstawiano kreskę. Grzelakowie argumentowali, że w sytuacji w której lekcje etyki faktycznie nie są dostępne, takie świadectwo ujawnia poglądy […]

28.08.2013więcej
Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej do projektu ustawy o cudzoziemcach

Przed planowanym na środę (28 sierpnia 2013) posiedzeniem sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej skierowały wspólne uwagi do projektu ustawy.

27.08.2013więcej
Być uchodźcą w Polsce. Nowe przewodniki autorstwa prawników HFPC

W ramach programu „Pomoc Prawna dla Uchodźców i Migrantów”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz uchodźców oraz budżetu państwa wydała dwa przewodniki: Pierwszy z nich, „Ja w procedurze uchodźczej. O prawach i obowiązkach w procedurze”, adresowany jest do cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy lub inną formę pomocy uzupełniającej. Przewodnik, ubiegającym […]

23.08.2013więcej
Inauguracyjne posiedzenie kapituły Nagrody Praw Człowieka im. Václava Havla. Wśród członków M.A. Nowicki z HFPC

Wkrótce, 26 sierpnia, w Pradze odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Kapituły Nagrody Praw Człowieka im. Václava Havla, podczas którego ogłoszone zostaną trzy nominacje do nagrody. Ostateczną decyzję o tym, kto zostanie jej laureatem za rok 2013 kapituła podejmie 29 września w Strasburgu.

23.08.2013więcej
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie egzekucji komorniczej sprzętu rehabilitacyjnego

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na list interwencyjny HFPC w sprawie wyłączenia spod egzekucji komorniczej sprzętu rehabilitacyjnego. Interwencja była następstwem głośnej sprawy poważnie niedowidzącej pani Anny,  której w ramach egzekucji komorniczej za olej opałowy zajęto sprzęt rehabilitacyjny, dzięki któremu  mogła czytać i pisać. W swojej opinii HFPC podniosła, że regulacje prawne pozwalające na zajęcie sprzętu rehabilitacyjnego są […]

23.08.2013więcej
Poprawki do Konstytucji Azerbejdżanu a zasady demokratyczne. Opinia prawna

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wraz z Human Rights Club z Azerbejdżan mają przyjemność udostępnić opinię prawną profesora Wojciecha Sadurskiego na temat uchwalonych w 2009 r. poprawek do Konstytucji Republiki Azerbejdżanu, w wyniku których usunięto ograniczenie liczby kadencji prezydenta.  

20.08.2013więcej
List do MSZ w sprawie aresztowania działacza na rzecz praw człowieka w Bangladeszu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała do Ministerstwa Spraw Zagranicznych list z prośbą o podjęcie interwencji dyplomatycznej w sprawie aresztowania obrońcy praw człowieka w Bangladeszu Adilura Rahmana Khana. Aresztowany aktywista jest sekretarzem Odhikar – jednej z organizacji praw człowieka działającej w Bangladeszu – a także członkiem Zgromadzenia Generalnego Światowej Organizacji Przeciwko Torturom. 10 sierpnia br. został […]

19.08.2013więcej
Wystąpienie HFPC w sprawie ośrodka zatrudniającego osoby z zaburzeniami psychicznymi

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pismo do wojewody małopolskiego Jerzego Millera w sprawie ośrodka recepcyjno-hotelowego Zielony Dół zatrudniającego osoby z zaburzeniami psychicznymi.

14.08.2013więcej
„Politycy wierzą w magiczne zaklęcia”. Wywiad z dr. Adamem Bodnarem na łamach kwartalnika Iustitia

Z wiceprezesem HFPC, dr Adamem Bodnarem o głównych problemach związanych z przestrzeganiem w Polsce prawa do sądu, planowanych zmianach w polskim sądownictwie i roli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński.

12.08.2013więcej
Interwencja u dyrektora zakładu karnego w sprawie epidemii salmonellozy

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwróciło się dwóch osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Barczewie z prośbą o interwencję. W swoich listach alarmowali, że w zakładzie karnym panuje epidemia salmonellozy.  

09.08.2013więcej
Wspomnienie

5 sierpnia zmarł Dmytro Groysman – nasz przyjaciel, ukraiński obrońca praw człowieka, przewodniczący Winnickiej Grupy Ochrony Praw Człowieka (Human Rights Group).  

06.08.2013więcej
Kolejny miesiąc letnich praktyk w HFPC rozpoczęty

W sierpniu jedenaścioro studentów rozpoczęło praktyki letnie w dziale prawnym HFPC. Są to studenci prawa z uniwersytetów w całej Polsce, a także uczelni zagranicznych.

05.08.2013więcej
Odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim na Białorusi

Dwa lata temu, 4 sierpnia został aresztowany Aleś Bielacki, białoruski więzień polityczny, obrońca praw człowieka oraz szef Centrum Praw Człowieka „Wiasna”. Dlatego też, 4 sierpnia, w wielu krajach obchodzony jest dzień solidarności ze społeczeństwem obywatelskim i ruchem walczącym o prawa człowieka na Białorusi.

04.08.2013więcej
Zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim na Białorusi

4 sierpnia, w rocznicę aresztowania Alesia Bialackiego, obrońcy praw człowieka i najsłynniejszego białoruskiego więźnia politycznego, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim i ruchem walczącym o prawa człowieka na Białorusi.

02.08.2013więcej
Interwencja u Ministra Zdrowia w sprawie leczenia bólu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza z prośbą o zainteresowanie problemem dotyczącym praktyki lekarzy w zakresie uśmierzania bólu u pacjentów.

02.08.2013więcej
HFPC pyta o PRISM

W ostatnich dniach ujawniono informacje o amerykańskim programie PRISM, który umożliwia masową inwigilację m.in. obywateli polskich. HFPC wyraziła zaniepokojenie tymi informacjami i skierowała pisma do komisji sejmowych, MAC i MSW z prośbą o informacje dotyczące działań zmierzających do zabezpieczenia prywatności obywateli w Internecie.

01.08.2013więcej
„Nauczanie o migracjach i prawach człowieka. Uchodźcy – przeszłość i teraźniejszość”. Seminarium dla nauczycieli i trenerów, 16 września 2013

W szkołach województwa mazowieckiego uczy się coraz więcej uczniów cudzioziemskich. Są to dzieci zarówno imigrantów ekonomicznych, którzy przybywają z zamiarem osiedlenia się w Polsce, jak i dzieci uchodźców, szukających ochrony przed prześladowaniami.

30.07.2013więcej
Użycie technologii dronów w świetle EKPCz. Publikacja prawników HFPC

Coraz więcej państw członkowskich Rady Europy wykazuje zainteresowanie technologią bezzałogowych statków latających (dronów). Obecnie kilka z tych państw albo już posiada drony albo zamierza je nabyć.

29.07.2013więcej
TK: nowelizacja ustawy o izbach wytrzeźwień częściowo niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis dotyczący kwestii stosowania w izbach wytrzeźwień otwartego katalogu urządzeń technicznych, które mają służyć stosowaniu przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia oraz zapis o terminie wejścia w życie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości są niezgodne z Konstytucją.

24.07.2013więcej
Karanie osób zatrzymanych za posiadanie narkotyków na własny użytek

Od grudnia 2011 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, która daje prokuraturze oraz sądom możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, przeznaczonych na jego własny użytek (art. 62a).

23.07.2013więcej
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości – rozprawa przed TK

W tym tygodniu Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta RP dotyczący nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (sygn. Kp 1/13). Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Obywatelskim Forum Legislacji przedstawiła Trybunałowi opinię przyjaciela sądu.

22.07.2013więcej
Seminarium „Jak zapewnić należytą kontrolę umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach opieki społecznej? Implementacja wyroku Kędzior przeciwko Polsce”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Jak zapewnić należytą kontrolę umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach opieki społecznej? Implementacja wyroku Kędzior przeciwko Polsce.”

22.07.2013więcej
Nowa publikacja HFPC – „Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – model ustrojowy i praktyka”

Ukazała się książka pt. „Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – model ustrojowy i praktyka” pod red. Adama Bodnara oraz Piotra Kubaszewskiego.

19.07.2013więcej
Interwencja u dyrektora aresztu śledczego w sprawie podjęcia nauki przez osadzonego

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwrócił się z prośbą o pomoc K.C., przebywający w Zakładzie Karnym w K. K.C. stara się o przeniesienie do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, po to by podjąć naukę w tamtejszym Prywatnym Gimnazjum dla Dorosłych „PRZYSZŁOŚĆ”. Według K.C., Areszt Śledczy w Bydgoszczy jest jedynym miejscem, w którym może on skończyć szkołę […]

19.07.2013więcej
Co stałoby się z Edwardem Snowdenem, gdyby dokonano jego ekstradycji do USA?

Wywiad dr. Adama Bodnara z Jameelem Jafferem, zastępcą dyrektora do spraw prawnych Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich (ACLU), na łamach Kultury Liberalnej.

17.07.2013więcej
Wyroki w sprawach dotyczących swobody wypowiedzi i ochrony prywatności w Internecie

ETPCz wydał dziś dwa wyroki dotyczące Polski w sprawach swobody wypowiedzi w mediach i ochrony prywatności w Internecie. Pierwsza sprawa (Remuszko przeciwko Polsce) dotyczyła wolności słowa w stosunkach pomiędzy reklamodawcami a wydawcami prasy. Druga sprawa (Węgrzynowski przeciwko Polsce) dotyczyła usuwania treści z archiwów internetowych gazet. W żadnej z tych spraw ETPCz nie stwierdził naruszenia Konwencji […]

16.07.2013więcej
Europejska Konwencja Praw Człowieka a rosyjska konstytucja – komentarz do wyroku ETPCz w sprawie Anchugov i Gladkov przeciwko Rosji

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) wydał 4 lipca 2013 r. wyrok w sprawie Anchugov i Gladkov przeciwko Rosji (skargi nr 11157/04 i 15162/05), która dotyczyła pozbawienia więźniów prawa do głosowania. Całkowity zakaz udziału w wyborach, odnoszący się do każdego skazanego niezależnie od wysokości orzeczonej przez sąd kary i rodzaju popełnionego przestępstwa, został wpisany do rosyjskiej […]

16.07.2013więcej
Rząd chce ratyfikować protokoły znoszące karę śmierci

Odbyło się pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów ustaw, dotyczących zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP dwóch protokołów znoszących całkowicie karę śmierci: Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zakazujący stosowania kary śmierci nawet w czasie wojny.

11.07.2013więcej
II kurs trenerski kompetencji międzykulturowych (2013)

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w sektorze publicznym – pracowników i pracowniczek: oświaty, urzędów samorządowych i centralnych, służb mundurowych, służb medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób prowadzących działalność dydaktyczną.

11.07.2013więcej
10. edycja Warsaw East European Conference

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na 10. edycję Warsaw East European Conference, która odbędzie się w dniach 15-18 lipca 2013, w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 

10.07.2013więcej
Druga edycja projektu „Weź kurs na wielokulturowość”

W jego ramach odbędą się dwa 250-godzinne merytoryczne i praktyczne kursy trenerskie kompetencji międzykulturowych. Weźmie w nich udział 36 osób z całej Polski pracujących w instytucjach oświatowych, urzędach samorządowych i centralnych, służbach mundurowych i medycznych.

10.07.2013więcej
Praktyczny przewodnik po art. 212 k.k.

Obserwatorium Wolności Mediów HFPC prezentuje uaktualnioną i rozbudowaną wersję  „Praktycznego przewodnika po art. 212 k.k.”. Przewodnik adresowany jest do prawników, dziennikarzy oraz wszystkich osób przeciwko którym toczy się postępowanie karne o zniesławienie.

10.07.2013więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.