Dla prasy
 
 
 • Co kryje w sobie kontradyktoryjność? Polski proces karny po reformie
   
    http://www.hfhr.pl/co-kryje-w-sobie-kontradyktoryjnosc-polski-proces-karny-po-reformie/
 • ETPC: Polska wciąż nie rozwiązała problemu przewlekłości postępowań
   
    http://www.hfhr.pl/etpc-polska-wciaz-nie-rozwiazala-problemu-przewleklosci-postepowan/
 • Raport: prawa cudzoziemców powracających do kraju pochodzenia
   
    http://www.hfhr.pl/raport-prawa-cudzoziemcow-powracajacych-do-kraju-pochodzenia/


Minister Środowiska: rekompensata za przejmowane jeziora niepotrzebna

Zdaniem Ministra Środowiska nie ma potrzeby wypłacania rekompensat długoletnim posiadaczom jezior przepływowych, którzy tracą jeziora w drodze postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

[31-08-2015]

Nowy projekt HFPC „Zobacz prawa człowieka – konkurs”

Nasz nowy projekt adresujemy do uczniów w wieku 18-19 lat uczących się w liceum lub technikum, które znajdują się w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców.  Jest to konkurs, który ma za zadanie angażować uczniów, budzić ich zainteresowanie i motywację, poszerzyć wiedzę oraz dawać możliwość samodzielnego myślenia i działania w obszarze praw człowieka we współczesnym świecie.

[31-08-2015]

Startuje FUTURE DOCS!

FUTURE DOCS to nowy, europejski projekt WATCH DOCS dla dokumentalistów i obrońców praw człowieka – platforma kreatywnych spotkań poszukujących inspiracji filmowców i aktywistów, z praktyki znających nie tylko problemy i inicjatywy z obszaru praw człowieka, ale i fascynujące ludzkie historie, które się za nimi kryją.

[28-08-2015]

Czy wymóg zdania matury z matematyki przez osoby z niepełnosprawnością jest zgodny z Konstytucją?

HFPC skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich prośbę o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego obowiązku zdania egzaminu maturalnego z matematyki przez osoby z niepełnosprawnością.

[27-08-2015]

Prawo dziecka do bycia wysłuchanym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

„Bezpośrednie zetknięcie sądu z dzieckiem pozwala w najszerszym zakresie zrealizować postulat podmiotowego traktowania małoletniego w postępowaniu i poznać jego indywidualną perspektywę” – podkreśla Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opinii przyjaciela sądu nt. prawa dziecka do bycia wysłuchanym w postępowaniu cywilnym z zakresu pieczy zastępczej.

[27-08-2015]
[ więcej aktualności ]

Znajdziesz nas również w serwisach: