Wydalenie Irakijczyka bez prawa do obrony narusza prawa człowieka

Straż Graniczna, na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wydała decyzję o zobowiązaniu do powrotu obywatela Iraku Ameera Tawfeeka Hassana Alkhawlany’ego, doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powodem wydania takiej decyzji było uznanie, że stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Został on zatrzymany 3 października w Krakowie i umieszczony w Areszcie dla Cudzoziemców w Przemyślu. Materiały, na podstawie których uznano … Czytaj dalej Wydalenie Irakijczyka bez prawa do obrony narusza prawa człowieka