AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Monitoring systemu ochrony praw człowieka w Polsce

Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi monitoring systemu ochrony praw człowieka w Polsce. Monitoring ten obejmuje przygotowywanie raportów na temat prac kluczowych instytucji tego systemu (sądów, prokuratury, instytucji rzeczniczych i NGOs), a także opinii prawnych dotyczących zmian w prawie istotnych dla praw człowieka.

Rezultaty, w tym wypracowane rekomendacje przedstawione w raportach i prawniczych analizach, są wykorzystywane w działaniach na poziomie krajowym i międzynarodowych działaniach rzeczniczych dotyczących kryzysu praworządności w Polsce.

W projekt zaangażowani są eksperci HFPC, prawnicy, naukowcy, aktywiści i artyści filmowi, a także lokalne grupy obywatelskie.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.


Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów. (Nad?)użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji RP

HFPC publikuje przebieg Debaty Helsińskiej dotyczącej zamiarów wykorzystania  przez ministra sprawiedliwości art. 180 ust. 5 konstytucji, przewidującego wyjątek od zasady nieusuwalności sędziów.

Opracowanie to reakcja na liczne zapowiedzi użycia art. 180 ust. 5 konstytucji do przeprowadzenia kolejnego etapu „reformy” sądownictwa, tym razem polegającego na spłaszczeniu struktury sądownictwa i weryfikacji wszystkich sędziów sądów powszechnych.

Czytaj więcej


Narzędzie w rękach władzy. Raport o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego

Od końca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny przestał pełnić funkcję istotnego elementu systemu ochrony praw człowieka w Polsce, m.in. wskutek ograniczania jego niezależności i niskiej efektywności prac – wynika z najnowszego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącego pracy Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej


W oczekiwaniu na sprawiedliwość. Cztery lata ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych – nowy raport HFPC

Wejście w życie ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa doprowadziło do naruszenia praw człowieka wobec tysięcy osób. Naruszenia te dotyczyły nie tylko prawa do zabezpieczenia społecznego czy prawa do równego traktowania, ale i prawa do sądu – wynika z najnowszego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o ustawie o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych.

Czytaj więcej


Debata helsińska: Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów. (Nad?) użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji

Podczas Debaty Helsińskiej zaproszeni goście spróbują zrekonstruować racje, które stały za wprowadzeniem do polskiej Konstytucji art. 180 ust. 5, dokonają jego interpretacji w perspektywie prawa konstytucyjnego, gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. Odpowiedzą na pytanie czy omawiany przepis może posłużyć jako podstawa do dokonania powszechnej weryfikacji sędziów.

Czytaj więcej


Efekt mrożący na organizacje społeczne. Opinia HFPC do zmian w ustawie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opinii przesłanej do Marszałek Sejmu wskazała na niekonstytucyjność ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w brzmieniu zaproponowanym przez Senat. Powodem niekonstytucyjności jest, zdaniem Fundacji, wyjście poprawek przyjętych przez Senat poza granice ustawy.

Czytaj więcej


Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do zmian w Sądzie Najwyższym

HFPC przedłożyła Marszałkowi Senatu swoje uwagi do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Negatywnie zaopiniowała w nich zmiany w zasadach wyborów Prezesów Izb Sądu Najwyższego, możliwość powołania sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Izby SN, a także modyfikację zasad wyznaczania składów sędziowskich rozpoznających niektóre zagadnienia prawne.

Czytaj więcej


Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła uwagi do zmian w postępowaniu cywilnym

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przesłała do Marszałek Sejmu uwagi do zmian w kodeksie postępowania cywilnego. W przedstawionych uwagach, krytycznie odniosła się do projektowanych zmian. Według HFPC, zmiany te ograniczą jawność posiedzeń sądowych, kolegialność rozpoznawania sprawy, a także zmodyfikują zasady doręczania pism sądowych, ze szkodą dla rzetelności procesu.

Czytaj więcej


HFPC krytycznie o projekcie dotyczącym ochrony wolności słowa

Kompetencje prokuratorów do blokowania treści w mediach społecznościowych, sprzeczny z prawem UE obowiązek retencji danych przez usługodawców internetowych, a także mocno niedookreślona definicja treści o charakterze bezprawnym to największe zagrożenia wynikające z przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych.

Czytaj więcej


Wyzwania dla praw człowieka – konferencja

Wybory prezydenckie, dalszy atak na sędziów, kampania przeciwko osobom LGBTQ, ograniczanie wolności obywatelskich, praw kobiet – a to wszystko w cieniu wielkiego wyzwania, jakim jest walka z pandemią. Rok 2020 przyniósł nowe zagrożenia dla ochrony praw człowieka, rządów prawa i demokracji. Pandemia nasiliła trwające już problemy związane z toczącym się kryzysem konstytucyjnym, dyskryminacją mniejszości i polaryzacją społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w konferencji online, która pozwoli przyjrzeć się tym zagadnieniom z różnorodnych perspektyw.

Czytaj więcej

2020. Pandemia, kryzys praworządności, wyzwania dla praw człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka udostępnia najnowszy raport „2020 Pandemia, kryzys praworządności, wyzwania dla praw człowieka”, w którym podsumowuje najważniejsze wydarzenia 2020 roku w zakresie praworządności i praw obywatelskich.

Szczególnej analizie poddano wybory prezydenckie oraz działania rządzącej większości w celu przeciwdziałania pandemii z uwzględnieniem, jak te procesy wpłynęły na poziom ochrony praw człowieka w Polsce.

Czytaj więcej

 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi