AA
A
zapisz się do newslettera: 

Monitoring Procesu Legislacyjnego

 

Opinia HFPC do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów uzasadnień wyroków

Uzasadnienie wyroku stanowi jeden z kluczowych elementów sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony zmusza sąd do zaprezentowania obiektywnego poglądu na sprawę, przedstawienia argumentów na poparcie swojego rozstrzygnięcia, z drugiej obliguje go do tego, aby odniósł się on również do poglądów zaprezentowanych przez strony postępowania, pokazał, że ich argumenty zostały wysłuchane i przeanalizowane. Bezpośrednio wpływa to […]

08.11.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny

Niedostateczne uwzględnienie standardów międzynarodowych, nieuzasadniona ingerencja w swobodę wypowiedzi i naruszenie zasady prawa karnego, jako środka o charakterze ostatecznym – to główne zarzuty Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pod adresem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. HFPC przedstawiła opinię prawną do tego projektu.

21.10.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15

Naruszenie zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości, obchodzenie zasady domniemania niewinności, niesprecyzowany cel oraz problematyczny zakres działania to główne problemy wynikające z projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15.

13.08.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu ustawy o nieletnich

Utrzymanie w znacznej mierze status quo w systemie odpowiedzialności nieletnich – to najważniejszy wniosek z lektury opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącej rządowego projektu ustawy o nieletnich. Stanowić ma ona kompleksową regulację tematyki dzieci sprawiających problemy wychowawcze.

08.05.2019
pobierz
 

Opinia HFPC dotycząca zmian w ustawie o KRS

HFPC przedstawiła Marszałkowi Sejmu opinię prawną dotyczącą projektowanych zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zdaniem projektodawców proponowane zmiany stanowią wykonanie niedawnego wyroku TK. Ich założeniem jest wyłączenie możliwości wniesienia odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wydanych w indywidualnych sprawach dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Wg HFPC, rozwiązanie to w […]

25.04.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego

Przyspieszenie postępowań sądowych – to główne założenie rządowego projektu zmieniającego przepisy kodeksu postępowania karnego. HFPC odniosła się do niego w opinii prawnej, analizując czy ceną za przyspieszenie  postępowań nie będzie naruszenie praw człowieka.

27.02.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu zmian w kodeksie karnym

Zaostrzenie kar za poszczególne przestępstwa, odejście od wychowawczej filozofii odpowiedzialności nieletnich oraz wprowadzenie kary bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności – to główne pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na zmiany w prawie karnym. Wszystkie one budzą wątpliwości HFPC.

19.02.2019
pobierz
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.