AA
A
sign up for the newsletter: 

Helsinki Foundation for Human Rights

Helsinki Foundation for Human Rights
Zgoda 11 Street
00-018 Warsaw
Poland
telephone: (+48) 22 556 44 40 Fax: (+48 22) 556 44 50
e-mail: [email protected]

Bank account: PKO BP S.A. Centralny Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie III Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 58 1020 1013 0000 0502 0002 9165

 


Cookies EN