AA
A
zapisz się do newslettera: 

Biegli sądowi w Polsce

biegli

Status biegłych sądowych, w szczególności zasad weryfikowania ich kompetencji, wymaga uregulowania na poziomie ustawy.

28.10.2015
więcej

Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji

Biznes_a_prawa_człowieka-cover-fb

Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji „Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji” podsumowującej projekt o tej samej nazwie realizowany od kwietnia do grudnia 2016 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka dzięki wsparciu Polskiej Rady Biznesu.

23.03.2017
więcej

Co to są prawa człowieka?

Co to są prawa człowieka? Artykuł charakteryzuje prawa człowieka, opisuje ich zakres i interdyscyplinarny charakter, łączący filozofię, etykę, różne gałęzie prawa oraz nauki polityczne. Autor: Marek Nowicki Pobierz

25.02.2016
więcej

Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

HFPC_Cudzoziemcy_w_Polsce

Zapraszamy do lektury zaktualizowanej publikacji, której wydanie drugie jest przeznaczone dla funkcjonariuszy publicznych i wszystkich tych, którzy pracują bądź będą pracować z cudzoziemcami. Podręcznik w prosty sposób wyjaśnia często trudne i zawiłe procesy związane z pobytem w Polsce osób innych narodowości.

12.11.2015
więcej

Czeczenia i Kaukaz Północny – sytuacja praw człowieka – raport 2016

Raport dotyczy przestrzegania praw człowieka w Czeczenii i Kaukazie Północnym w 2016 r. Obejmuje informacje dotyczące m.in. przemocy i nadużyć w konfliktach wewnętrznych, stosowania tortur, porwań i wymuszonych zaginięć oraz sytuacji kobiet.

04.10.2016
więcej

Destructions in Donbas

The occupied territories constitute approximately one third of the entire territory of the Donetsk and Luhansk Oblasts.

10.03.2017
więcej

Droga donikąd / A road to nowhere

raport-droga-donikad-cover-fb

Droga donikąd. Relacja z wizyty monitoringowej na białorusko-polskim przejściu granicznym Brześć – Terespol.

02.11.2016
więcej

Dwuwładza w sądzie?

W styczniu 2013 r. weszły w życie przepisy dotyczące funkcjonowania w sądach rejonowych dyrektorów sądów.

28.10.2015
więcej

Executed and tortured in Donbas

The armed conflict in Donetsk and Luhansk has caused not only significant casualties and great economic losses, but also systematic and mass grave human rights violations in the climate of total impunity.

13.03.2017
więcej

Freedom of movement

Since the beginning of military aggression of Russia in 2014, Ukraine faced numerous atypical problems, which had never had a place in peaceful Ukraine. Obstacles on freedom of movement are one of the major issues for the population of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine.

10.03.2017
więcej

Health care facilities in the ATO zone

International law restricts the use of authorised weapons and warfare methods: it is prohibited to attack and to bombard undefended towns, housing and buildings and, in particular, hospitals, if those buildings are not used for military purposes. It is also prohibited to employ weapons, missiles, material and methods of warfare which may cause excessive harm […]

10.03.2017
więcej

Human rights violations in the LNR/DNR

The Russian aggression led to the establishment of the self-proclaimed Luhansk People’s Republic (“LNR”) and Donetsk People’s Republic (“DNR”). The quasi-states of LNR and DNR have already created their quasi-regulatory frameworks. What continues to be an important task is further information search and documentation of extraordinary human rights violations which took place in the years […]

13.03.2017
więcej

Improving Prison Conditions by Strengthening the Monitoring of HIV, HCV, TB and Harm Reduction

Improving Prison Conditions by Strengthening the Monitoring of HIV, HCV, TB and Harm. Reduction Mapping Report Poland

24.08.2016
więcej

Information on the recent challenges faced by human rights defenders and civil society in Poland

human-rights-defenders

Overview of challenges faced by human rights defenders and civil society Prepared for the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

06.12.2016
więcej

Involvement of children in armed formations during the military conflict in Donbas

The armed conflict in the east of Ukraine has significantly increased the risk of children participation in armed formations.

10.03.2017
więcej

Ja w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej

ja-w-procedurze

Ja w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej. O prawach i obowiązkach w procedurze.

28.04.2016
więcej

Jak informować w postępowaniu karnym?

jak-inf-w-post-kar

Jak informować w postępowaniu karnym? Polskie prawo i praktyka a standardy europejskie. Raport w zakresie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym.

03.02.2017
więcej

Klinika prawa uchodźczego i migracyjnego

Klinika prawa uchodźczego i migracyjnego – organizacja i zasady funkcjonowania

21.03.2016
więcej

Korea Północna za zasłoną

Publikacja prezentuje m.in. świadectwa zbrodni reżimu, którzy zdołali zbiec i mieszkają w Korei Południowej, analizy publicystów, reporterów, ekspertów i obrońców praw człowieka. „Zgromadzone tu teksty łączy wspólna myśl: apel do wszystkich, aby przerwać milczenie” – ze wstępu. Pod red. prof. Andrzeja Rzepliński Data wydania: 2004 r. Pobierz.

27.10.2015
więcej

Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016 / The constitutional crisis in Poland 2015-2016

_mg_0598-kw

W Polsce od 2015 r. trwa kryzys konstytucyjny związany z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Kryzys ten stwarza poważne zagrożenie dla praworządności, demokratycznego państwa prawnego i ochrony praw człowieka.

04.10.2016
więcej

Łączenie rodzin cudzoziemców. Prawo i praktyka / Family Reunification of Foreigners in Poland

Przechwytywanie

Publikacja składa się z dwóch głównych części: „prawo” i „praktyka”. W pierwszej części omówione zostały przepisy polskiego prawa dotyczące procedury łączenia rodzin, natomiast na część drugą składają się wywiady z osobami, które zajmują się tym zagadnieniem w swojej codziennej pracy: dyrektorką Wydziału ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz doradczynią integracyjną z HFPC.

31.08.2016
więcej

Media w okresie wyborczym

media_1

Z przewodnika dziennikarze mogą dowiedzieć się z niej, w jaki sposób radzić sobie z najczęściej występującymi problemami prawnymi, na jakie narażone są media w związku z wyborami.

28.10.2015
więcej

Metody interpretacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na przykładzie spraw dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

Praca magisterska nagrodzona III miejscem w czwartej edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka w 2013 r.

18.04.2017
więcej

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

HFPC_Miedzy-wsparciem_a_ograniczaniem

Zamieszczone w publikacji artykuły stanowią przegląd istotnych zagadnień związanych z procesami migracyjnymi zarówno w Polsce jak i w Europie.

12.11.2015
więcej

Missing persons

According to the International Committee of the Red Cross, more than 1,000 people went missing during the armed conflict in Ukraine. The fourteenth report of the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine OHCHR referred to 3,687 criminal proceedings ex post regarding missing persons in the Luhansk or Donetsk Oblasts. According to the data of […]

13.03.2017
więcej

Monitoring praw człowieka

Podręcznik jest poświęcony monitoringowi praw człowieka rozumianych jako prawa obywatelskie i polityczne. Techniki monitoringu można jednak stosować również w badaniach praw socjalnych, ochrony środowiska itp. Monitoring traktowany jest jako element działań podejmowanych w interesie publicznym.

23.02.2016
więcej

Monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków

Raport z monitoringu ukazuje prawne regulacje ochrony praw pacjentów leczonych z uzależnienia od narkotyków, przedstawia wyniki badań oraz zawiera komentarze ekspertów dotyczące realizacji standardów ochrony praw człowieka. Opracowanie: Jacek Ciechanowski, Bogna Chmielewska, Elżbieta Czyż Data wydania: 2010 r. Pobierz

27.10.2015
więcej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po prawie czterech latach funkcjonowania

Publikacja z serii „Raporty, opinie, sprawozdania”.

16.01.2017
więcej

Nowelizacja postępowania przed sądami administracyjnymi

Publikacja z serii „Analizy i rekomendacje”.

16.01.2017
więcej

Places of illegal detention

The armed conflict in Eastern Ukraine led to numerous gross and systemic violations of human rights on the territory of the Donetsk and Luhansk regions, in particular the establishment of a network of illegal detention places by Ukrainian army and Russia-backed separatists.

10.03.2017
więcej

Po co ludziom Konstytucja?

Po-co-ludziom-konstytucja

Książka Po co ludziom konstytucja nie jest podręcznikiem ani wykładem tego, co w konstytucji jest lub być powinno. Jest to książka nie o treści konstytucji, ale o jej znaczeniu. Czy wpisanie czegoś w konstytucji gwarantuje uzyskanie tego? Pod jakimi warunkami? Do czego ludziom potrzebna konstytucja? Od czego zależy, że może być ona naprawdę przydatna w życiu? […]

16.03.2016
więcej

Po stronie wolności

Po stronie wolności. 25 lat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Niniejsza publikacja nie rości sobie prawa do bycia kompendium wiedzy historycznej na temat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. To jedynie kilka obrazków, osobistych relacji i wspomnień, wyłaniających się z rozmów z kilkunastoma osobami z ogromnej rzeszy twórców i zasłużonych współ- pracowników tej organizacji. Z natury jest to […]

07.04.2016
więcej

Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych / Rights of foreigners in criminal proceedings

_MG_1820_ret

Publikacja zawiera opis procedur, jakie przechodzi osoba poszkodowana przestępstwem lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, zwracając uwagę na kwestie istotne z punku widzenia cudzoziemców: dostęp do tłumacza czy zagrożenie otrzymaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (czyli konieczności opuszczenia Polski).

18.04.2017
więcej

Poland: Independence of public service media

Poland: Independence of public service media

08.02.2017
więcej

Poznaj swoje prawa w postępowaniu karnym

fingerprint-255897_1920-ca[

Wzory pouczeń napisane przystępnym językiem dla: pokrzywdzonych, świadków, obwinionych, podejrzanych, zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych.

05.04.2017
więcej

Praktyka tymczasowego aresztowania w Polsce

ta_okladka

Choć statystyki pokazują spadek w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania, to praktyka nadal wymaga poprawy i monitoringu, wynika z raportu przygotowanego przez HFPC.

26.07.2016
więcej

Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

publikacja1

HFPC we współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella przygotowała publikację o ochronie praw człowieka w wymiarze międzynarodowym.

08.12.2015
więcej

Prawa dziecka

Publikacja kompleksowo omawia kwestie związane z ochroną praw dzieci: od historii, przez obecne dokumenty międzynarodowe i standardy gwarancji praw aż po omówienie organizacji działających na rzecz praw dziecka. Autor: Elżbieta Czyż Rok wydania: 2002 Pobierz.

27.10.2015
więcej

Prawa ucznia w szkole

Raport z badań poświęcony łamaniu praw uczniów.  W raporcie, oprócz danych statystycznych przytoczono fragmenty wywiadów z uczniami i dyrektorami szkół, które ilustrują szkolną rzeczywistość. Opracowanie: Elżbieta Czyż. Pobierz

27.10.2015
więcej

Prawo do nauki

Raport ukazuje wyniki monitoringu realizacji prawa do nauki na poziomie szkół podstawowych i średnich w okresie reformy systemu oświaty. Pod red. Jacka Ciechanowskiego, Elżbiety Czyż i Ewy Szewczyk Data wydania: 2002 r. Pobierz

27.10.2015
więcej

Prawo do nauki. Raport z monitoringu

Raport zawiera podsumowanie przeprowadzonego monitoringu, który szukał odpowiedzi na pytanie, czy państwo w sposób dostateczny wywiązuje się z obowiązku zapewnienia odpowiedniej edukacji na poziomie podstawowym i średnim.

21.03.2016
więcej

Pre-trial detention in Poland – research report 2015

pre-trial_detention

As of 31 October 2015, 4 356 people remain in prisons as pre-trial detainees in Poland. At the same time, the overall prison population in the country amounts to 72 195. This means that pre-trial detainees constitute 6.0 per cent of all detainees. Even though this percentage seems low and the number of motions for […]

29.02.2016
więcej

Przewlekłość jako problem strukturalny w Polsce

Przewlekłość jako problem strukturalny w Polsce– analiza wyroku Rutkowski i Inni przeciwko Polsce

17.02.2016
więcej

Przewlekłość jako problem strukturalny w Polsce

Przewlekłość jako problem strukturalny w Polsce – analiza wyroku Rutkowski i Inni przeciwko Polsce. Publikacja z serii „Analizy i rekomendacje”.

16.01.2017
więcej

Pushed Back at the Door

pushed-back-at-the-door

HFPC wspólnie z organizacjami pozarządowymi z Bułgarii, Czech, Węgier i Słowenii przygotowała raport „Pushed Back at the Door: Denial of Access to Asylum in Eastern EU Member States” oparty na obserwacjach dostępu do procedury objęcia ochroną międzynarodową na przejściach i w punktach granicznych w państwach członkowskich UE Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu ostatniego roku.

01.02.2017
więcej

Raport alternatywny do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) 2009

W 2009 r. HFPC przedstawiła raport alternatywny do sprawozdania rządu z wykonania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Komitet rozpoznał sprawozdanie rządu na sesji w 2009 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport alternatywny do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) 2014

W 2014 r. HFPC przedstawiła raport alternatywny do sprawozdania rządu z wykonania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Komitet rozpoznał sprawozdanie rządu na sesji w 2014 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport alternatywny do Komitetu Praw Dziecka (CRC) 2015

W 2015 r. HFPC wraz z innymi organizacjami pozarządowymi przedstawiła raport alternatywny do sprawozdania rządu z wykonania Konwencji o Prawach Dziecka. Komitet rozpoznał sprawozdanie rządu na sesji w 2015 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport alternatywny do Komitetu Przeciwko Torturom (CAT) 2013

W 2013 r. HFPC przedstawiła raport alternatywny do sprawozdania rządu z wykonania Konwencji w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Komitet rozpoznał sprawozdanie rządu na sesji w 2013 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport do Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka 2012

W 2012 r. HFPC wraz z innymi organizacjami pozarządowymi przedstawiły informacje o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce do Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka ONZ. Grupa Robocza rozpoznała sprawozdanie rządu na sesji w 2012 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport: „Dzieci po drugiej stronie muru”

dzieci_druga_strona_muru_okladka

Potrzeba nowej, kompleksowej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i doregulowania systemu odpowiedzialności nieletnich.

28.10.2015
więcej

Raport: Asystenci sędziów i pracownicy sądów jako ważne ogniwo procesu orzeczniczego w sądach

raporty_opinie_sprawozdania_3

Wymagania stawiane kandydatom do zawodów asystenta sędziego oraz pracowników sądów nie przystają do rzeczywistości.

28.10.2015
więcej

Raport: Bezpaństwowe dzieci w prawnej szarej strefie

bezpanstwowe_dzieci

W Polsce brakuje podejścia systemowego do problemu bezpaństwowości, szczególnie w stosunku do dzieci.

28.10.2015
więcej

Raport: Migracja to nie zbrodnia

migracja_to_nie_zbrodnia1-300x167

Panujący obecnie w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców reżim wzorowany na wojskowym czy więziennym, w połączeniu z architekturą zewnętrzną i urządzeniem wewnątrz tych ośrodków, należy uznać za opresyjny.

28.10.2015
więcej

Raport: Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

raporty_opinie_sprawozdania_3

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z kwietnia 2011 r. wprowadziła art. 62a, dającego prokuratorowi oraz sądowi możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, przeznaczonych na jego własny użytek.

28.10.2015
więcej

Raport: prawa cudzoziemców powracających do kraju pochodzenia

powroty_okladka

Brak dostępu dla cudzoziemców oraz ich prawników do akt postępowania, umieszczanie dzieci cudzoziemskich w strzeżonych ośrodkach oraz odsyłanie Syryjczyków do Grecji – to najważniejsze problemy, jakie istnieją przy realizacji procedury powrotowej.

28.10.2015
więcej

Rasizm w Polsce

Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe. Data wydania: 2010 r. Autorka: Agnieszka Mikulska Pobierz

27.10.2015
więcej

Referendarz sądowy w sądownictwie powszechnym

Referendarz sądowy w sądownictwie powszechnym – status prawny, rozwój kompetencji i jego ograniczenia. Publikacja z serii „Analizy i rekomendacje”

16.01.2017
więcej

Report on the implementation of judgements of the European Court of Human Rights in Poland

Raport-implementacja ETPC-10-03-2017

Although the HFHR acknowledges the efforts of the Polish Government to implement judgments of the ECtHR, it also recognizes that, according to the statistics of the Polish Ministry of Foreign Affairs, at the end of 2015 more than 300 cases were pending before the ECtHR.

14.03.2017
więcej

Rola mediów w wyjaśnianiu sprawy tajnego więzienia CIA na terytorium Polski

cia_okladka_2

Raport skupia się na roli polskich dziennikarzy w odkrywaniu prawdy o istnieniu tajnego więzienia CIA na terytorium Polski.

28.10.2015
więcej

Równe traktowanie uczestników postępowań

rowne_traktowanie_okladka

Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów.

12.02.2016
więcej

Służby specjalne, policyjne i skarbowe a prawa człowieka

Służby specjalne, policyjne i skarbowe a prawa człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe oraz kierunki niezbędnych zmian legislacyjnych.  Publikacja z serii „Raporty, opinie, sprawozdania”.

16.01.2017
więcej

Social rights in Donbas

The right to social welfare is one of the fundamental rights guaranteed by both international law and the national legislation of Ukraine. For objective reasons, in 2014 at the very beginning of the military conflict in the east of Ukraine, the social welfare system in the Lugansk and Donetsk regions was virtually paralysed.

13.03.2017
więcej

Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Autorka w raporcie podejmuje próbę spojrzenia na domy dziecka z perspektywy przestrzegania podstawowych praw wychowanków. Opisany monitoring prowadzono jeszcze przed reformą systemu opieki, natomiast raport ukazał się w trakcie wprowadzania najważniejszych zmian. Autorka: Elżbieta Czyż Data wydania: 2000 r. Pobierz

27.10.2015
więcej

Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Na temat sytuacji wychowanków domów dziecka napisano już wiele publikacji, przeprowadzono wiele badań socjologicznych czy pedagogicznych. My natomiast podjęliśmy próbę spojrzenia na domy dziecka z perspektywy przestrzegania podstawowych praw wychowanków. Monitoring prowadziliśmy jeszcze przed reformą systemu opieki, natomiast raport ukazuje się w trakcie wprowadzania najważniejszych zmian.

21.03.2016
więcej

Status uchodźcy – ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej?

co-dalej

Status uchodźcy – ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej?

28.04.2016
więcej

Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości

Publikacja z serii „Analizy i rekomendacje”

16.01.2017
więcej

Surviving Hell – raport EN/ RU/UA

surviving_hell

Surviving Hell: Testimonies of Victims on Places of Illegal Detention in Donbas Coalition of public organizations and initiatives “Justice for Peace in Donbas” Kyiv 2015 This publication is a result of a monitoring study conducted by the Coalition of public organizations and initiatives “Justice for Peace in Donbas” in close cooperation with the Ukrainian Parliamentary Commissioner for […]

27.01.2016
więcej

Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej

swoboda_wypowiedzi

Autorzy przedstawili w swoich tekstach rozważania na temat granic wolności artystycznej z wielu perspektyw: przede wszystkim prawnej, ale także teologicznej, historycznej, dziennikarskiej, artystycznej.

28.10.2015
więcej

Tadżykistan – sytuacja praw człowieka. Raport 2016

Raport dotyczy przestrzegania praw człowieka w Tadżykistanie w 2016 r. Obejmuje informacje dotyczące m.in. prześladowań opozycji, bezprawnego pozbawienia życia i stosowania tortur, praw osób zatrzymanych, wolności słowa i prasy, sytuacji kobiet i pracy przymusowej. 

04.10.2016
więcej

Umorzenie zaległości podatkowych. Praktyczny przewodnik

umorzenie-zaleglowsci-podatkowej

Od dłuższego czasu do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwracają się osoby poszukujące pomocy w sprawach dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Konieczność zapłaty zaległości podatkowych jest zbyt wielkim obciążeniem prowadzącym do zagrożenia ich egzystencji. Ponieważ nie jesteśmy w stanie pomóc w przygotowaniu wniosku o umorzenie każdej osobie zwracającej się do HFPC, zdecydowaliśmy się, w ramach wyspecjalizowanego programu […]

03.01.2017
więcej

Unijna procedura kontroli praworządności – panaceum czy placebo?

panaceum-placebo

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska wszczęła procedurę kontroli praworządności. Była to reakcja na wprowadzone w Polsce zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego oraz mediów publicznych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opracowała analizę ram prawnych oraz wyzwań związanych z prowadzeniem tej procedury przez Komisję.

12.05.2016
więcej

Unspoken Pain

Gender-based violence (“GBV”) is a violation of human rights and a form of discrimination against one of the sexes. It includes all acts of violence based on gender which result or may result in physical, sexual, psychological or economic harm or suffering of either males or females. It includes threats to commit such acts of […]

13.03.2017
więcej

W interesie publicznym

Biuletyn programu „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”, nr 1. praca zbiorowa Data wydania: 2007 Pobierz.

27.10.2015
więcej

W poszukiwaniu ochrony

HFPC_w_poszukiwaniu_ochrony

Wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012-2014. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

12.11.2015
więcej

Wciąż za kratami – raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców

wciaz_za_kratami

Raport jest podsumowaniem powtórnego monitoringu przeprowadzonego na początku 2014 roku, do którego Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zostały zaproszone przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

28.10.2015
więcej

Wiem i powiem

wiemipowiem-obr-wyr

Na przełomie 2015 i 2016 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadziła akcję „Wiem i powiem”. Celem akcji było zebranie funduszy na opublikowanie praktycznego przewodnika dla dziennikarzy i sygnalistów.

11.04.2016
więcej

Wirtualne media – realne problemy

wirtualne_media

Praca zbiorowa, w której prawnicy i dziennikarze opisują problemy ze stosowaniem prawa w kontekście rozwoju komunikacji internetowej.

28.10.2015
więcej

Wokół praw dziecka. Część I

Opracowanie opisuje cztery aspekty ochrony praw dziecka: prawa dziecka w rodzinie,prawa dziecka w szkole, prawa dziecka-pacjenta oraz sytuację dziecka przed organami wymiaru sprawiedliwości Praca zbiorowa Data wydania: 1993 r. Pobierz.

27.10.2015
więcej

Wolność artystyczna. Praktyczny przewodnik

wolnosc_artystyczna

Publikacja adresowana jest do artystów i innych osób związanych ze środowiskami kultury – osoby te mogą się z niej dowiedzieć, jak radzić sobie z rozmaitymi formami współczesnej „cenzury” sztuki.

28.10.2015
więcej

Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka

Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma wstępu żadna władza; i po trzecie, że każda jednostka może zasadnie […]

25.02.2016
więcej

Współczesna cenzura?

wspolczesna_cenzura

Publikacja zawiera materiały z konferencji „Współczesna cenzura?”, która odbyła się 6 maja 2010 r. w Lublinie w ramach obchodów dwudziestolecia zniesienia cenzury w Polsce.

28.10.2015
więcej

Wychodząc z cienia. Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji programu regularyzacyjnego 2012

HFPC_Wychodzac_z_cienia

Niniejsze opracowanie jest rezultatem realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka projektu badawczego pt. „Wychodząc z cienia. Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji programu regularyzacyjnego 2012”.

12.11.2015
więcej

Zasada państwa prawnego w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego

Konstytucyjna formuła, iż Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej obowiązuje w naszym kraju od 1 stycznia 1990 r. W ciągu siedmiu lat orzecznictwo sądowe – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego – wiele wniosło do ukonkretnienia i wyjaśnienia tej zasady. Abstrakcyjna formuła Konstytucji nabiera życia i konkretności dzięki praktyce sądowej.

21.03.2016
więcej

Zasady relacjonowania procesów sądowych przez media – informator dla dziennikarzy

informator-media-i-proces-karny

W kontekście sprawy dotyczącej ujawnienia przez TVP Info wrażliwych informacji z przebiegu postępowania sądowego ws. zabójstwa Ewy Tylman, HFPC pragnie przypomnieć o podstawowych zasadach obowiązujących dziennikarzy w związku z relacjonowaniem procesów sądowych.

05.01.2017
więcej

Zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

dyskryminacja_seksu

Raport dotyczy zarówno uwarunkowań międzynarodowych (ONZ, RE) jak i unijnych ram przeciwdziałania dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej.

28.10.2015
więcej
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.